Openbaar Meldsysteem (OMS)

Veel gebouwen hebben een brandmeldinstallatie met rookmelders die snel een brand kunnen detecteren en alarmeren. Een deel van deze gebouwen moet vanwege een verhoogd risico, brandmeldingen automatisch naar de RAC (meldkamer brandweer) en/of PAC (Particuliere Alarm Centrale, van bijvoorbeeld Siemens) doormelden. Team OMS van Siemens Nederland heeft jarenlange ervaring als betrouwbare OMS leverancier van RAC en/of PAC aansluitingen en wil graag ook uw doormelding verzorgen.

Verplichte aansluiting op de Regionale Alarmcentrale (RAC)

- Verblijven er in uw gebouw(en) personen die hulp nodig hebben in geval van brand?

- Behoort uw gebouw tot de kritische infrastructuur of vertegenwoordigt uw gebouw een groot maatschappelijk belang?

 

Deze of een andere motivatie heeft uw veiligheidsregio doen besluiten dat u een verplichtte doormelding heeft naar de RAC

State of the art technology

Het OMS systeem van Siemens is zeer modern, op basis van proven state-of-the-art technology en behoort momenteel tot het meest innovatieve OMS van Nederland. Alle verbindingen op het OMS zijn type 1-aansluitingen die voldoen aan de Nederlandse en Europese normen zoals de NEN 2535, EN 54-21 en EN 50136-1.

 

Passende oplossing voor OMS

Bij de meest recente aanbestedingen in Nederland, waaronder die van Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Utrecht, heeft Siemens als technology partner de best passende oplossing kunnen leveren.