Productie mobiliseren. Flexibiliteit maximaliseren.

SIMATIC RTLS, het lokalisatieplatform voor uw digitale onderneming

Veel innovatieve bedrijven denken na over hoe ze hun traditionele arbeidsprocessen in de productie en logistiek dynamischer kunnen maken. Dit stelt ze in staat om sneller in te spelen op veranderingen in de markt, de capaciteitsbenutting te optimaliseren of kleinere partijen te produceren. De sleutel zijn flexibele, zelforganiserende productie- en logistiekconcepten gebaseerd op ons lokalisatieplatform SIMATIC RTLS.   Wat betekent dat concreet? U kunt SIMATIC RTLS gebruiken om door materiaalstromen te navigeren, mobiele robots aan te sturen, het gebruik van componenten te monitoren en de assemblage van het eindproduct volledig te documenteren. Welkom bij de Digital Enterprise.

Als u specifieke vragen heeft, praat dan met onze lokalisatie-experts.

Informatie

Technologie

Real-time lokalisatiesysteem SIMATIC RTLS

Naadloze lokalisatie van alle relevante objecten op het gehele bedrijfsterrein

SIMATIC RTLS (Real-Time Locating System) is een belangrijk onderdeel van de digitale infrastructuur van de fabriek van de toekomst. Om intelligente systemen zoals mobiele robots, zelfrijdende transportsystemen en moderne automatiseringssoftware autonoom te laten handelen en laten reageren, moeten ze weten wat zich, op welk moment, waar bevindt. Met het lokalisatieplatform SIMATIC RTLS lukt dat nauwkeurig en betrouwbaar. Het lokaliseert objecten op de centimeter nauwkeurig en stelt de positie-informatie in real time beschikbaar aan systemen van een hoger niveau.

A precise digital twin

SIMATIC RTLS thus makes a precise digital twin of all processes possible – from delivery to further processing and final assembly. The relevant objects, e.g. workpieces, tools, automated guided vehicles or robots, are fitted with a transponder. The transponder signals are picked up by a higher-level system, which calculates their position and provides the information to the intelligent automation systems and manufacturing units. In real time. Dynamic. With precision.

Learn more about RTLS in production and logistics

Download technical article

Positiebepaling

3D-lokalisatie tot op de centimeter nauwkeurig

UWB-technologie voor maximale precisie en betrouwbaarheid

SIMATIC RTLS benut de voordelen van ultrabreedbandtechnologie (UWB). Voor lokale draadloze communicatie wordt een extreem breed frequentiebereik (3-7 GHz) met een bandbreedte van minimaal 500 MHz gebruikt, om zwakke draadloze signalen te verzenden. Dit voorkomt het risico van interferentie met andere systemen. Het resultaat is een uiterst nauwkeurige objectlocatie die tot op enkele centimeters nauwkeurig is.

Eenvoudige installatie

En: SIMATIC RTLS is zeer eenvoudig te installeren en kan in stappen worden aangepast aan de toenemende eisen. Extra units kunnen op elk moment aan de afzonderlijke componenten worden toegevoegd – tot en met een ondernemingsbrede infrastructuur. Zonder extra configuratiekosten. Dit aspect maakt de technologie ook aantrekkelijk voor bedrijven die hun eerste stappen zetten in de richting van een digitale onderneming. De volgende elementen bestrijken de gehele lokalisatie-infrastructuur.

Meer informatie over RTLS in de productie

White paper downloaden

Van belang voor de digitale fabriek

Belangrijke informatie voor systemen van een hoger niveau

Een essentiële mijlpaal op de weg naar slimme productie

In de slimme fabrieken van de toekomst zullen verschillende productiematerialen zoals zelfrijdende voertuigen (Automated Guided Vehicles/AGV's) en mobiele robots samenwerken met mensen, machines en systemen. De locatie van een machine of robot zal hierbij een relevante variabele zijn. Weten waar ze zich in de fabriek bevinden is daarom essentieel voor een zelfsturend en uiterst efficiënt arbeidsproces.

SIMATIC RTLS wordt een sleutelcomponent in de digitale infrastructuur van toekomstige fabrieken.
Nandini Bhattacharya, industrie-analist bij de uitreiking van de Frost & Sullivan Best Practice Awards in Londen.

Lokalisatie met precisie. Voor een digitale onderneming in beweging.

SIMATIC RTLS zorgt ervoor dat informatie over de exacte locatie van de productiemiddelen beschikbaar is voor alle intelligente systemen van een hoger niveau. Alleen zo kunnen Manufacturing Execution Systems (MES) of Cloud-gebaseerde toepassingen, bijvoorbeeld in MindSphere, het open IoT-besturingssysteem, dynamische commando's afgeven – bijvoorbeeld voor doelsystemen zoals mobiele robots, programmeerbare logische controllers (PLC's) of AGV's. Er kan geen twijfel over bestaan: SIMATIC RTLS is het lokalisatieplatform voor dynamische, zelforganiserende processen.

Oplossing in het kort

Waar u op kunt rekenen

Het draadloze lokalisatieplatform SIMATIC RTLS biedt echte meerwaarde
 • Flexibele oplossing voor lokalisatietoepassingen dankzij industriële schaalbaarheid
 • Hoge toekomstbestendigheid dankzij uitbreidbaarheid naar nieuwe toepassingen of bedrijfsgebieden
 • Soepele implementatie van de oplossing dankzij uitgebreide Siemens-expertise
 • Flexibele integratie in verschillende IT-systemen en zelfs cloud-gebaseerde toepassingen
 • Nauwkeurig en betrouwbaar in industriële omgevingen dankzij robuust ontwerp
Toepassingsvoorbeelden

SIMATIC RTLS in de praktijk

We hebben al lokalisatieprojecten uitgevoerd in ongeveer 120 vestigingen over de hele wereld. Er is een enorm scala aan potentiële toepassingen voor SIMATIC RTLS.

Met SIMATIC RTLS kunt u:

 • Automatisch de kwaliteit van handmatige werkprocessen documenteren om de efficiëntie te verbeteren
 • Gereedschappen aansturen en power tools bewaken om fouten te voorkomen en de productkwaliteit te optimaliseren
 • De toestand van gereedschap bewaken zodat onderhoud optimaal wordt uitgevoerd

Gereedschapsactiviteiten documenteren

Gereedschappen worden voorzien van transponders, of zijn al voorzien van een geïntegreerde transponder op het moment van levering. Hierdoor kunt u alle bewegingen en activiteiten registreren en documenteren.

Gereedschap aansturen

De aansturing, bijv. het aanhaalmoment, is afhankelijk van de positie van het gereedschap t.o.v. het werkstuk dat moet worden verwerkt. Sensor- en positiegegevens worden automatisch doorgegeven aan hogere besturingssystemen, die de activiteiten van het gereedschap aansturen en documenteren. De informatie van de meeteenheden op de transponder helpt ook om de locatie nauwkeuriger en betrouwbaarder te bepalen.

Gereedschap bewaken

Door gereedschapgebruik te documenteren, kunt u deze gegevens ook gebruiken voor toolmanagement, bijvoorbeeld voor inachtneming van service-intervallen voor kalibratie of bewaking van de levensduur.

Met SIMATIC RTLS kunt u:

 • Vrij bewegend materiaal volgen en zo flexibele productieconcepten implementeren
 • Materiaalstromen transparanter maken, processen efficiënter beheersen en sneller reageren op kortetermijninvloeden
 • Oorzaken van productiefouten opsporen en defecten in het product achteraf opsporen
 • Materialen op het fabrieksterrein lokaliseren zonder zoektijden
 • Productieplannen dynamisch organiseren op basis van de daadwerkelijke beschikbaarheid van materialen
 • Voldoen aan alle richtlijnen voor automatische documentatie van het productontwikkelingsproces

Werkstukken en componenten lokaliseren

Alle werkstukken, componenten en containers worden uitgerust met transponders. Hierdoor kunnen alle relevante objecten in real time worden gelokaliseerd.

Productiestadia aansturen

SIMATIC RTLS stuurt alle bewegingsgegevens automatisch door naar een hoger decentraal besturingssysteem of MES-systeem. Afhankelijk van de positie van de verschillende objecten kunt u deze gegevens gebruiken om productiestappen te controleren en automatisch materiaal toe te wijzen, indien nodig en beschikbaar.

Met behulp van SIMATIC RTLS kunt u:

 • Verwerkings- en productiestadia volledig documenteren en nauwkeurig aansturen
 • Overgedragen of opgeslagen werkstukken direct lokaliseren zonder tijdrovende zoekprocessen
 • Snel en direct reageren bij productiestoringen
   

Productiestadia documenteren

Transponders worden gemonteerd op de producten of werkstukdragers. Hiermee kunt u de voortgang van de productie naadloos documenteren.

 • Vorkheftrucks in alle magazijnen en productielocaties bewaken en aansturen
 • Vorkheftruckroutes optimaliseren, zodat u efficiënter gebruik kunt maken van personeel en materiaal
 • Bouwwerkzaamheden minimaliseren, tijd besparen en kosten beperken
 • Opslagactiviteiten automatisch documenteren en zo de zoektijden beperken
 • Rijroutes en materiaalstromen optimaliseren op basis van bewegingsgegevens en stilstandtijden en een ruimtelijk geoptimaliseerd magazijn creëren

Vorkheftrucks lokaliseren

Vorkheftrucks zijn uitgerust met transponders, zodat u voortdurend hun locatie, beschikbaarheid en status kunt controleren. Alle verzamelde gegevens worden naar een centraal besturingssysteem verzonden.

Goederenbewegingen documenteren

Alle goederenbewegingen met vorkheftrucks worden uitvoerig gedocumenteerd. Het voertuig wordt optimaal gestuurd, op basis van de positie en de uit te voeren actie.


Toegang controleren

Met automatische toegangscontrole op relevante posities kunt u bepalen waar de vorkheftruck mag rijden.

Locatiegegevens toevoegen

U kunt alle locatiegegevens aanvullen met identificatietechnologie, bijvoorbeeld 2D-codes of RFID.

Met SIMATIC RTLS kunt u:

 • AGV's en routetreinen dynamisch inzetten, efficiënt lokaliseren en aansturen
 • Routes optimaliseren, zodat u personeel en materiaal efficiënter kunt benutten
 • Objecten lokaliseren die moeten worden verplaatst en objecten autonoom naar de plaats leiden waar ze moeten worden gebruikt
 • Voorraadbewegingen automatisch documenteren en zo de zoekactiviteiten beperken
 • Rijroutes en materiaalstromen achteraf verbeteren
 • Hierbij kunt u eenvoudig aanpassingen doorvoeren in het geval van wijzigingen in de productieorganisatie of de lay-out van de hal
 • AGV's gebruiken voor transport tussen productiegebieden om machineparken beter te benutten en uw productie flexibeler te structureren


Absolute positie registreren

Traceer te allen tijde de absolute positie van AGV's en routetreinen ten behoeve van hun navigatie. U kunt ook de positie bepalen van items die moeten worden verplaatst.

Paden berekenen

U kunt het ideale pad berekenen op basis van de positie van het object en de AGV. De AGV's en routetreinen worden aangestuurd vanuit het centrale besturingssysteem.

Met SIMATIC RTLS kunt u:

 • De inzettijden voor uw serviceteams aansturen en zo de service-intervallen en reparatiewerkzaamheden optimaliseren
 • De servicekwaliteit aanzienlijk verhogen
 • Alle serviceactiviteiten automatisch documenteren en controleren of en wanneer een medewerker ter plaatse was

Medewerkers lokaliseren

U kunt uw servicemedewerkers direct of bijvoorbeeld via een tablet nauwkeurig lokaliseren.

Medewerkers leiden

Afhankelijk van hun huidige positie en de locatie van de uit te voeren activiteiten kunt u de servicemedewerkers via de meest geschikte route naar de machine of installatie leiden.

Augmented Reality creëren

Het draadloze lokalisatieplatform SIMATIC RTLS biedt echte meerwaarde, waardoor het een ideale aanvulling is voor bijvoorbeeld Augmented Reality-oplossingen.

Met SIMATIC RTLS kunt u:

 • Automatisch alle voertuigbewegingen plannen, bijvoorbeeld in depots en op luchthavens
 • Arbeidsintensieve zoekprocessen in het vrachtdepot reduceren en alle bewegingen daar volgen
 • Processen zoals goederenontvangst en -verzending automatisch inboeken en het risico op fouten aanzienlijk verminderen
 • Doorlooptijden verkorten en processen in het vrachtdepot efficiënter structureren

Assets lokaliseren

Alle assets die gelokaliseerd dienen te worden, bijv. leveringstransporten, geproduceerde voertuigen, of het eigen wagenpark, worden hiervoor met transponders uitgerust. Zo kunt u hun bewegingen ter plaatse nauwkeurig volgen.

Transportvoertuigen aansturen

Gebaseerd op hun beschikbaarheid en positie worden alle transportvoertuigen automatisch naar hun bestemming geleid.

Voertuigen inplannen

U kunt tijd besparen door al uw voertuigbewegingen efficiënt in te plannen op basis van uw productiemanagement of depotmanagement.

Tijdregistratie

Alle vertrek- en aankomsttijden van het voertuig worden uitgebreid gedocumenteerd. Ook andere relevante gegevens, zoals laadgewicht en brandstofverbruik, worden via de transponder doorgegeven.

H4 Headline

Met SIMATIC RTLS kunt u:

 • Alle containerstromen transparant structureren en zeker stellen, om ervoor te zorgen dat alle soorten containers op het juiste moment op de juiste plaats staan
 • Snel reageren op mogelijke verliezen in de toeleveringsketen en zo de productieprocessen optimaliseren
 • De bewaartermijnen en doorlooptijden van containers met gevoelige inhoud registreren en documenteren
 • Tijd winnen door het elimineren van zoektijden
 • Een containergeschiedenis opstellen om serviceprocessen te waarborgen en mogelijk te optimaliseren

Containers lokaliseren

Alle containers worden uitgerust met transponders. Dit maakt driedimensionale lokalisering tot op de centimeter nauwkeurig mogelijk. U kunt ook zonder problemen alle ontvangsten en zendingen controleren.

Informatie visualiseren

Alle relevante informatie, bijvoorbeeld voor de communicatie met medewerkers, kan op het e-ink-display van de transponder worden weergegeven, gebaseerd op de locatie of inhoud van de container.

Pick-by-light initialiseren

De LED's of de OK-knop op de transponder kunnen dienen als feedbackkanaal voor een pick-by-light-systeem of voor eenvoudige interactie met medewerkers. Dit maakt het orderverzamelproces eenvoudiger en sneller.

Met SIMATIC RTLS kunt u:

 • Mensen en robots in dezelfde ruimte laten werken zonder constructieve bescherming of scheiding
 • De basis leggen voor innovatieve, zeer dynamische productiestrategieën
 • Handmatige activiteiten, zoals de eindassemblage van voertuigen of taken in de vliegtuigproductie, sterker automatiseren

Robots lokaliseren

Met de real-time lokalisering kunnen mobiele robots en medewerkers zonder risico's tegelijkertijd in hetzelfde gebied bewegen. Ze worden parallel en in real time gelokaliseerd.

Gevaren vermijden

Als zich een potentieel gevaarlijke situatie voordoet, schakelt het slimme SIMATIC RTLS-systeem de machines automatisch uit.

Robots aansturen

De mobiele robots kunnen naar behoefte worden gestuurd. Dit betekent dat ze dicht bij het te verwerken materiaal kunnen worden geplaatst.

Contact

Onze uitgebreide expertise

Siemens is uw vertrouwde partner als het gaat om end-to-end oplossingen voor uw digitale onderneming. Wij hebben jarenlange expertise op het gebied van innovatieve technologieën voor industriële toepassingen in de productie en logistiek. SIMATIC RTLS van Siemens omvat alle componenten en diensten voor op maat gemaakte lokalisatie-oplossingen. Wij kijken ernaar uit om een op maat gemaakte lokalisatie-oplossing te ontwerpen die perfect aansluit bij uw wensen. Neem contact met ons op.