SICAM Power Quality – grote voordelen met een minimale investering

 Netkwaliteit - Energieautomatisering

Waarom netkwaliteit belangrijk is: stabiliteit zorgt voor betrouwbaarheid

Veel elektronische apparaten en automatiseringssystemen in industriële productie-installaties zijn gevoelig voor spanningsschommelingen en spanningsdips, die vaak worden veroorzaakt door onverwacht ingeschakelde energiebronnen, zoals hernieuwbare energiebronnen of grote energieverbruikers. Ook de productiesystemen zelf kunnen storingen veroorzaken en deze terugvoeren naar het stroomvoorzieningsnet. Het risico? Stilvallen van installaties en productieverlies. De oplossing? Netkwaliteit. De netkwaliteit moet voortdurend worden gemeten en geanalyseerd, zodat onvoorziene risico's vroegtijdig kunnen worden opgespoord.

De producten - Alles wat u nodig hebt voor een optimale netkwaliteit

Meetapparaten

Meetapparaten

Meetapparaten

Vermogensbewakingssystemen ondersteunen eenvoudige bewakingstaken, maar ook complexere taken zoals vermogensregeling, aansturing en identificatie van bronnen van energieverbruik en de belastingsprofielen van stroomvoorzieningssegmenten. Zo kunnen operators kosten toewijzen en de energiekosten voor specifieke apparatuur verder verlagen.

Digitale meetomvormer

Digitale meetomvormer

Digitale meetomvormer

Benut de bewaking van stroom, spanning en harmonischen als waardevolle prestatiewaarden voor planning en bedrijf. Op die manier verhoogt u de beschikbaarheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van het net.

Instrumenten voor netkwaliteit

Netkwaliteitsrecorder

Netkwaliteitsrecorder

Het gebruik van informatie van alle aangesloten netkwaliteitsapparatuur en rapportagefuncties is essentieel om problemen met het systeem en de netkwaliteit en stroomstoringen op te sporen en daarop te reageren. Betrouwbare gegevensanalyse en het effectief genereren van informatie zijn in dit verband dan ook topprioriteit.

Storingsrecorder

Storingsrecorder

Storingsrecorder

Stroomnetten zijn complexer geworden. Daarom is bewaking van grotere gebieden inmiddels van essentieel belang. Storingsregistratie en bewaking van grote gebieden bieden inzicht in de toestand van het hele gebied, terwijl de storingslocatie, het beveiligingsgedrag en de systeemstabiliteit worden geanalyseerd en de fasevectormeting wordt bewaakt. Hiervoor worden storingsrecorders en fasevectormeters (PMU's) gebruikt.

Bewakings- en diagnoseproducten

Bewakings- en diagnoseproducten

Bewakings- en diagnoseproducten

Het toegenomen bewustzijn van energie-efficiëntie betekent dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de energievoorziening. Daarom is het van groot belang dat evaluatiesystemen worden gekozen die alle gebieden van een analysetoepassing ondersteunen. Siemens biedt een naadloos portfolio van systeemsoftware die voorziet in alle noodzakelijke evaluatietoepassingen voor stroomnetten.

Uitgelichte producten

Krachtig portfolio voor een krachtig net

De sleutel tot een continue verbetering van de stroomvoorziening is nauwkeurige kennis van de omstandigheden van het plaatselijke net op basis van informatie uit alle beschikbare bronnen die op het systeem zijn aangesloten. Siemens biedt een compleet portfolio voor netbewaking, netkwaliteitsregistratie, storingsregistratie, fasevectormeting en systeemsoftwaretoepassingen.

SICAM Power Quality

Referenties

Netkwaliteit en meting van Siemens: over de hele wereld in gebruik

Downloads

Hier vindt u alle downloads voor uw product

Nieuws & media

Ontvang de laatste informatie.

Hier vindt u interessant nieuws en informatie die voortdurend wordt geactualiseerd.

Gerelateerde inhoud