Elektrische digitale tweeling

Stroomnetten - de ultieme technische prestatie van de moderne tijd. Achter de schermen maken energiebedrijven gebruik van een enorme stroom digitale gegevens, die hen in staat stelt hun netcapaciteit te plannen en hun netten feilloos te exploiteren en te onderhouden met een gedigitaliseerd model van de fysieke wereld. Door de snelle opkomst van decentrale en hernieuwbare energiebronnen wordt het beheer en de uitwisseling van deze gegevens steeds complexer.  Zelfs de kleinste fouten in de gegevens kunnen tot grote gevolgen leiden. Energiebedrijven die ervoor kiezen hun digitale gegevens met elkaar te verweven, lopen voorop naar een duurzame digitale toekomst. 
Zet de eerste stap naar een duurzame digitale toekomst

Neem contact met ons op

Nieuwe uitdagingen

Een wereld in verandering: Een nieuwe manier van gegevensuitwisseling tussen energiebedrijven

Hoewel er maar één fysiek elektriciteitsnet is, hanteert een typisch energiebedrijf dikwijls vele verschillende netmodellen - elk gerelateerd aan een ander bedrijfsdomein. Elk afzonderlijk systeem werkt in silo's - met zijn eigen gegevensformaat, details en een team van deskundigen om de gegevens handmatig te onderhouden. Energiebedrijven die klaar zijn voor de toekomst moeten de verandering vóór zijn, de barrières wegnemen en naadloos verbonden raken. 

Gegevens zijn van centraal belang voor het elektriciteitsnet. Ze worden uitgewisseld tussen een groot aantal verschillende softwaresystemen, zodat energiebedrijven hun netcapaciteit kunnen plannen en hun netten kunnen exploiteren en onderhouden. 

 

Energiebedrijven zijn veel tijd en middelen kwijt aan het handmatig onderhouden, bijwerken en uitwisselen van informatie tussen verschillende systemen. Als de gegevensuitwisseling fouten bevat of zelfs geheel ontbreekt, kan dit dramatische gevolgen hebben, zoals hoge kosten, dubbel werk, suboptimale systeemprestaties en zelfs systeembrede black-outs. Trends in de energiebranche  (zoals decentraal opgewekte energie, hernieuwbare energiebronnen en digitalisering) zorgen voor een verdere toename van het aantal datapunten waar rekening mee moet worden gehouden om optimale systeemprestaties te bereiken.  

 

In deze nieuwe digitale wereld zijn nauwkeurigheid van gegevens, modelcomplexiteit en automatisering de basis voor continue operationele uitmuntendheid en maximaal rendement op toekomstige investeringen. Daarom heeft Siemens de elektrische digitale tweeling ontwikkeld, waarmee energiebedrijven de voordelen van transparantie van alle gegevens in hun gehele IT-landschap vanuit één enkele bron kunnen benutten. 

Tegen elke netbeheerder die aarzelt om een digitale tweeling te introduceren, zeg ik: Wacht niet langer.
Jussi Jyrinsalo, Senior Vice President, Fingrid Oyj
Nieuwe mogelijkheden

Eén enkele bron voor het ontsluiten van tastbare resultaten

De elektrische digitale tweeling van Siemens brengt de echte en virtuele wereld op één lijn en biedt energiebedrijven en netbeheerders één enkele bron voor het modelleren van gegevens in hun gehele IT-landschap. Er wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk netwerkmodel om netwerksimulatie te vereenvoudigen in alle domeinen die relevant zijn voor betrouwbare, efficiënte en veilige planning, werking en onderhoud van elektrische systemen. 

De gegevenssilo's doorbreken

De elektrische digitale tweeling stelt energiebedrijven in staat het proces van gegevensonderhoud en -uitwisseling te vereenvoudigen. Gegevens worden gesynchroniseerd vanuit verschillende systemen en vervolgens gestandaardiseerd in één multi-user database via op standaarden gebaseerde adapters of interfaces.

Belangrijkste kenmerken

  • Een accurate bron voor gegevens
  • Geautomatiseerde synchronisatie van gegevens en modellen uit meerdere domeinen
  • Omvat energietransport en -distributie voor geïntegreerde analyse
  • Schaalbaar onderhoud en uitwisseling van gegevens in het gehele IT-landschap
  • Leverancier-neutraal en op standaarden gebaseerd

Versterk de gegevenssynergie voor het toekomstig bedrijf, en realiseer nu al operationele efficiency

Elektrische digitale tweeling in een oogopslag

Brochure downloaden

Oplossingenportfolio

Branchetoepassingen van de elektrische digitale tweeling

Een zeer gemakkelijk aan te passen oplossing voor specifieke behoeften met mogelijkheden over de hele waardeketen. Lees meer over de specifieke gebruiksscenario's en hun voordelen.
Meer informatie over deze toepassingen en voordelen

Brochure downloaden

Referenties

Innovators met de elektrische digitale tweeling

De basis leggen voor een duurzame digitale toekomst is een must. Bekijk hoe deze energiebedrijven een excellente bedrijfsvoering en efficiencyverbeteringen ervaren. 
Het model is tot 100 keer meer gedetailleerd dan het oude, wat betekent dat beslissingen veel meer op feiten zijn gebaseerd dan voorheen – we hoeven op geen enkel onderdeel meer op ons onderbuikgevoel te vertrouwen.
Jussi Jyrinsalo, Senior Vice President, Fingrid Oyj
Door een op standaarden gebaseerde oplossing voor het beheer van netwerkmodellen te ontwerpen en toe te passen, kan AEP gebruikmaken van nieuwe branchespecifieke technologieën voor gegevensbeheer en -analyse.
Eric Hatter, T-Nexus Program Manager, AEP
Video

Utility Insights - Meet the experts

Van de uitdagingen bij het doorbreken van datasilo's tot de kansen die voortkomen uit digitalisering – ervaar hoe deze experts het tijdperk van de digitale tweeling zien.

Dit is het moment

Siemens als uw toegewijde partner

In de digitale wereld van vandaag ziet Siemens data als het hart van alles. Aangezien de energiesector voortdurend in beweging is, willen wij investeren in een oplossing die evolueert voordat de uitdagingen zich aandienen. Daarom is het onze visie om samen met klanten te werken aan een elektrische digitale tweeling die helpt om een excellente bedrijfsvoering en efficiencyverbeteringen te realiseren die voorheen ongekend waren. Het is meer dan een technologie... het is een partnerschap.

Begin uw reis naar een duurzame digitale toekomst

Neem contact met ons op