Installatieautomaten

Bescherming elektrische apparatuur tegen beschading

Het aantal elektrische verbruikers blijft groeien – en met hen ook de belasting van elektrische systemen. In geval van overbelasting of kortsluiting schakelen installatieautomaten (MCB's) het aangesloten circuit veilig uit en beschermen zo elektrische systemen en apparaten op een betrouwbare manier tegen schade. Installatieautomaten (MCB's) in de SENTRON-portefeuille zijn ook eenvoudig te monteren en te installeren. De apparaten beschikken over een uniform ontwerp en kunnen dankzij een uitgebreid assortiment van accessoires worden uitgebreid tot nog meer functies. Voor industrieën, gebouwen of infrastructuur: ons uitgebreide portefeuille heeft de juiste MCB voor elke toepassing.

Vind de juiste MCB

Siemens Industry Mall

Bescherming tegen elektrische branden

Brandgevaar: overbelasting en kortsluiting

Meer dan de helft van alle branden wordt veroorzaakt door elektrische apparatuur. Zonder passende maatregelen ter bescherming tegen overbelasting of kortsluiting kunnen kabels oververhit raken en aanzienlijke verliezen veroorzaken: brand, systeemuitval of dure schade aan elektrische apparaten en machines. Internationale normen en installatievereisten hebben een goede reden voor het aandringen op het gebruik van geschikte apparaten om de stroom naar de getroffen circuits of systeemonderdelen automatisch uit te schakelen als er een storing optreedt.
Overzicht van installatieautomaten (MCB's)

Download snelle selectiegids

Nieuwe vereisten voor elektrische systemen

Overbelastingsstromen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen wanneer er verschillende elektrische verbruikers tegelijkertijd in hetzelfde circuit worden gebruikt en deze het maximaal toegestane stroomniveau overschrijden. Kortsluitingen daarentegen zijn geleidende verbindingen die veroorzaakt worden door fouten, bv. tussen de fase- en de nulgeleider. Kortsluiting en overbelastingsstromen kunnen vrij plotseling optreden, bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste werking tijdens het schakelen, montagefouten of gevallen van hogere krachten, zoals blikseminslag, aardbevingen of overstromingsrampen. Het komt echter veel vaker voor dat ze geleidelijk optreden als gevolg van ouderdomsgerelateerde storingen in kabelisolatie, stekkerverbindingen of gebroken kabels.

 

Het risico op overbelasting en kortsluiting is bijzonder hoog in residentiële en functionele gebouwen waarbij de geïnstalleerde elektrische systemen en apparatuur niet onderworpen zijn aan regelmatige inspectie. Het groeiende aantal elektrische apparaten draagt ook bij aan het probleem: een gemiddeld huishouden gebruikt vandaag veel meer dan 50 elektrische apparaten, vergeleken met minder dan acht in vroegere tijden. Gedecentraliseerde energieproducenten zoals fotovoltaïsche systemen, of het opladen van elektrische voertuigen, stellen ook geheel nieuwe eisen aan elektrische systemen die mogelijk decennia geleden zijn geïnstalleerd volgens de nieuwste stand van de techniek op dat moment, maar nu uitgebreide beschermingsmaatregelen vereisen. Hetzelfde geldt voor industriële omgevingen: slechts een paar seconden zonder stroom is voldoende om productielijnen tot een stilstand te brengen, automatiseringssystemen te verstoren of gehele productiebatches in gevaar te brengen. Preventieve bescherming van industriële systemen tegen elektrische storingen en uitvaltijden is daarom essentieel, vooral vanwege de toename van geautomatiseerde bedrijfsprocessen.

Installatieautomaten (MCB's) uit de SENTRON-portefeuille

MCB's uit de SENTRON-portefeuille voldoen aan de verbeterde vereisten van geautomatiseerde gebouwen en industriële stroomvoorzieningssystemen, bijv. in de auto- en halfgeleiderindustrie of in datacenters. In vergelijking met residentiële en functionele gebouwen zijn deze meestal uitgebreider en complexer, zowel wat de netwerktopologie als de exploitatie betreft. Om economische verliezen te voorkomen moet er in deze gevallen door middel van gecoördineerde apparaatcombinaties bewust worden voorkomen dat er elektriciteits- en productiestilstanden optreden. Onze MCB's beschermen draden en kabels in gevallen van kortsluiting en overbelasting, en bieden ook back-upbescherming voor schakelapparaten en ook halfgeleiderbeveiliging. Ze zijn daarom een fundamenteel onderdeel van de end-to-end beschermingsconcepten voor industrie en infrastructuur.

De juiste combinatie

Het hoofddoel van installatieautomaten is het permanent controleren en beveiligen van kabels en draden in elektrische systemen. Ze helpen ook om mensen te beschermen tegen elektrische schokken wanneer ze worden gebruikt in combinatie met  aardlekschakelaars (RCCB) of als gecombineerde aardlekautomaten (RCBO). Door de 5SY MCB te combineren met de 5SM6 vlamboogbeveiliging (AFDD) wordt de reeks functies nog verder uitgebreid. Hieronder vindt u een overzicht van alle combinaties.

Sterke punten van de installatieautomaten in de SENTRON-portefeuille – uw voordelen

  • Gemakkelijke installatie en aansluiting
  • Uniforme accessoires
  • Consistent ontwerp
  • Ergonomische vorm

Betrouwbare beveiligingsconcept 

Een intelligent, end-to-end beveiligingsconcept voor een elektrisch systeem kan betrouwbare bescherming garanderen voor mensen, uw middelen en het systeem zelf. Wij helpen u bij het eenvoudig en snel implementeren van all-round beveiliging en normconforme oplossingen die voldoen aan uw behoeften in alle stadia van uw proces met toegevoegde waarde. Ontdek hier meer.

Lees meer over het SENTRON-beveiligingsconcept

Download de brochure

Downloads en ondersteuning

Profiteer van onze diensten

Hier vindt u belangrijke informatie, documenten en adressen met betrekking tot laagspanningsverdeling en elektrische installatietechniek.

MCB's bestellen

De juiste oplossing voor elke vereiste

Leren, kiezen en vervolgens bestellen: gedetailleerde technische informatie over installatieautomaten in de SENTRON-portefeuille is beschikbaar in de Industry Mall. U bent slechts enkele klikken verwijderd van uw gepersonaliseerde oplossing voor overbelasting en kortsluiting.

Vind de juiste MCB

Siemens Industry Mall