Brandveiligheidstoepassingen

Uw gids voor vraaggestuurde brandbeveiliging

Brandrisico's zijn grotendeels afhankelijk van de bestemming van een gebouw en kunnen per ruimte sterk verschillen. Wij bieden speciaal ontwikkelde brandbeveiligingsconcepten voor alle typische toepassingsomgevingen in commerciële of openbare gebouwen. Ontdek onze ruimtespecifieke aanbevelingen voor het ontwerp van brandbeveiligingssystemen. Welk(e) gebied(en) wilt u beschermen? Selecteer de ruimtebeschrijving die overeenkomt met uw behoefte en krijg toegang tot exclusieve risicoanalyses en aanbevelingen, samengesteld door ons wereldwijde team van brandveiligheidsexperts. Hoewel deze documenten zijn opgesteld met het oog op specifieke commerciële gebouwen, kunnen ze natuurlijk ook op andere markten worden toegepast.

Archieven en beveiligde opslagruimtes

Archieven en beveiligde opslagruimtes bevatten onvervangbare zaken zoals documenten, boeken, manuscripten of schilderijen, en hebben daarom de best mogelijke bescherming nodig. Brandmelders die zelfs de geringste concentratie rook detecteren en een blussysteem dat de meest gevoelige en waardevolle zaken niet schaadt, zijn de ideale oplossing.

Cleanroom-laboratoria

Cleanroom-laboratoria vervullen een sleutelrol, want zonder deze laboratoria zou onderzoek op een groot aantal gebieden vrijwel onmogelijk zijn. Brand in dergelijke faciliteiten kan een aanzienlijke impact hebben op het wetenschappelijk werk zelf, maar ook ernstige financiële gevolgen hebben voor de betrokken organisatie. Het is niet verwonderlijk dat de brandveiligheidseisen net zo divers zijn als de faciliteiten zelf en een afspiegeling van de specialisatie van het betreffende laboratorium.

E-houses

Mobiele middenspanningsstations, ook wel e-houses genoemd, zijn gebaseerd op containeroplossingen en worden voorgemonteerd in Europa en verscheept over de hele wereld, waar ze moeten worden beschermd tegen brandgevaar. Siemens levert een volledig getest en veilig systeem.

Noodstroomvoorziening

Voor datacenters is de noodstroomvoorziening (bijv. generatoren of batterijen / UPS-ruimtes) bedrijfskritisch, omdat deze de bedrijfscontinuïteit garandeert in geval van stroomuitval. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de adequate bescherming van dergelijke noodsystemen. Vroegtijdige (en foutloze) detectie van beginnende branden maakt het mogelijk om onmiddellijk de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen. Hierdoor kunnen dergelijke incidenten snel worden opgelost en kunnen kritische situaties worden voorkomen.

Evenementenlocaties

Universitaire evenementenlocaties worden gebruikt voor veel verschillende doeleinden met wisselende aantallen deelnemers. Denk hierbij aan seminars, afstudeerceremonies, banketten, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en zelfs rockconcerten. Aangezien de brandrisico's en de omgevingsomstandigheden op evenementenlocaties aanzienlijk kunnen variëren, moet het brandbeveiligingssysteem gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de veranderende eisen.

Tentoonstellingsruimtes

Tentoonstellingsruimtes hebben vaak hoge plafonds en daardoor grote luchtvolumes. Dit betekent dat de aërosolen die door branden worden uitgestoten pas na enige vertraging en in lage concentraties tot plafondhoogte stijgen. Brandbeveiligingssystemen die in dergelijke ruimtes zijn geïnstalleerd, moeten zeer gevoelig zijn met behoud van de historische integriteit van de ruimte en tentoongestelde voorwerpen. Er kunnen ook aparte systemen worden geïnstalleerd voor de afzonderlijke bescherming van glazen vitrines.

Hotelkamers

De meeste grote hotelbranden ontstaan in de kamers. Dergelijke branden zijn verantwoordelijk voor meer dan 70 procent van de burgerslachtoffers (NFPA-rapport). Omdat slapende mensen in geval van brand bloot staan aan verhoogde risico's, krijgen gastenkamers de hoogste prioriteit bij de brandbeveiliging. De geavanceerde ASA-brandmelders beperken de kans op vals alarm tot een minimum. In het geval van een brandalarm is het daarom essentieel dat alle hotelgasten op de hoogte worden gebracht van het gevaar; dit zorgt voor een snelle en efficiënte ontruiming van het bedreigde gebied.

Keukens

Koken is een van de belangrijkste oorzaken van brand. Met name grootkeukens lopen risico door het grote aantal mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vuur of vetvangers. In het verleden werden keukens alleen met thermische detectoren bewaakt. De huidige geavanceerde multicriteria-technologie is in staat om beginnende branden in een veel vroeger stadium te detecteren, omdat deze gebaseerd is op zowel rook- als warmtedetectie.

Wasserijen

Wasruimtes zijn relatief kritische ruimtes op het gebied van brandbeveiliging, omdat ze grote elektrische apparaten en brandbelastingen in de vorm van brandbaar textiel in een beperkte ruimte combineren. Brandbeveiligingssystemen in deze ruimtes moeten branden zo vroeg mogelijk detecteren en immuun zijn voor bedrieglijke verschijnselen zoals stoom of stof.

Energieopslagsystemen met Li-ion-batterijen

Li-ion-batterijopslagsystemen bestrijken een breed scala aan toepassingen, van opwekking tot verbruik, en helpen de frequentie en spanning te stabiliseren en schommelingen in vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Vroegtijdige en betrouwbare branddetectie is daarom een must bij de ontwikkeling van brandbeveiligingssystemen voor Li-ion batterijsystemen. Ook snelle blussing is essentieel en kan worden gewaarborgd door gebruik te maken van geautomatiseerde blussystemen met een geschikt middel.

Ondergrondse parkeergarages

Branden in ondergrondse garages kunnen bijzonder verwoestend zijn: als ze niet vroegtijdig worden onderdrukt, kunnen ze snel uitgroeien tot grote branden die moeilijk te blussen zijn en niet alleen gevaarlijk zijn voor personen, maar ook voor de stabiliteit van het hele gebouw. Een betrouwbare oplossing voor zware omgevingsomstandigheden die ook waarschuwt voor potentieel dodelijke CO2-concentraties wordt aanbevolen.

Technische ruimtes

Technische ruimtes vormen het hart van veel bedrijven die afhankelijk zijn van de continuïteit van hun processen. Deze ruimtes zijn uitgerust met de modernste, duurste elektronische en elektrische apparaten. Door de combinatie van hardware, stroom en bedrading bestaat er voortdurend het risico op mogelijke ontsteking door oververhitting of kortsluiting. Een zo vroeg mogelijke detectie en blussing zorgen ervoor dat incidenten snel en veilig kunnen worden opgelost.

Restaurants

Brandbeveiliging in restaurants is een topprioriteit vanwege de grote concentratie van mensen tijdens de piekuren. Er zijn verschillende soorten brandrisico's, die variëren afhankelijk van de gebeurtenis. Vroegtijdige en betrouwbare rookdetectie helpt panieksituaties in geval van brand te voorkomen.

Spoorvoertuigen

Brandveiligheid is een essentieel aspect van de spoorwegveiligheid. Bescherm uw rollend materieel met geavanceerde brandbeveiligingsoplossingen van Siemens. Voor meer informatie over brandveiligheid voor spoorvoertuigen (gecertificeerd volgens EN 45545-2 & EN 50155) kunt u contact opnemen met: fsac.at@siemens.com

Serverruimtes

 

De brandrisico's in serverruimtes mogen niet worden onderschat – vooral vanwege de verhoogde vloeren, waar een permanente ontstekingsbron (elektriciteit) en brandbaar materiaal (kabels en elektrische componenten) alsmede grote hoeveelheden zuurstof uit het geforceerde ventilatiesysteem aanwezig zijn. Hierdoor zijn een zo vroeg mogelijke, betrouwbare branddetectie en een efficiënte, veilige blussing vereist.

 

 

Trappenhuizen

 

Trappenhuizen spelen een centrale rol in elk brandveiligheidsconcept: het zijn primaire vluchtwegen, aangezien liften niet mogen worden gebruikt in geval van brand. Onze brandbeveiligingssystemen zorgen ervoor dat in geval van brand de trappenhuizen rookvrij worden gehouden, zodat het gebouw ongehinderd kan worden ontruimd.

 

Studentenhuisvesting

Het aantal keren dat de brandweer moet uitrukken wegens een vals alarm in een studentenhuis is verrassend hoog. Dit is niet alleen een belangrijke kostenfactor, maar ook potentieel gevaarlijk voor de studenten. Veelvuldige valse alarmen leiden onvermijdelijk tot een onverschillige reactie op het brandalarm en een lagere bereidheid om het gebouw te ontruimen als het brandalarm afgaat. Ontdek hoe u een betrouwbaar brandbeveiligingssysteem kunt plannen dat speciaal is ontworpen voor studentenhuisvesting.

Gasturbines

Brand is een van de grootste oorzaken van financiële schade in elektriciteitscentrales, vooral als een geautomatiseerd brandbeveiligingssysteem ontbreekt of uitvalt. Het betrouwbaar opsporen en blussen van branden is cruciaal voor de veiligheid van personen en het voorkomen van schade aan gebouwen en apparatuur. Voor meer informatie over brandbeveiliging van gasturbines kunt u contact opnemen met: fsac.at@siemens.com

Werktuigmachines

Werktuigmachines met niet op water gebaseerde koelmiddelen kennen een hoog brandrisico. Een brand in zo'n machine brengt de hele productielocatie in gevaar.

Het Sinorix al-deco-systeem biedt betrouwbare objectbescherming.

Meer informatie over al-deco STD vindt u hier.

.

Meer informatie over al-deco PLUS vindt u hier.

.

Of u kunt contact opnemen: al-deco.at@siemens.com

Bijzondere toepassing

Brandbeveiliging in evenementenlocaties: een interactieve gids

Ontdek onze aanbevelingen voor brandbeveiliging in evenementenlocaties in onze interactieve gids.
Focus op de markt

Speciaal aanbod voor uw branche

Om aan de behoeften van bepaalde soorten bedrijven te voldoen, zijn zeer gespecialiseerde brandbeveiligingssystemen nodig. Daarom hebben we speciale oplossingen ontwikkeld voor enkele typische commerciële en openbare toepassingen, gebaseerd op het soort ruimtes dat gewoonlijk in deze omgevingen wordt aangetroffen. Bekijk de respectievelijke branchepagina voor meer gedetailleerde informatie.

Contact

Neem contact met ons op

Nieuwsgierig geworden? Wat uw aanstaande project ook is, stel gerust uw vraag of geef uw mening – onze brandveiligheidsexperts helpen u graag verder.