Het Siemens eLogboek

Voor efficiëntere uitvoering van beheertaken en optimale veiligheid.

De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid drastisch veranderd. Met name op het gebied van ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn de veranderingen voor gebouweigenaren sterk toegenomen. Volgens de NEN2535 dienen brandmeldinstallaties bijvoorbeeld voorzien te zijn van een logboek waarin de werkelijke staat en de bedrijfstoestand van de brandmeldinstallatie inzichtelijk gemaakt wordt. Dit logboek mag conform deze norm ook als elektronisch logboek worden uitgevoerd. Siemens heeft daarom het eLogboek ontwikkeld, dat uitermate geschikt is voor het beheer van Siemens installaties op het gebied van brandveiligheid, security, HVAC, gebouwautomatisering en besturingssystemen.

Het door Siemens ontwikkelde elektronische logboek (eLogboek) vervangt het papieren logboek bij elke installatie en biedt online toegang tot de inhoud. Het eLogboek is toegankelijk via de browser op al uw devices, zoals PC, smartphone en tablet. Voor alle dataverkeer en opgeslagen documenten is uiteraard goede beveiliging geregeld. U logt eenvoudig in via een QR-code, die bevestigd wordt op uw installatie. Hierdoor is het mogelijk om de status van al uw installaties op een efficiëntere manier te monitoren en de beheertaken eenvoudig te organiseren. Naast de minimale eisen waaraan een logboek moet voldoen, is in het eLogboek een documentbeheer-systeem en planningsmodule opgenomen. Daar waar Siemens de installatie onderhoudt, worden alle systeem- en onderhoudsdocumenten automatisch geactualiseerd. Het toevoegen van eigen documenten is echter ook mogelijk. Hiermee wordt alle documentatie met betrekking tot veiligheid op één plaats toegankelijk voor alle, door u, geautoriseerde personen.

Wat zijn de voordelen van een eLogboek?

• Op één plek overzicht van al uw installaties

• Het logboek is gemakkelijk via internet toegankelijk

• Eenvoudig documentbeheer

• Efficiënt actueel houden van uw logboeken

• Geen gegevensverlies bij calamiteiten op locatie

• Direct onderhoudsformulieren via het logboek invullen

• Elke installatie heeft een eigen webpagina

• Onderhoudsplanning met daarin opgenomen tijdschema’s en planningsoverzicht

• Gegevens snel beschikbaar  op mobiele devices zoals smartphone en tablet via QR-code

• Automatische e-mailberichten versturen aan de belanghebbenden

• CO₂- en kostenreductie door tijd- en papierbesparing