SENTRON Communicerend installatiemateriaal

De veilige keuze - nu slimmer gemaakt

Het innovatieve compacte SENTRON installatiemateriaal beschermt niet enkel tegen kortsluiting overbelasting en vlamboog, maar is nu ook voorzien van communicatie- en meetfunctionaliteiten in dezelfde modulaire breedte als de conventionele tegenhanger. Ze zorgen voor meer transparantie in uw energieverbruik, potentiële risico’s kunnen worden gedetecteerd voordat ze plaats vinden, storingen kunnen snel gevonden worden en onderhoud kan preventief worden gepland. Dat tezamen zorgt ervoor dat u altijd één stap voor loopt, en de voordelen ervaart van meer efficiëntie, betrouwbaarheid en hogere systeembeschikbaarheid.

Meer informatie over ons installatiemateriaal

Download White Paper

Slim en veilig

Grotere transparantie bij energieverdeling

Maximale beschikbaarheid en bescherming in combinatie met hoge energie-efficiëntie en minimale bedrijfskosten: als exploitant of facility manager van gebouwen of fabrieken weet u het beste wat belangrijk is als het gaat om elektrische installaties. Dit is geen gemakkelijke taak, gezien het groeiende aantal consumenten en de steeds complexere aard van energieverdeling. En dan is er vaak nog de integratie van hernieuwbare energiebronnen en extra belastingen door bijvoorbeeld het opladen van elektrische voertuigen. Wat nodig is, is een hoge mate van transparantie in de energieverdeling, tot en met elke eindverbruiker. Het voornaamste doel is uitval te voorkomen d.m.v. bijvoorbeeld loadbalancing.

Verwacht je het maximale? Dit zijn de voorwaarden:

 

Veilig, slimmer, efficiënter

Uw voordelen in een oogopslag

Digitale transformatie biedt u vele voordelen. U kunt rekenen op deze voordelen met de laatste generatie SENTRON circuitbeveiligingsapparaten. Ongeacht of het een nieuw systeem is of een retrofit. Dankzij het compacte ontwerp in één modulaire breedte krijgt u meer functies in dezelfde installatieruimte.

Met SENTRON circuit beveiligingsapparaten, brengt u transparantie in het branchcircuit:

Vooruitzien met toegevoegde waarde: SENTRON circuitbeveiligingsapparaten in de COM-serie maken de instelling van grenswaarden mogelijk. Als een grens wordt overschreden, wordt een waarschuwing gegeven zodat onmiddellijk maatregelen kunnen worden genomen en een systeemstoring kan worden voorkomen.

Kostenefficiënte werking van de installatie: precieze conditiegegevens laten u zien wanneer een component moet worden vervangen. Dat betekent een maximale levensduur met een constant hoge betrouwbaarheid. En u kunt de vervanging van onderdelen en onderhoudswerkzaamheden plannen.

Kennis creëert toegevoegde waarde: fouten opsporen, identificeren en elimineren - SENTRON helpt u problemen op te sporen en beter te begrijpen. Dat betekent dat u ze sneller kunt verhelpen en de normale werking van de installatie zo snel mogelijk kunt hervatten.

Verminder eenvoudig uw elektriciteitskosten: SENTRON analyseert uw stroomverbruik tot op het niveau van de individuele verbruiker. Dat betekent dat uw processen een nieuw niveau van energie-efficiëntie zullen bereiken, bv. door load shifting. U profiteert dubbel, want het resultaat is fijn voor uw budget - en voor het milieu.

Een overzicht

Communicerend installatiemateriaal

Meer informatie over onze nieuwe COM-serie portfolio

Download

Downloads en ondersteuning

Maak gebruik van onze services

Hier vindt u belangrijke informatie met betrekking tot support voor laagspanningsverdeling en elektrische installatietechniek.