Energie en duurzaamheid - het nieuwe concurrentievoordeel

Energie en duurzaamheid - het nieuwe concurrentievoordeel

Gebouwen spelen een sleutelrol in de duurzaamheid en het concurrentievermogen van organisaties. Ze hebben impact op de winstgevendheid, op de reputatie en op het welzijn en de productiviteit van werknemers. Het is dan ook van cruciaal belang dat gebouwen optimaal presteren. Bij Siemens weten we dat energie en duurzaamheid de belangrijkste factoren zijn voor de prestaties van gebouwen. Wij brengen deskundigheid, technologie en services samen die de bedrijfskosten en -risico's verlagen en de impact op het milieu verminderen. Wij doen dit door gebruik te maken van gebouwdata om het energieverbruik en de inkoop en levering te optimaliseren.  

Efficiëntie en duurzaamheid van gebouwen

Transformeer uw gebouwen in high-performing assets

Siemens is een trusted partner voor publieke en commerciële organisaties die de waarde en het concurrentievermogen van hun gebouwen willen verhogen.  

Duurzaamheid die resultaten oplevert

Elk gebouw begint op een ander punt in het duurzaamheidstraject - dit creëert unieke efficiency-uitdagingen en -kansen. Van openbare instellingen tot wereldwijde ondernemingen, Siemens ontwerpt en implementeert oplossingen ter verbetering van de efficiëntie en duurzaamheid van gebouwen die zijn afgestemd op de vereisten en doelstellingen van de desbetreffende organisatie.

Markt focus

Diepgaande marktexpertise

Referenties

Efficiëntie van gebouwen in actie

Succes op het gebied van duurzaamheid en gebouwefficiëntie kan vele vormen aannemen. Bekijk een aantal van de projecten waarbij wij betrokken waren om te zien hoe organisaties zoals de uwe hebben geprofiteerd van onze expertise en diensten.

Neem contact op met

Kies voor een holistische benadering van uw energiebeheerstrategie

Energie heeft een enorme invloed op uw vermogen om zaken te doen en om dat winstgevend te doen. Het is onze taak onze klanten te helpen hun verbruik van kostbare hulpbronnen te verminderen, hun energievoorziening te optimaliseren en hun bedrijven te helpen duurzamer te worden.

Uw traject naar een duurzamere exploitatie van uw gebouw begint hier.

Neem contact met ons op