Siemens Intelligent Traffic Systems (ITS). Smart systems. Smart traffic.

ITS

Op de drempel van de volgende mobiliteitsrevolutie, die met de snelle vooruitgang op het gebied van zelfrijdende auto's echt in een stroomversnelling begint te raken, komen de oude benaderingen tegen hun grenzen aan. Dat is echter niet de enige reden waarom het wegvervoer steeds weer nieuwe vragen oproept die nieuwe antwoorden vereisen: slimme antwoorden die helpen om steeds complexere taken uit te voeren en steeds ingewikkelder kwesties te vereenvoudigen, en die nieuwe mogelijkheden bieden voor gemeentelijke en regionale overheden om de mobiliteitswereld actief vorm te geven voor de volgende generatie in plaats van alleen maar in te spelen op veranderende omstandigheden.

Neem contact met ons op

Siemens Mobility

Werner von Siemensstraat 7

2712 PN Zoetermeer

+31 70 333 26 95

mo.traffic.nl@siemens.com

Mobiliteit heroverwegen

De belangrijkste drijfveer voor de 2.600 creatieve geesten bij Siemens ITS is hun passie voor het herdenken van mobiliteit zonder ooit de "oude" uitdagingen zoals verstedelijking of klimaatverandering uit het oog te verliezen. Innovatieve en zeer adaptieve modules die samensmelten tot naadloos geïntegreerde systemen maken het mogelijk om oplossingen op maat te ontwikkelen voor elke stad en elke stad. Uiteindelijk is het doel om de kwaliteit van het stedelijk leven te verbeteren en tegelijkertijd elke weggebruiker de meest geschikte vervoersmogelijkheden te bieden.

Toch biedt de unieke kennisoverdracht binnen ons bedrijf nog meer voordelen voor onze klanten, bijvoorbeeld slimme oplossingen voor monitoring en onderhoud op afstand, naadloze integratie van individuele systemen of efficiënte analyse van de enorme hoeveelheden wegverkeersgegevens die in het tijdperk van Big Data zijn gegenereerd. De digitale wereld opent talloze nieuwe mogelijkheden. En Siemens ITS heeft de mogelijkheid en de capaciteit om deze kansen te benutten ten voordele van de klant: met innovatieve softwareconcepten om de mobiliteitssystemen van morgen nog veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker te maken.

Bekijk het wegverkeer vanuit het perspectief van de verantwoordelijke autoriteiten en gebruik alle mogelijkheden en innovatiekracht van een hightechbedrijf om het te helpen optimaliseren - deze filosofie is de reden waarom Siemens ITS de voorkeurspartner is van gemeentelijke en regionale overheden over de hele wereld en de wereldwijd toonaangevende leverancier van systemen en technologieën op het gebied van wegverkeer. Al bijna 100 jaar werken de Siemens verkeerskundige experts op het gebied van verkeerstechnologie zeer nauw samen met steden en gemeenten van alle groottes. Zij zijn op de hoogte van alle kwesties, wensen en doelstellingen van gemeentelijke entiteiten. Dit maakt het voor hen zo gemakkelijk om in de schoenen van de klanten te stappen en hen te ondersteunen bij het plannen - en uiteindelijk bereiken - van de volgende mijlpalen op hun weg naar de toekomst.

Smart Mobility Solutions

Start Webfeature