Oplossingen voor netbeheer met Spectrum Power

Decentralisatie en digitalisering verbeteren en veranderen de energiewereld sneller dan ooit. De oplossingen van Spectrum Power gaan verder dan het traditionele netbedrijf en helpen netbeheerders actief bij het beheren, afstemmen en optimaliseren van hun transport- en distributiesystemen. Meer dan 1300 operationele systemen laten de lampen branden voor honderden miljoenen mensen over de hele wereld.
Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op

Inleiding

Spectrum Power, het open en schaalbare platform voor hoog-, midden- en laagspanningsnetbeheer

Wij bouwen onze Spectrum Power-oplossingen op één, in realtime werkend en krachtig technologieplatform, met één gemeenschappelijke gebruikersinterface, één gemeenschappelijk netwerkmodel en een krachtige set applicaties.

 

Met Spectrum Power behaalt u het grootst mogelijke rendement op uw investering door

 

Flexibiliteit – gemakkelijk aanpassen aan nieuwe en voortdurend veranderende wettelijke vereisten dankzij modulariteit en stapsgewijze uitbreidingen

 

Openheid –  voor nieuwe Smart Grid business cases en eenvoudige interoperabiliteit met alle enterprise-IT

 • Siemens Adapter Framework (SAF)
 • Beproefde SOA- en webservicemogelijkheden
 • CIM-compatibel (IEC 61968)

 

Efficiëntie - elimineer overbodige gegevensmodellering en verminder het data-onderhoud door centraal gegevensbeheer op basis van CIM (IEC 61970). Doordat netwerkdisplays automatisch worden gegenereerd, blijft de werklast die gepaard gaat met het handmatig bouwen van displays tot een minimum beperkt.

 

Cybersecurity – altijd up-to-date en conform de internationale IT-beveiligingsnormen

Slim gegevensbeheer in intelligente netten

 

Moet u steeds meer gegevens kosteneffectief beheren en die gegevens uitwisselen met een groeiend aantal andere systemen als gevolg van veranderende zakelijke eisen? Bent u op zoek naar een bewezen, best-of-class engineering tool voor het efficiënt modelleren, onderhouden en uitwisselen van gegevens?

 

Spectrum Power™ Information Model Management (IMM) is de oplossing die netbeheerders ondersteunt bij het op een intelligente, veilige en efficiënte manier beheren van hun elektriciteitsnetten – vandaag en morgen.

 • Hoge kostenefficiëntie – Als centrale opslagplaats beheert IMM efficiënt gegevens die voldoen aan het Common Information Model (CIM) IEC 61970. Hierdoor worden overbodige inspanningen voor model- en gegevensonderhoud geëlimineerd.
 • Geoptimaliseerde interoperabiliteit – Besturingssystemen op basis van CIM en uitbreidingen daarvan conform IEC 61968 (DMS) en IEC 62325 (energiemarkt) bieden optimale interoperabiliteit voor elke IT-integratie. De CIM-conforme database maakt eenvoudige integratie van toekomstige informatie mogelijk en kan de betrouwbaarheid van systemen op de lange termijn zeer effectief waarborgen.
 • Meer bewustzijn – Tijdgebaseerde modellen weerspiegelen de evolutionaire aard van werk en bieden op elk moment toegang tot de juiste gegevens. Aangezien voor elk tijdstip een model uit het verleden kan worden opgevraagd, kunnen nauwkeurige conclusies worden getrokken uit post-mortem-analyses
Groep met mensen
Nieuws en evenementen

Conferenties voor gebruikersgroepen

Wij moedigen onze klanten aan zich aan te sluiten bij een van onze internationale Spectrum Power User Groups, die meerdere conferenties per jaar houden op verschillende continenten.

Tijdens deze evenementen heeft u de mogelijkheid om best practices te bespreken en te delen, wordt u op de hoogte gebracht van de nieuwste productontwikkelingen en opkomende trends in de sector, en kunt u netwerken met Spectrum Power-gebruikers uit diverse landen. Deze gebruikersgroepen zijn een belangrijk forum voor een open dialoog en het uitwisselen van ervaringen, ideeën en suggesties voor verdere verbetering van onze Spectrum Power-toepassingen.

Gevolgen van COVID-19: In verband met de recente bezorgdheid over de gezondheid en veiligheid rond COVID-19 en de daarmee samenhangende reisbeperkingen is vooralsnog niet vastgesteld op welke data de volgende conferenties van de gebruikersgroepen zullen plaatsvinden.

Voor meer informatie over onze conferenties voor gebruikersgroepen kunt u

Contact met ons opnemen

Spectrum Power voldoet aan elke vraag

Wij bieden oplossingen voor transport en distributie, voor gemeenten of meervoudige nutsbedrijven en de industrie, voor energieopwekking, portfolio-optimalisatie, spoorwegelektrificatie en marktbeheer. Wat u ook nodig heeft, Spectrum Power heeft de oplossing.

Transportbeheer

Stroomuitval is een reële bedreiging

Siemens heeft een oplossingsgericht en geïntegreerd portfolio samengesteld voor transportnetbeheerders. Het omvat producten en oplossingen voor efficiënte en betrouwbare stroomvoorziening, met de nadruk op transport over lange afstanden, de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het net en versterkte netstabiliteit.

Geavanceerd distributiebeheer

Meer energiebronnen, meer gegevens, meer intelligentie

Wij stellen u in staat deze uitdagingen aan te gaan. Siemens heeft het volgende tijdperk van energiebeheersystemen bereikt: het Spectrum Power™ Advanced Distribution Management System (ADMS). Het integreert distributie-SCADA, uitvalbeheer en geavanceerde storings- en netanalyse – allemaal bediend vanuit een Common User Environment – om maximaal voordeel te halen uit informatie van slimme meters en het IoT.   U kunt profiteren van deze solide basis voor het beheer van uw distributienet – vandaag en morgen.

 

Energieproductie en -handel

Maximaliseer uw winst

Optimaliseer uw portfolio en voorspel uw niet-aan-/uitschakelbare bronnen. Breng ze op de markt en maximaliseer uw winst. Implementeer de marktuitkomsten tegen minimale kosten.

 

Spectrum Power jROS is een suite van applicaties op één gemeenschappelijk platform. Het bevat verschillende algoritmen voor wiskundige optimalisatie en prognoses. Ze zijn grondig beproefd en worden gebruikt in verschillende markten in Europa en over de hele wereld. Een moderne gebruikersvriendelijke UI ondersteunt eenvoudig gebruik en snelle implementatie.

 

De Spectrum Power jROS omvat:

 • Spectrum Power jROS / EDM Energy Data Management is een geïntegreerd platform voor het uitwisselen en opslaan van gegevens.
  Het bevat interfaces naar Spectrum Power SCADA en externe systemen, alsmede een berekenings-engine voor het uitvoeren van spontane tijdgeoriënteerde en datapuntgeoriënteerde berekeningen van tijdreeksen en waarden.
 • Spectrum Power jROS /RO Resource Optimization voor month-ahead- of year-ahead-optimalisatie van bronnen (water, brandstof) en voor contracten (elektriciteit, brandstof) op bilaterale en spotmarkten. Om de uitdagingen van de groeiende productie van hernieuwbare energie en de marktvolatiliteit het hoofd te kunnen bieden, kan het platform ook worden uitgebreid in de richting van stochastische optimalisatie.
 • Spectrum Power jROS / HTC Hydro Thermal Coordination voor intra-day, day-ahead en week-ahead-planning van hydrothermische energieopwekkingssystemen (warmtekrachtkoppeling). Hiertoe behoort ook de optimalisatie van ondersteunende diensten.
 • Spectrum Power jROS / RESF Renewable Energy Source Forecast voor day-ahead- en week-ahead-voorspellingen van hernieuwbare energiebronnen (wind- of zonneparken). Spectrum Power jROS / STLF Short Term Load Forecast voor prognoses voor de day-ahead- en week-ahead-belasting van niet-aan-/uitschakelbare belastingen (gebiedsbelastingen of industriële belastingen).

 

Spectrum Power jROS kan worden geïmplementeerd als onderdeel van het Spectrum Power-beheersysteem, zodat u opwekkingsschema's kunt uitvoeren via de modules SCADA en Automatic Generation Control (AGC). 

Beheer van elektriciteit, gas, verwarming en koeling, en watervoorziening

Bespaar kosten met één systeem voor alle bronnen

Gemeenten en meervoudige nutsbedrijven moeten omgaan met een groeiend aantal onzekerheden als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt en de toenemende roep om duurzaamheid. Uw waardeoriëntatie als bedrijf moet in overstemming worden gebracht met milieu- en klimaatbescherming. Tegelijkertijd staat u meer dan ooit onder druk om te zorgen voor een betrouwbare en veilige levering van stroom, gas, verwarming, koeling en water.


Spectrum Power ondersteunt meerdere bronnen met de meest geavanceerde planning- en analysetools en naadloze integratie van duurzame energie. Het platform biedt tal van functies voor alle voorzieningsgebieden.

 • Betrouwbare prognose- en reactieve toepassingen achteraf voor elektriciteit, gas, water en stadsverwarming
 • Watervoorzieningsbeheer om bedrijfskosten te minimaliseren en hoge kwaliteit te garanderen
 • Load management van gas voor optimaal gebruik van ingekocht gas, rekening houdend met beschikbare reserves, belastingen en eigen opwekking, terwijl een ononderbroken levering wordt gegarandeerd
 • Samenvoeging van bestaande controlecentra van meerdere nutsbedrijven in één oplossing voor meerdere nutsvoorzieningen
 • Snelle lokalisatie van storingen en snelle herstelmaatregelen minimaliseert uitval en bespaart kosten 
 • Netwerkoptimalisatie op basis van VVC en closed-loop om spanning & frequentie binnen gestelde grenzen te houden

De voordelen:

 • Hogere planningsbetrouwbaarheid dankzij betere voorspelbaarheid van het net, de vraag en het aanbod
 • De nutsbedrijven kunnen efficiënter omgaan met fusies en diensten van derden, alsmede met reguleringseisen
 • Hogere leveringsstabiliteit en -kwaliteit, terwijl de operationele en contractuele kosten tot een minimum worden beperkt

Elektrificatie van het spoor

Spoorwegen efficiënter van stroom voorzien

Of het nu gaat om regionaal vervoer of het hoofdlijnennet, spoorvervoerbedrijven over de hele wereld moeten hun activiteiten optimaliseren en tegelijkertijd probleemloze, betrouwbare tractiestroomvoorziening en stationsfaciliteiten te garanderen. Spectrum Power™ zorgt voor een probleemloze, betrouwbare en kostenefficiënte werking van uw tractievoeding. 

De Spectrum Power SCADA-suite zorgt voor een betrouwbare energievoorziening die voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Een uitgebreide reeks applicaties helpt u het stroomsysteem voortdurend te versterken tegen onvoorziene omstandigheden:


Spectrum Power 

 • verhoogt de stabiliteit en kwaliteit van de energievoorziening en biedt maximale beveiliging en kwaliteitsnormen
 • omvat intelligent interlocking- en schakelprocedurebeheer met proceselementvergrendeling 
 • biedt netwerkmodel- en toestandraming, closed-loop-optimalisatie van de lastspreiding en reactieve energiestroom, en helpt spoorwegbeheerders hun systemen voor te bereiden op onvoorziene omstandigheden 
 • zorgt ervoor dat operationele en contractuele kosten tot een minimum beperkt blijven 

Energiebeheer voor industrie en infrastructuur

Betrouwbare energievoorziening voor maximale productieresultaten

Spectrum Power zorgt voor een betrouwbare stroomvoorziening voor luchthavens, bedrijfsterreinen en industrieën zoals mijnbouw, pulp en papier, olie en gas, chemie en staal, waardoor een maximale productie wordt gegarandeerd.

Het volledig geïntegreerde, consistente netbeheersysteem

 • zorgt voor in de praktijk bewezen betrouwbaarheid, veiligheid en openheid voor toekomstige ontwikkelingen
 • bestaat uit gestandaardiseerde, robuuste, veilige, en eenvoudig te gebruiken technologie 
 • heeft slimme data-engineering voor lagere TCO 
 • maakt optimale benutting van bestaande energiecontracten mogelijk door schakelbare belasting en energieopwekking 
 • verlaagt kosten door veilige integratie van eigen duurzame opwekking en energieopslag
 • minimaliseert uitval en bespaart kosten dankzij snelle lokalisatie van storingen en herstel van de stroomvoorziening
 • omvat standaard interfaces zoals OPC voor volledige toegang tot de wereld van industriële automatisering

Energiemarktbeheer

Vind de juiste balans

Een energiemarkt exploiteren betekent een evenwicht vinden tussen de complexe belangen van het publiek, de marktdeelnemers en de marktexploitant:

 • De publieke belangen zijn o.a. de betrouwbaarheid van de elektrische energievoorziening en de macro-economische vraag naar de laagste marktconforme prijs.
 • Marktdeelnemers willen hun investeringen optimaliseren, hun operationele efficiëntie vergroten en tijdig kunnen beschikken over zeer nauwkeurige informatie.
 • Marktexploitanten dienen zeer efficiënt te zijn in het uitvoeren van complexe operaties, flexibel in het aanpassen van marktregels, en bedreven in het toezien op de veiligheid van het net, terwijl ze een marktbedrijf met hoge beschikbaarheid moeten leveren.


Met Spectrum Power Energy Market Management (EMM) helpt Siemens marktexploitanten het juiste evenwicht te vinden. Het systeem integreert de nieuwste marktverrekeningstechnologie in een set modulaire en krachtige componenten en engines.

De kern van EMM is de Market Clearing Engine, gebaseerd op de Security Constrained Unit Commitment-software. Ingebouwde flexibiliteit maakt het mogelijk dezelfde market-clearing engine te gebruiken in meerdere structuren, zoals een day-ahead-markt of een realtime markt. Zowel de exploitant als de deelnemers communiceren via de Market Participant Interface, een beveiligd webportaal.

Hoewel de onderdelen van Spectrum Power™ EMM het best kunnen worden ingezet als een geïntegreerde oplossing, kan elk onderdeel afzonderlijk worden toegepast op een bestaand marktbeheersysteem om de reeds gedane investeringen in uw systemen te behouden.


De voordelen: 

 • Voldoet aan de behoeften van exploitanten
 • Een zeer modulaire oplossing
 • Lagere marktprijzen
 • Geoptimaliseerde bedrijfsprocessen
 • Verhoogde betrouwbaarheid van het net voor LMP-gebaseerde gecentraliseerde markten
Samen werken aan cybersecurity

Elektriciteit is van vitaal belang voor ons moderne leven – en cyberaanvallen op onze energie-infrastructuur vormen een reële bedreiging.

Digitalisering verandert onze wereld. Moderne samenlevingen zijn afhankelijk van een aantal kritieke infrastructuren, en daarvan is onze energievoorziening de meest cruciale, omdat die alle andere elementen draaiende houdt. Omdat cyberaanvallen door de digitalisering steeds vaker voorkomen, wordt cybersecuritytraining een steeds essentiëler onderdeel van de beveiliging en bescherming van bedrijfsmiddelen. Locked Shields is 's werelds grootste en meest complexe internationale technische cyberdefense-oefening. De cyberdefense-oefening wordt jaarlijks opgezet en georganiseerd door het NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCDCOE). Meer dan 1000 experts uit bijna 30 landen waren betrokken bij Locked Shields 2019, waarbij bescherming werd geoefend met 4000 gevirtualiseerde systemen en meer dan 2500 gesimuleerde aanvallen.

 

Bekijk het interview met kolonel Jaak Tarien, directeur van NATO CCDCOE

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van cybersecurity streven we bij Siemens naar voortdurende verbetering van zowel de veiligheid van onze producten als de kwaliteit van onze adviesdiensten om de infrastructuren van onze klanten nog veiliger te maken. Onze ervaring opgedaan tijdens de Locked Shields-oefening geeft ons een beter inzicht in hoe we alle niveaus van cyberbeveiliging kunnen verbeteren. Siemens Digital Grid heeft met succes deelgenomen aan dit strategiespel, waarin een gesimuleerde grootschalige cyberaanval op een elektriciteitsnet plaatsvond. Siemens heeft aan de oefening bijgedragen met Spectrum Power, het softwareplatform voor efficiënte en veilige werking van het elektriciteitsnet, en met de Remote Terminal Units SICAM A8000 die gewoonlijk in onderstations worden gebruikt.

 

Hoe kunt u uw stroomvoorzieningsinfrastructuur zo goed mogelijk beschermen?

 

Lees meer

Referenties

Meer dan 1300 operationele Spectrum Power-systemen laten de lampen branden voor honderden miljoenen mensen over de hele wereld.

Downloads en ondersteuning

Ontdek hoe u uw energiebeheer kunt optimaliseren

Meer informatie over Spectrum Power

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Customer Support Center.

 • +49 180 524 24 71

  (Kosten afhankelijk van de provider) (Vanaf het Duitse vaste net € 0,14/min. en vanaf de Duitse mobiele telefoonnetwerken max. € 0,42/min.)

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen