Export controle en douane

Export controle en douane

Vanaf 1 maart 2020 dient u additionele informatie op te geven betreffende de eindbestemming.

De Duitse, Europese en Amerikaanse wetgeving op het gebied van uitvoercontrole en douane vereist controles van de eindbestemming, eindgebruiker en eindgebruik van de producten en diensten.

 

Siemens AG, dus ook Siemens Nederland N.V., neemt alle maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de relevante bepalingen van de (her)uitvoercontrolewetgeving. Siemens Nederland N.V. heeft de vereiste processen hiervoor ingericht. U zult merken dat deze processen invloed hebben op bestellingen die u plaatst via onze Industry Mall.

 

Let op: u wordt hierbij gevraagd om vanaf 1 maart 2020 additionele informatie in te geven betreffende de eindbestemming.

 

Met de inrichting van deze processen wordt ook aan alle persoons- en land gerelateerde embargovoorschriften, gebaseerd op wettelijke bepalingen, voldaan. Elke bestelling wordt doorlopend gecontroleerd aan de hand van de criteria van de geldende goederenlijsten en aan de hand van de uiteindelijke bestemming en het beoogde doel van de goederen. Indien nodig dienen passende uitvoervergunningen verkregen te worden voorafgaand aan de levering. Tevens worden alle wettelijke verbodsbepalingen of andere wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op Siemens AG strikt nageleefd. Deze verklaring is van toepassing op geheel Siemens AG en wordt wereldwijd geïmplementeerd in onze processen.