Brandbeveiliging voor energieopslagsystemen met Li-ion-batterijen

siemens brandbeveiliging toepassing li-ion batterij energieopslag bescherming

Li-ion-batterijopslaginstallaties bevatten hoogenergetische batterijen in combinatie met licht ontvlambare elektrolyten. Li-ion-batterijen zijn ook gevoelig voor snelle ontsteking. Brand in dergelijke opslagfaciliteiten kan een aanzienlijke financiële impact hebben op de organisatie. Het is noodzakelijk om zowel elektrolytische brand als elektrolytgas vroegtijdig te detecteren. Ook een snelle blussing is essentieel en kan worden gewaarborgd door het gebruik van geautomatiseerde blussystemen. Zo kunnen kritische situaties worden voorkomen door vroegtijdige detectie en snelle blussing. Vanaf december 2019 is Siemens de eerste en enige onderneming die door VdS is gecertificeerd voor ons brandbeveiligingsconcept voor stationaire Li-ion-batterij-energieopslagsystemen.  

Wilt u meer weten over brandbeveiliging voor Li-ion-batterijopslagsystemen?

Application Guide downloaden (Engels)

Overzicht

Beschermen wat belangrijk is

Sinds hun marktintroductie in het begin van de jaren negentig hebben lithium-ion-batterijen hun weg gevonden naar een grote verscheidenheid aan toepassingen, waaronder stationaire energieopslag in smart grids. Dit is een toepassing die naar verwachting snel zal groeien, niet in de laatste plaats vanwege de toenemende uitbreiding van duurzame energieopwekking en de daarmee gepaard gaande behoefte aan decentralisatie en stabilisatie van dergelijke energiebronnen. Li-ion-batterijopslagsystemen bestrijken een breed scala aan toepassingen, van opwekking tot verbruik, en helpen de frequentie en spanning te stabiliseren en schommelingen in vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

Stationaire systemen voor de opslag van energie uit lithium-ion-batterijen – een beheersbaar brandrisico

Li-ion-batterijen combineren hoogenergetische materialen met licht ontvlambare elektrolyten. Vroegtijdige en betrouwbare branddetectie is daarom een must bij de ontwikkeling van brandbeveiligingssystemen voor Li-ion-batterijsystemen. Ook snelle blussing is essentieel en kan worden gewaarborgd door gebruik te maken van geautomatiseerde blussystemen met een geschikt middel.

Vroegst mogelijke detectie met aanzuigende rookdetectie FDA241

De FDA241 detecteert elektrolytische dampen vroegtijdig en betrouwbaar, dankzij de gepatenteerde optische detectietechnologie met twee golflengten. Volgens de normatieve eisen zijn er twee onafhankelijke FDA241's nodig om de activering van het geautomatiseerde blussysteem in gang te zetten. Bij de plaatsing van de aanzuigpunten moet rekening worden gehouden met de door het airconditioningsysteem gegenereerde luchtstroom. De FDA241 is de ideale oplossing voor het vroegtijdig detecteren van elektrische branden. Naast de aansturing van het geautomatiseerde blussysteem activeert het brandbeveiligingssysteem alle andere noodzakelijke besturingsfuncties.

Veilige en duurzame brandbestrijding en blussing met Sinorix N2

Sinorix N2-blusinstallaties blussen elektrische branden, dammen de initiële thermische uitbraak in, stoppen de uitbreiding van de thermische uitloop en voorkomen op betrouwbare wijze de verspreiding van secundaire branden. Blus- en onderdrukkingssystemen voor dit risico moeten worden ontworpen als totale overstromingsinstallaties met een restzuurstofconcentratie van minder dan 11,3% [de restzuurstofconcentratie van 11,3% komt overeen met een blusmiddelconcentratie van 45,2%, de EN15004-middelconcentratie voor stikstof voor klassen met een hoog risico] [afhankelijk van het gebruikte elektrolyt kunnen hogere blusconcentraties nodig zijn*]. Een wachttijd van 30 minuten stelt de brandweer niet alleen in staat om te reageren, maar ook om eventuele vertraagde runaways te voorkomen.

*Onze tests hebben aangetoond dat hoe lager de restzuurstofconcentratie is, hoe beter de bescherming tegen explosieve verbranding van elektrolytendamp is.

Whitepaper: Fire protection for Li-ion battery energy storage systems

Li-ion-batterijen combineren hoogenergetische materialen met licht ontvlambare elektrolyten. Vroegtijdige en betrouwbare branddetectie is daarom een must bij de ontwikkeling van brandbeveiligingssystemen voor Li-ion-batterijsystemen. Ook snelle blussing is essentieel en kan worden gewaarborgd door gebruik te maken van geautomatiseerde blussystemen met een geschikt middel. In deze whitepaper wordt ingegaan op de ontwikkeling van een managed-risk-brandbeschermingsconcept voor stationaire Li-ion-batterij-energieopslagsystemen.

Contact

Neem contact met ons op

Nieuwsgierig geworden? Wat uw aanstaande project ook is, stel gerust uw vraag of geef uw mening – onze brandveiligheidsexperts helpen u graag verder.