Building information modeling

In de huidige, veranderende bouwsector zetten we data om in waarde! De methode die dit mogelijk maakt heet Building Information Modeling, of gewoon BIM. Maar wat is BIM eigenlijk? Het is een toekomstgerichte digitale plannings- en uitvoeringsmethode die het werk van alle betrokken stakeholders integreert. Met BIM wordt een gebouw twee keer gebouwd – eerst virtueel en vervolgens fysiek. Het fysieke bouwproces begint pas als het virtuele gebouw aan alle verwachtingen en specificaties voldoet, wat tijd en kosten bespaart en de kwaliteit verbetert. Uiteraard zijn wijzigingen in het virtuele model gemakkelijker door te voeren dan in het echte, fysieke gebouw. Deze meerwaarde gaat verder dan de plannings- en bouwfase. Consequent gebruik van een gemeenschappelijke BIM-database heeft ook een langdurig en meetbaar positief effect op de kostenintensieve exploitatiefase. Met andere woorden, BIM maakt aanzienlijke productiviteitswinsten mogelijk in alle fasen van een bouwproject. De toekomst van de bouwsector is digitaal en Siemens is een stuwende kracht achter de digitalisering van gebouwen. Met onze holistische aanpak en uitgebreide ervaring, ondersteund door onze state-of-the-art technologieën, creëren we de perfecte leefomgeving voor alle belanghebbenden.

BIM Objecten

BIM-objecten maken een nauwkeurige planning en analyse van het digitale ontwerp mogelijk. Daarnaast leveren ze de statische data die de basis vormen voor operationele efficiëntie. Alle stakeholders profiteren in verschillende mate van onze uitgebreide reeks van met BIM-data verrijkte objecten, die essentiële informatie bevatten, zoals onderlinge afhankelijkheid, interacties, geometrie, en relaties tussen categorieën en attributen.

BIM

BIM verandert de manier waarop we bouwen, samenwerken en onze gebouwen exploiteren.

Digitalisering verandert ons leven, en dat geldt ook voor de levenscyclus van gebouwen. Deze transformatie biedt verregaande mogelijkheden. BIM stelt ons in staat om gebouwen met meer inzicht te plannen en te bouwen, maar het levert ook belangrijke voordelen voor de exploitatiefase. Dit alles zal de winstgevendheid over de gehele levenscyclus van het gebouw verbeteren en meetbare voordelen opleveren voor investeerders, planners, projectontwikkelaars, huurders en exploitanten.
Stakeholders

Met BIM kan u perfecte leefomgevingen creëren en exploiteren

De toenemende complexiteit van bouwprojecten bemoeilijkt de coördinatie met de huidige tools en workflows. Onvoorziene kosten, onbetrouwbare planningen en onvoldoende kwaliteit stellen alle betrokkenen voor grote problemen. BIM is het antwoord op deze uitdagingen, die niet met traditionele methoden kunnen worden aangepakt. De holistische aanpak en mogelijkheden voor parallelle planning leiden tot een goed gecoördineerd bouwproject en een soepele exploitatie, met toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden. Het gebruik van een virtuele twin gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw maakt van het principe "gebouwd en geëxploiteerd zoals gepland" een belofte waar men zich aan kan houden.
Buildings of tomorrow - the smart buildings podcast

Gebouwen van morgen - de podcast over smart buildings

Boeiende gesprekken over trends in de bouwindustrie en innovaties die gebouwen veiliger, duurzamer, productiever en gezonder maken.

Toepassingen

Oog voor klantspecifieke uitdagingen

Voor het plannen, bouwen en exploiteren van een ideale omgeving in een gebouw worden steeds veeleisendere en geavanceerdere tools gebruikt. De consensus is dat BIM-methoden de beste beheercapaciteiten bieden. Siemens is een pionier in het faciliteren van digitalisering van de productie-industrie, ook wel Industry 4.0 genoemd. Wij brengen deze ervaring en kennis mee in ons werk met BIM, de digitalisering van de bouwsector. Hierdoor kan Siemens Building Technologies een betrouwbare BIM-partner voor u zijn.

Integratie van statische en dynamische gegevens

Het BIM-datamodel maakt integratie mogelijk van de statische data die worden verzameld binnen de virtuele twin en de dynamische gegevens die door het gebouwbeheersysteem (bijvoorbeeld Desigo CC) worden geleverd. Dankzij deze integratie is een optimale exploitatie van een gebouw mogelijk. Onze kerncompetentie - het creëren en verzamelen van waardevolle statische en dynamische data - samen met onze expertise op het gebied van gebouwmanagement, zorgt voor een solide basis en een unieke operationele ervaring. 

Simulatie

De virtuele twin van een gebouw maakt simulatie van noodsituaties mogelijk, zodat effectieve evacuatieplannen kunnen worden ontwikkeld die voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

Het virtuele model biedt ook de mogelijkheid om alle afzonderlijke aspecten van het gebouw te simuleren, zoals beveiliging, gebouwcomfort en energie-efficiëntie, gedurende alle fasen van de levenscyclus van het gebouw. De gezondheid en het welzijn van de gebruikers van het gebouw zijn afhankelijk van deze factoren. Door het vergroten van de transparantie kan het risico voor investeerders, eigenaren en exploitanten worden geminimaliseerd.

Gebruik van de ruimte

Het is niet overdreven om te stellen dat kantoorruimte onderdeel is van het team. Als de ruimte optimaal wordt benut, is het gebouw voor de huurders veel aantrekkelijker. Bovendien is de algehele flexibiliteit van gebouwen een belangrijke factor, omdat het gebruik in de loop van de tijd zal veranderen. Deze gebruiksfactoren leiden tot een hogere corporate value voor eigenaren en investeerders.

Referenties

Antwoorden op de uitdagingen van onze klanten

Optimale oplossingen voor klanten wereldwijd, dankzij gebouwtechnologie en -systemen die zijn toegesneden op hun specifieke eisen. Bekijk hieronder enkele van onze projecten.

Contact

Praat met onze experts

Hebben we uw interesse gewekt? Wat uw aanstaande project ook is, stel gerust uw vraag of deel uw mening – onze experts helpen u graag verder.