Zekeringsysteem

Verplichte basisbeveiliging in elektrische installaties

Overstroom in elektrische systemen treedt op als gevolg van overbelasting of door kortsluiting, en kan ernstige ongevallen, brand en financiële verliezen veroorzaken. Bijbehorende beveiligingsapparatuur is daarom al verplicht sinds elektriciteit voor het eerst werd gebruikt in energietechniek. Als pionier van zekeringsystemen bieden wij u een compleet assortiment van apparaten voor het beschermen van kabels en elektrische apparaten en systemen in geval van overbelasting en kortsluiting.

Vind het juiste zekeringsysteem

Industry Mall

NEOZED-zekeringsysteem

NEOZED-zekeringssysteem

 • Toepassing hoofdzakelijk in verdeelkasttechnologie, in industriële schakelapparatuur en in de regeltechniek
 • Gebruiksvriendelijk systeem, goedgekeurd voor installatie binnenshuis

DIAZED-zekeringsysteem

DIAZED-zekeringssysteem

 • Goed gecoördineerd systeem van componenten voor flexibele combinaties die zijn afgestemd op uw vereisten
 • Toepassing als standaard zekeringssysteem in talrijke landen
 • Verschillende reeksen met nominale spanningen van 500 tot 750 V

Cilindrisch zekeringsystemen

Cilindrische zekeringssystemen

 • Gestandaardiseerde cilindrische smeltpatronen en houders conform IEC 60269-1 en -2
 • Gebruik in industriële toepassingen 
 • Goedkeuring van cilindrische smelthouders volgens UL 512

Mespatroonsysteem

LV HRC-zekeringssysteem

 • Toepassingen in installatiekasten en energieverdeelsystemen in infrastructuur en industriële toepassingen
 • Gebruik in distributiesystemen van elektriciteitsbedrijven
 • LV HRC-smeltpatroon kan worden gebruikt in afkoppelschakelaars met zekeringen en lastscheiders

UL-zekeringsystemen (klasse CC en klasse J)

UL-zekeringssystemen (klasse CC en klasse J)

 • Export vergemakkelijkt dankzij UL- en CSA-goedkeuring
 • Klasse CC-zekeringen: Toepassing voor bescherming van het vertakt circuit
 • Klasse J-zekeringen: Toepassing voor beveiliging van het vertakt circuit en in het voedingscircuit

SITOR halfgeleiderzekeringen

SITOR-halfgeleiderzekeringen

 • Kortsluitingsbeveiliging voor vermogenshalfgeleiders
 • Ultrasnelle ontkoppelingskenmerken vergeleken met conventionele LV HRC-zekeringen 
 • Beveiliging van waardevolle apparaten en systeemcomponenten, bijvoorbeeld omvormers met zekeringen in de ingang en in het DC-tussencircuit, UPS-systemen en softstarters voor motoren

Fotovoltaïsche zekeringen

Fotovoltaïsche zekeringen

 • Beveiliging van de modules en de aansluitkabels van de modules in geval van tegenstromen
 • Veilige uitschakeling in geval van foutstromen vermindert het risico op brand door gelijkstroombogen
 • Veilige isolatie wanneer de zekeringhouder open is

LV HRC Fuse System

LV HRC Fuse System

 • Applications in installation boards and switchboards in infrastructure and industrial applications
 • Use in distribution systems of power supply companies
 • LV HRC fuse link can be used in switch connectors with fuses and fuse switch disconnectors
Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

Veilige uitschakeling

In een storingsvrij circuit kunnen er overbelastingsstromen optreden als de toegestane stroombelasting wordt overschreden door een bediening of de gelijktijdige bediening door verschillende verbruikers. Kortsluitingen daarentegen zijn geleidende verbindingen die zich voordoen als gevolg van een fout, bijvoorbeeld tussen de fase- en de nulleider. Kortsluiting in elektrische systemen treedt doorgaans plotseling op en betreft een extreem hoog vermogen dat explosief wordt ontladen. In het geval van overbelastingsstromen en kortsluitingen kunnen stroomkabels daardoor opwarmen en installaties of gehele gebouwen in brand zetten. Internationale normen en bouwvoorschriften bepalen daarom passende maatregelen voor de beveiliging van elektrische apparatuur tegen overbelasting en kortsluiting – en terecht.  

Zekeringssystemen – veelzijdig in het gebruik

Zekeringen schakelen het circuit op een veilige manier uit, zodra er een overbelasting of kortsluiting optreedt. Dit voorkomt schade aan elektrische apparatuur en vermindert de stilstand. Er worden specifieke varianten van zekeringssystemen gebruikt voor verschillende toepassingen.

Een van de meest voorkomende toepassingsgebieden voor zekeringssystemen is het beschermen van kabels en leidingen tegen oververhitting. De gebruikscategorie gG is hiervoor gestandaardiseerd. Zekeringen met gebruikscategorie gG worden in hun tijd-/stroom karakteristieken afgestemd op de maximaal toelaatbare belasting van geïsoleerde kabels. gG-zekeringen beschermen ook elektrische systemen en apparaten en kunnen worden gebruikt voor back-upbeveiliging van componenten zoals aardlekschakelaars, installatieautomaten en gesloten vermogensautomaten.

Zekeringen hebben zichzelf bewezen als bijzonder economische en betrouwbare beveiligingsapparatuur tegen kortsluiting in motorcircuits. Vergeleken met andere beveiligingsproducten hebben zekeringen aanzienlijk lagere uitschakelstromen en -waarden. Daardoor is er nauwelijks een goedkopere manier om bescherming tegen kortsluiting te bieden in overeenstemming met VDE 0660-coördinatie “2”.

Er worden zekeringen van verschillende gebruikscategorieën en technische parameters gebruikt voor de beveiliging van halfgeleiders, afhankelijk van de plaats van installatie en de vereiste mate van beveiliging voor de gebruikte vermogenshalfgeleiders (diodes, thyristors, GTO’s, IGBT’s, enz): Zekeringen met een gedeeltelijk bereik van gebruikscategorie aR bieden beveiliging tegen kortsluiting, en zekeringen met een volledig bereik gR en gS daarnaast ook tegen overbelasting. Zekeringen van gebruikscategorie gS voldoen bovendien ook aan de vereisten voor het beschermen van leidingen en kabels in geval van overbelasting; met andere woorden, ze combineren de bescherming van halfgeleiders en kabels.

Bijzondere risico's voor fotovoltaïsche systemen zijn de zogenaamde tegenstromen, die kunnen optreden bij defecte zonnemodules. Voor de bescherming van dergelijke systemen zijn onder andere speciale zekeringen met een volledig bereik met karakteristiek gPV vereist, die zijn ontworpen om te voldoen aan de karakteristieke vereisten van fotovoltaïsche systemen. Hetzelfde geldt voor windenergiecentrales. In dit geval worden over het algemeen de gG-zekeringen gebruikt, waarvoor echter afzonderlijke tests moeten worden uitgevoerd om te verifiëren of ze voldoen aan de speciale vereisten (bijv. hogere tolerantie van de netspanning).

Alle details met betrekking tot zekeringssystemen

Download de technische inleiding

Play it safe – SENTRON-beveiligingsproducten voor moderne elektrische installatie

Download de brochure

Downloads en ondersteuning

Profiteer van onze diensten

Hier vindt u belangrijke informatie, documenten en adressen met betrekking tot laagspanningsverdeling en elektrische installatietechniek.

Zekeringssystemen bestellen

Basisbeveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

Zekeringssystemen zijn een vast onderdeel van energiedistributiesystemen voor toepassingen in infrastructuur, gebouwen of industrie. Ze bieden fundamentele beveiliging in een breed scala van verschillende toepassingsvelden en betrouwbare uitschakeling in geval van kortsluiting of overbelasting. Bekijk onze portefeuille.

Vind het meest geschikte zekeringssysteem voor uw behoeften

Industry Mall