System Performance Management

Voor optimale werking van uw systemen

Het is van groot belang dat systemen en installaties in uw gebouwen optimaal blijven functioneren. Om u te kunnen helpen bij het onderhouden en continue verbeteren van systemen bieden wij u graag onze asset performance diensten aan. Of het nu om 1 gebouw of meerdere gebouwen op verschillende locaties gaat, wij kunnen u helpen uw gebouwsystemen maximaal beschikbaar te laten zijn en optimaal te laten functioneren gedurende de gehele levenscyclus.

Interesse of vragen?

Neem contact met ons op

24/7 inzicht voor goede besluitvorming

Gebrek aan transparantie van systeem­prestaties om de juiste beslissingen te kunnen nemen is een terugkerend probleem voor veel gebouwbeheerders. Desigo Performance is een dienst die gebruik maakt van een cloud-based platform om 24/7 prestaties van uw gebouwbeheersystemen en klimaatregelinstallaties te monitoren en te rapporteren. U hebt toegang tot deze rapportages via een persoonlijke Service Portal. Zodra u bent ingelogd op uw Service Portal, kunt u ook zelf rapportages samenstellen op basis van uw persoonlijke behoeften. Met deze informatie bent u in staat om betere, op feiten gebaseerde, beslissingen te kunnen (laten) nemen voor het opstellen van begrotingen en het plannen van reparaties of tijdige vervanging. Feitelijke informatie over de conditie van installatiedelen, gecombineerd met gegevens over levensduur, onderhoudbaarheid en beschikbaarheid van reservedelen stelt u in staat op het juiste moment modernisering te plannen. Vanzelfsprekend staan wij voor u klaar om u hierbij te adviseren.

24/7 optimaliseren van systeemprestaties

Gebouwbeheerders worden regelmatig geconfronteerd met uitdagingen, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in het gebruik van een ruimte, de indeling van het vloeroppervlak, behoeften vanuit gebouwbeheer of klachten van gebruikers. Ons aanbod op het gebied van continue systeemoptimalisatie helpt u deze uitdagingen het hoofd te bieden. Met onze dienst Desigo Uptime Optimization worden gegevens van uw gebouwbeheersystemen en klimaatregelinstallaties 24/7 in een cloud omgeving opgeslagen. Alarmen, afwijkingen en bijzonderheden worden gedetecteerd waarna performance engineers van Siemens op afstand de situatie analyseren en problemen snel kunnen worden opgelost. Bevindingen en aanbevelingen worden periodiek met u doorgenomen. In onderling overleg stellen we vast of, op welke wijze en wanneer er verbeteracties moeten worden doorgevoerd. In urgente gevallen nemen wij vanzelfsprekend direct contact met u op.

24/7 Incident Management

Bewaking en beheer van incidenten

Met onze dienst Real-Time Incidentmanagement is de beschikbaarheid van uw installatie maximaal. Wij bewaken 24/7 uw systemen op afstand via een veilige verbinding om incidenten die van invloed zijn op de beschikbaarheid van uw systeem te verhelpen. Wanneer zich een incident voordoet, wordt er een ticket gegenereerd door ons Customer Support Center. Het incident zal worden afgehandeld volgens de met u overeengekomen procedure afhankelijk van de urgentie. In veel gevallen kunnen problemen direct door onze experts op afstand worden opgelost. Lukt dit niet dan wordt de melding doorgezet naar een service-specialist die het probleem ter plaatse oplost met remote ondersteuning.

Kortom, wij bewaken uw systeem, initiëren en begeleiden alle vervolgactiviteiten volgens een overeengekomen procedure, en sturen alle betrokken partijen aan. Het Customer Support Center blijft het incident volgen tot het is opgelost. We bieden ook transparantie over wat zich heeft voorgedaan en wanneer het is opgelost via uw persoonlijke Service Portal.

Toekomst of realiteit?

Er worden door Siemens wereldwijd dagelijks 400 miljoen gegevens verzameld en geanalyseerd, afkomstig van ruim 75.000 gebouwen.