Alarm Management Services

Alarm Management en Openbaar Meldsysteem (OMS)

Bent u op zoek naar een meldkamer die reageert op alarmen én u informeert en adviseert over de werking van uw installatie? Dat kan! Het Customer Service Center (CSC) van Siemens reageert 24/7 op uw kritische alarmen, zoals inbraak-, brand-, of een technisch alarm. Uw eigendommen en personeel worden op afstand bewaakt en onterechte meldingen worden voorkomen doordat alle alarmen eerst worden geverifieerd. Op deze manier wordt uw veiligheid, bedrijfscontinuïteit en comfort verhoogd. Het CSC is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en geregistreerd als Particuliere Alarm Centrale (PAC). 

Interesse of vragen?

Neem contact met ons op

Uw voordelen

Verhoogde bedrijfscontinuïteit en uptime van uw systemen door:

  • 24/7 bewaking en afhandeling van alarmen
  • Betrouwbaar en professioneel personeel; gescreend, getraind en gespecialiseerd
  • Directe toegang tot snelle interventie door politie, brandweer en beveiligingspersoneel
  • Direct inzicht en rapportage van alarmen die gebruikt kan worden voor verzekeraars

Alarmmanagement

Het CSC is volledig uitgerust om vrijwel alle type doormeldingen te ontvangen en te verwerken, zoals bijvoorbeeld van een brand, inbraak of storing. Met ons state of the art ontvanger netwerk regelen wij de dienstverlening voor u in, onafhankelijk van het merk paneel of installatie.

 

Inbraak- of overvalmelding

Inbraakmeldingen worden volgens het Alarmverificatie Protocol opgevolgd. Dit betekent dat het CSC eerst een verificatie van het alarm uitvoert alvorens de politie in kennis te stellen. Verificatie vindt plaats met behulp van video beelden (CCTV), audio, volgmeldingen vanuit verschillende ruimtes (technische verificatie) of een schouw ter plaatse.

 

In- en uit onderhoud schakelen 

Via het CSC kunt u middels een webinterface en een interactieve voice response op eenvoudige wijze uw doormelder via het web of uw telefoon in- of uit onderhoud schakelen.

 

Statusbewaking 'in onderhoud’ doormelding

Elke dag wordt om 18:00 uur de doormelding van uw doormeldeenheid op actief gezet, tenzij er een actief alarm staat. Zo voorkomt u dat uw doormelding onterecht 'in onderhoud’ staat en geen doormeldingen geeft.

 

Openbaar Meldsysteem (OMS)

Brandveiligheid van gebouwen wordt vaak geborgd door een brandmeldinstallatie met rookmelders die snel een brand detecteren en vervolgens alarmeren. Gebouwen met een verhoogd risico conform het bouwbesluit zijn verplicht een brandmelding automatisch door te zetten naar de GMK (Meldkamer Brandweer, voorheen RAC) en/of een PAC (Particuliere Alarmcentrale). Het Siemens CSC is door het Ministerie van Veiligheid & Justitie erkend en geregistreerd als Particuliere Alarm Centrale en verzorgt dus ook deze doormeldingen voor u. Al jaren zijn we een betrouwbare OMS leverancier van GMK en PAC aansluitingen.

 

Doormeldingen Type 1

Het CSC verzorgt met de OMS dienst Commcenter Type 1 (conform NEN2535 en NEN-EN 54-21) doormeldingen van uw brandalarm. Deze dienst bevat meldkamerdiensten en de levering en het onderhoud van de doormelder en verbinding. Hiermee kan 99,8% beschikbaarheid, 24/7 dienstverlening en maximale continuïteit worden geboden.

 

Bewaakte verbinding

Bewaking van uw verbinding via een periodieke testmelding. U bent daarmee verzekerd dat u, bij uitval van de verbinding, direct in kennis wordt gesteld zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden.

 

Reageren op brandmeldingen

Branchevereniging IFV (voorheen VEBON) heeft in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en PAC’s het protocol ‘Automatische Branddoormelding, via PAC naar GMK' ontwikkeld. Het actiepatroon van het CSC voor het reageren op brandmeldingen is gebaseerd op dit VEBON protocol.