In- en uitgangsmodules

siemens brandveiligheid ingang uitgang modules

Adresseerbare modules voor het intelligent verbinden en aansturen van brandmelders en randapparatuur

Adresseerbare modules voor het intelligent verbinden van onafhankelijke, potentiaalvrije sluit- of openingscontacten. Er zijn twee soorten adresseerbare modules verkrijgbaar: ingangsmodules en in-/uitgangsmodules. Ingangsmodules bewaken apparaten die verantwoordelijk zijn voor de alarmingangen en bevestigen signalen of technische toestanden, etc. De ingangsleidingen worden gecontroleerd op draadbreuk en kortsluiting. De adresseerbare modules kunnen onafhankelijk van elkaar via een brandmeldcentrale voor status- of alarmmeldingen worden geconfigureerd. De in-/uitgangsmodules sturen op betrouwbare wijze andere apparatuur aan, zoals deurdrangers, brandkleppen, rookbeheersingssystemen, uitschakeling van de installatie, enz. Wat de behoefte ook is, onze brandbeveiligingssystemen bieden de ideale adresseerbare module.

Productoverzicht

Kies de module voor uw toepassing

Product
Beschrijving, gebruik
Ingangsmodule FDCI221

1 geïsoleerde stuuringang (bewaakt)

In-/uitgangsmodule FDCIO221
1 geïsoleerde stuuringang (bewaakt)
1 geïsoleerde stuuruitgang 30 VDC/2 A
De stuuruitgang kan worden geconfigureerd in twee modi:   
1. 1. Bewaakte modus (vereist extra 24 VDC-voeding)
2. Schone contactmodus (loopvoeding)

Ingangsmodule FDCI222

4 geïsoleerde stuuringangen (bewaakt)
Bijv. voor statusbewaking zoals deurtoestand

In-/uitgangsmodule FDCIO222

In-/uitgangsmodule FDCIO224

4 geïsoleerde stuuringangen (bewaakt) 
4 geïsoleerde stuuruitgangen voor bedieningselementen of brandkleppen: 250 VAC/4 A, 30 VDC/4 A
Bijv. voor decentrale aansturing van branddeuren en brandkleppen

Zonemodule FDCI223, externe voeding

Conventionele zonemodule
1 conventionele melderlijn, voor max. 32 melders
In-/uitgangsmodule " transponder" FDCIO223
Transponder maakt bewaakte verbinding mogelijk van:
2 conventionele melderlijnen of
2 uitgangen voor alarmapparaten (bewaakt) of
1 conventionele lijn en 1 bewaakte uitgang  
Opmerking: Uitgang met 24 VDC/2 A.

Gedetailleerde technische informatie

In onze online HIT-catalogi vindt u meer informatie over de technische eigenschappen van onze afzonderlijke producten.

Downloads en ondersteuning

Overige bronnen

Contactinformatie

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor nadere informatie over onze complete brandveiligheidsportfolio van technologieën, oplossingen en services.