Energie en duurzaamheid - het nieuwe concurrentievoordeel

Energie en duurzaamheid - het nieuwe concurrentievoordeel

Gebouwen spelen een sleutelrol in hoe duurzaam en concurrerend organisaties hun missie vervullen: ze zijn van invloed op de financiële kracht en de reputatie, op het vermogen om diensten te verlenen en op het welzijn en de productiviteit van werknemers. Het is dan ook van cruciaal belang dat gebouwen optimaal presteren. Bij Siemens weten we dat energie en duurzaamheid de belangrijkste factoren zijn voor de prestaties van gebouwen. Wij brengen deskundigheid, technologie en diensten samen die de bedrijfskosten en -risico's verlagen en de milieueffecten verminderen. Wij doen dit door gebruik te maken van gebouwgegevens om het energieverbruik, de inkoop en de levering te optimaliseren, evenals de kritieke stroomkwaliteit, zodat organisaties hun missie beter kunnen vervullen.  

Efficiëntie en duurzaamheid van gebouwen

Verander uw gebouwen in performante activa

Siemens wordt over de hele wereld vertrouwd door publieke en commerciële organisaties die de waarde en het concurrentievermogen van hun gebouwen en infrastructuren willen verhogen.  

Duurzaamheid die resultaten oplevert

Elk gebouw begint op een ander punt op de weg naar duurzaamheid - dit creëert unieke sets van efficiëntie-uitdagingen en kansen. Van openbare instellingen tot wereldwijde ondernemingen, Siemens ontwerpt en implementeert programma's ter verbetering van de efficiëntie en duurzaamheid van gebouwen die zijn afgestemd op de eigen beperkingen en doelstellingen van de organisatie.

Markt focus

Diepgaande marktexpertise

Referenties

Efficiëntie van gebouwen in actie

Succes op het gebied van duurzaamheid en gebouwefficiëntie kan vele vormen aannemen. Bekijk een aantal van de projecten waarbij wij betrokken waren om te zien hoe organisaties zoals de uwe hebben geprofiteerd van onze expertise en diensten.

Neem contact op met

Kies voor een holistische benadering van uw energiebeheerstrategie

Energie heeft een enorme invloed op uw vermogen om zaken te doen en om dat winstgevend te doen. Het is onze taak onze klanten te helpen hun verbruik van kostbare hulpbronnen te verminderen, hun energievoorziening te optimaliseren en hun bedrijven te helpen duurzamer te worden.