Oil refinery

Het principe van explosiegevaar

In veel verschillende industrieën kunnen explosiegevaarlijke omgevingen ontstaan die een groot gevaar vormen voor zowel mensenlevens als installaties en machines. In de chemische en petrochemische industrie worden deze voornamelijk veroorzaakt door ontvlambare gassen, dampen of nevels. In mijnen, maalderijen en andere stoffige omgevingen kan stof zich met de lucht vermengen tot een zeer explosiegevaarlijke omgeving. Onveilige machines of apparaten kunnen deze mengsels doen ontbranden, met explosies tot gevolg.
Producten en systemen voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving

Download white paper

Achtergrond van de ATEX richtlijn

 

Om de veiligheid te waarborgen, vaardigen diverse organisaties over de hele wereld richtlijnen, normen en statuten inzake explosieveiligheid uit. Richtlijn 94/9/EG werd in 1994 door de EU aangenomen als de basis voor gestandaardiseerde, regelgeving voor apparatuur en beveiligingssystemen. De nieuwe en momenteel geldende Richtlijn 2014/34/EU werd in 2014 vastgesteld en is sinds april 2016 van kracht. Parallel hieraan bestaat Richtlijn 1999/92/EG, die de minimumvoorschriften vaststelt voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de  veiligheid van werknemers die door explosieve omgevingen in gevaar kunnen worden gebracht. Deze dwingende bepalingen staan bekend als ATEX-richtlijnen 114 & 153 (Frans: ATmosphères EXplosives). 

 

Om gevaren te voorkomen, moeten bepaalde maatregelen in een voorgeschreven volgorde worden uitgevoerd. Primaire explosiebeveiliging voorkomt de vorming van een explosieve omgeving. De secundaire explosiebeveiliging voorkomt de ontsteking van een gevaarlijke, explosiegevaarlijke atmosfeer, bijv. door het gebruik van speciale apparatuur en beveiligingssystemen. In het kader hiervan worden verschillende gevaarlijke gebieden - zogenaamde Ex-zones - gedefinieerd voor gassen, dampen en stof die explosiegevaarlijk kunnen zijn. Tertiaire explosiebeveiliging beperkt de impact van een explosie tot een veilig niveau.


Daartoe worden verschillende kenmerken zoals het vlampunt van de gassen, dampen of stof en hun explosiegrenzen in de vergelijking opgenomen.

Industrieel schakelen in explosiegevaarlijke omgevingen

 

Industrieën waarin explosie gevaarlijke gebieden voorkomen, hebben daarom schakelmateriaal nodig die in staat is te controleren, schakelen en te beveiligen in potentieel explosieve omgevingen. De te schakelen apparatuur zelf kan zich zowel binnen als buiten de gevaarlijke zone bevinden.

 

Een ATEX-certificering is noodzakelijk voor het gebruik van dergelijke componenten. Siemens biedt in zijn SIRIUS-portfolio een groot aantal componenten aan die gecertificeerd zijn in overeenstemming met de huidige ATEX-richtlijn. Onder andere SIRIUS 3RM1 hybride motorstarters, 3RW5 softstarters voor het afschakelen van bijvoorbeeld Ex-motoren uit het SIMOGEAR portfolio. Met een SIRIUS 3RT2
conventionele magneetschakelaar kan de Ex-beveiliging gerealiseerd worden met behulp van SIRIUS 3RB of - 3RU thermische overbelastingsbeveiliging of via PTC temperatuurelementen in de motor, gekoppeld aan een SIRIUS 3RN2 Thermistor-motorbeveiligingsrelais om te voorkomen dat de motor te heet wordt en er een explosiegevaarlijke situatie kan ontstaat.

SIRIUS Control

SIRIUS Control

These devices are not located in the hazardous area themselves, but can switch and protect motors that are specially designed for use in hazardous areas. There are no specific requirements imposed on the switching device (e.g. contactor); special attention is paid here to motor overload protection, which must satisfy specific ATEX requirements and is to be certified accordingly.

SIRIUS Hybrid

SIRIUS Hybrid

These devices are not located in the hazardous area themselves, but can switch and protect motors that are specially designed for use in hazardous areas. The attention here is on motor overload protection, which must satisfy specific ATEX requirements and is to be certified accordingly.

SIRIUS Command

SIRIUS Command

In the case of Sirius ACT 3SU1 pushbuttons and indicator lights there are versions that are specially tested and approved for use in potentially explosive areas. Support is provided here by special LED modules that cannot overheat, as well as by devices operated in intrinsically safe circuits that cannot generate any dangerous sparks in the hazardous area.

SIRIUS Monitor

SIRIUS Monitor

Simocode and monitoring relays, such as the 3RN2 thermistor motor protection relay, either measure the temperature directly by means of sensors in the motor or transformer windings or calculate the motor temperature on the basis of the measured currents in order to detect at an early stage any overheating caused by an overload. In addition to thermistor motor protection and overload motor protection, Simocode also offers dry-running protection for centrifugal pumps based on active power monitoring of the pump motor.