Leg het fundament voor meer energie-efficiëntie

Duurzame gebouwprocessen

Energie-efficiëntie in uw gebouwprocessen is belangrijk voor de levens­vatbaarheid en reputatie van uw bedrijf en beschermt tevens het milieu. Langetermijn-moderniseringsconcepten voor het continu updaten van systemen moeten daarom een vast onderdeel zijn van het levenscyclusmanagement van uw gebouw. Moderne gebouwautomatisering, besturings­systemen en technologie garanderen een efficiënte bedrijfsvoering en een hoog beschikbaar­heidsniveau. Op die manier voldoet uw bedrijf aan de strenge klimaat- en veiligheidseisen. Nieuwe en flexibele functies, van besturing tot bewaking, ondersteunen u bij de bediening van uw systemen, onafhankelijk van tijd of plaats. Het optimalisatieproces begint met een gedetailleerde inspectie van uw bestaande systemen. We onderzoeken de levenscyclus van uw product, uw energieverbruik en bedrijfsprocessen. We brengen het energieverbruik van uw gebouw in kaart om het te kunnen meten en beheren. Een meetconcept consolideert de gegevens in de vorm van rapporten over het verbruik, de kosten en emissies.

Optimalisatieplan wijst de weg

Op basis van de rapportages over het verbruik, de kosten en emissies bepalen we uw besparingspotentieel en maken we een optimalisatieplan. Hierin leggen we een maatwerkoplossing vast om de prestaties in uw gebouw te optimaliseren. Het plan bevat elementen op het gebied van energiediensten en operationele diensten.

Gebouwautomatisering en -besturing

De intelligentie van uw gebouw is de sleutel tot een duurzame omgang met energie. Gebouwautomatisering en het besturingssysteem is een maatwerk oplossing waarbij het essentieel is dat de specifieke wensen van de organisatie en gebruikers zijn meegenomen bij de invulling van de oplossing. Met het moderne automatiserings- en besturingssysteem Desigo CC™ helpen wij u hierbij. Het bedieningsgemak en de talrijke besturings- en bewakingsfuncties maken van Desigo een 'must have'-systeem. U kunt het systeem op afstand, vanaf iedere gewenste locatie bedienen.

Continu monitoren

Met modern energiemanagement kunt u uw energieverbruik voortdurend monitoren en verbeteren. Het continue verbeterproces – bestaande uit monitoring, analyse, optimalisatie en modernisering – biedt inzicht en daarmee energie-efficiëntie gedurende de gehele levenscyclus van uw gebouw. Tegelijkertijd beschermt u uw investeringen en de waarde van uw bedrijfseigendommen. Navigator, het cloud-gebaseerde energie- en duurzaamheidsplatform van Siemens, helpt u de prestaties van gebouwensystemen, de energievraag en -toevoer effectief en efficiënt te bewaken.

Modernisatie: basis voor de toekomst

Energiemanagement legt niet alleen de basis voor gefundeerde beslissingen over het energieverbruik in uw gebouw, maar is ook essentieel om te voldoen aan de doelstellingen uit het Energieakkoord: een lager energieverbruik, behoud van natuurlijke hulpbronnen en het invullen van de energiebehoeften van gebruikers. Siemens is uw partner op weg naar maximale energie-efficiëntie.