Juridisk informasjon

Siemens AS
Østre Aker vei 88 
0596 Oslo 

 

Postadresse

Postboks 1 Alnabru 
0613 Oslo 

Tel: +47 22 63 30 00 
Faks: +47 22 63 38 05

Org. nr. NO 923 009 108 MVA

 

Mail: post.no@siemens.com

    >   Ledere i Siemens Norge

 

Styremedlemmer

 

 • Mikael Leksell, styreleder 
 • Jürgen Lippert, styremedlem
 • Nils Klippenberg, styremedlem 

 

Siemens AG Management & Corporate Structure

    >    Managing Board

    >    Supervisory Board

September 2019

Personvernerklæring

Det er viktig for Siemens å beskytte personvernet av dine personlige data. Derfor behandler Siemens (for ytterligere bedriftsinformasjon, se fanebladet "Forretningsinformasjon") personopplysninger i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og datasikkerhet.

Kategorier av personopplysninger behandlet, formål med behandling og juridisk grunnlag 

Siemens kan behandle følgende personopplysninger om deg når du besøker Siemens nettsteder, applikasjoner eller elektroniske verktøy (alle former for: "Siemens Online Offer"):

 • Personlige data som du aktivt og frivillig gir via Siemens Online Offering (f.eks. Når du registrerer deg, kontakter oss med dine henvendelser eller deltar i undersøkelser osv.), Inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, informasjon som er innlevert som en del av en støtteforespørsel, kommentarer eller foruminnlegg, etc .; og
 • Informasjon som automatisk sendes til oss av nettleseren eller enheten, for eksempel IP-adressen, enhetstypen, nettlesertypen, referansestedet, nettstedene som ble åpnet under besøket, dato og klokkeslett for hver besøksforespørsel.

Vi behandler dine personlige data for følgende formål:

 • For å tilby Siemens Online Offering sine tjenester og funksjoner og for å administrere din bruk av Siemens Online Offer;
 • For å bekrefte identiteten din (hvis du registrerte deg for et Siemens Online-tilbud);
 • Å svare og oppfylle dine spesifikke forespørsler; og
 • For å sende deg markedsføringsinformasjon eller kontakte deg i sammenheng med kundetilfredshetsundersøkelser som nærmere forklart i § 3; og
 • Som rimelig nødvendig for å håndheve de gjeldende bruksvilkårene, å etablere eller bevare et rettslig krav eller forsvar, for å forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter, herunder angrep på Siemens informasjonsteknologiske systemer.

Det juridiske grunnlaget for Siemens behandling av data om deg:

 • Siemens utøver sine rettigheter og utfører sine forpliktelser i forbindelse med enhver kontrakt vi gjør med deg (artikkel 6 (1) bokstav b) Generell databeskyttelsesforskrift);
 • Overholdelse av Siemens juridiske forpliktelser (artikkel 6 (1) (c) Generell databeskyttelsesforordning); og / eller
 • Legitime interesser forfulgt av Siemens (artikkel 6 (1) (f) Generell databeskyttelsesforskrift). Vanligvis er Siemens legitime interesse i forhold til vår bruk av dine personlige data, den effektive ytelsen eller styringen av din bruk av Siemens Online-tilbud.

I noen tilfeller kan vi spørre om du samtykker til relevant bruk av dine personlige data. I slike tilfeller kan det juridiske grunnlaget for Siemens som behandler disse dataene om deg, være (i tillegg eller i stedet) det du har samtykket i (artikkel 6 (1) (a) Generell databeskyttelsesforordning).

Cookies

Siemens Cookie Policy

Vi kan bruke cookies i Siemens Online-tilbud. Du kan finne informasjon om Siemens bruk av informasjonskapsler i vår Cookie Policy. Cookie Policy gir også informasjon om hvordan å blokkere og motsette seg bruk av informasjonskapsler og behandling av data samlet inn av informasjonskapsler.

 

 

 

Google Maps

 

 

For å kunne tilby deg bestemte plasseringsfunksjoner, kan enkelte Siemens Online-tilbud bruke "Google Maps" (for eksempel for å gi deg veiledning til ditt lokale Siemens kontaktpunkt). Når du bruker Google Maps, vil Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") behandle personlige data som blant annet kan inneholde enhetens IP-adresse og posisjonen din. Posisjonsdata kan bare behandles hvis du har gitt tillatelse til å få tilgang til, eller aktivt oppgitt posisjonsdataene dine i det aktuelle Siemens Online Offer.

Datakontrollanten som er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data i forbindelse med Google Maps, er Google; Googles personvernerklæring finner du på https://www.google.com/policies/privacy.

Lenker til andre nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder kun Siemens Online Offerings og ikke til andre nettsteder eller applikasjoner som drives av tredjeparter. Vi kan tilby koblinger til andre nettsteder og applikasjoner som vi mener kan være av interesse for deg. Siemens er ikke ansvarlig for personvernspraksis for slike andre nettsteder eller applikasjoner.

 

 

 

Mobilapplikasjoner

 

 

Noen programmer fra Siemens som du kan laste ned til mobilenheten din ("Mobile Apps") har sine egne Personvernerklæringer. Disse personvernerklæringene blir gjort tilgjengelig for deg i respektive App Store før du laster ned mobilappen og i selve mobilapplikasjonen selv. Personvernerklæringer for Siemens Mobile Apps publiseres også her.

Kategorier av personopplysninger behandlet, formål med behandling og juridisk grunnlag

I sammenheng med forretningsforholdet med Siemens, kan Siemens behandle følgende kategorier av personopplysninger for nåværende og fremtidige kontaktpersoner hos våre (potensielle) kunder, leverandører, leverandører og partnere (hver "Business Partner"):

 • Kontaktinformasjon, for eksempel fullt navn, arbeidsadresse, arbeidstelefonnummer, arbeid mobiltelefonnummer, arbeid faksnummer og jobb e-postadresse;
 • Betalings data, for eksempel data som er nødvendige for behandling av betalinger og forebygging av svindel, inkludert kreditt- / debetkortnumre, sikkerhetskodenumre og annen relatert faktureringsinformasjon;
 • Ytterligere informasjon nødvendigvis behandlet i et prosjekt eller kontraktsforhold med Siemens eller frivillig levert av Forretningspartneren, for eksempel personopplysninger knyttet til bestillinger, betalinger, forespørsler og prosjektmiljøer;
 • Personlige data samlet inn fra allment tilgjengelige ressurser, integritetsdatabaser og kredittagenturer; og
 • Hvis det kreves lovlig for samsvarsscreening av forretningspartnere: fødselsdato, ID-nummer, identitetskort og informasjon om relevante og vesentlige rettssaker eller andre rettssaker mot forretningspartnere.

Siemens kan behandle personopplysningene for følgende formål:

 • Kommunisere med forretningspartnere om produkter, tjenester og prosjekter fra Siemens eller Business Partners, f.eks. ved å svare på henvendelser eller forespørsler eller gi deg teknisk informasjon om kjøpte produkter;
 • Planlegging, utførelse og styring av (kontraktsmessige) forholdet med forretningspartnere; f.eks Ved å utføre transaksjoner og bestillinger av produkter eller tjenester, behandling av betalinger, utførelse av regnskap, revisjon, fakturering og innsamling, arrangering av leveranser og leveranser, lette reparasjoner og yte støttetjenester;
 • Administrere og utføre kundeundersøkelser, markedsførings kampanjer, markedsanalyse, konkurranser, konkurranser eller andre salgsfremmende aktiviteter eller hendelser;
 • Gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelser og direkte markedsføringsaktiviteter som nærmere forklart i § 3;
 • Opprettholde og beskytte sikkerheten til våre produkter, tjenester og nettsteder, hindre og oppdage sikkerhetstrusler, svindel eller andre kriminelle eller ondsinnede aktiviteter;
 • Sikre overholdelse av juridiske forpliktelser (for eksempel registreringsforpliktelser), eksportkontroll og toll, Skalingsforpliktelser for Business Partner (for å forhindre brudd på hvitvasking eller hvitvasking av penger) og Siemens policyer eller industristandarder; og
 • Løse tvister, håndheve avtalene våre og etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Det juridiske grunnlaget for Siemens som behandler data om deg:

 • Siemens utøver sine rettigheter og utfører sine forpliktelser i forbindelse med enhver kontrakt vi gjør med deg (artikkel 6 (1) (b) Generell databeskyttelsesforskrift),
 • Overholdelse av Siemens juridiske forpliktelser (artikkel 6 (1) (c) Generell databeskyttelsesforordning), og / eller
 • Legitime interesser forfulgt av Siemens (artikkel 6 (1) (f) Generell databeskyttelsesforskrift).

Vanligvis er Siemens legitime interesse i forhold til vår bruk av dine personlige data, den effektive ytelsen eller styringen av vårt forretningsforhold med deg.

 

I noen tilfeller kan vi spørre om du samtykker til relevant bruk av dine personlige data. I slike tilfeller kan det juridiske grunnlaget for Siemens som behandler disse dataene om deg, være (i tillegg eller i stedet) det du har samtykket i (artikkel 6 (1) (a) Generell databeskyttelsesforordning).

Hvor og som tillatt i henhold til gjeldende lov, kan Siemens behandle kontaktinformasjonen din for direkte markedsføringsformål (for eksempel messeinvitasjoner, nyhetsbrev) og å gjennomføre undersøkelser av kundesupport, i hvert tilfelle også via e-post. Du kan til enhver tid motsette seg behandlingen av dine kontaktdata til disse formålene ved å skrive til contact@siemens.com eller ved å bruke opsjonsmekanismen som er gitt i den respektive kommunikasjonen du mottok.

Siemens kan overføre dine personlige data til:

 • andre Siemens-selskaper eller tredjeparter - f.eks. salgspartnere eller leverandører - i forbindelse med din bruk av Siemens Online Offerings eller vårt forretningsforhold med deg;
 • tredjeparter som leverer IT-tjenester til Siemens, og som behandler slike data bare for formålet med slike tjenester (for eksempel hosting eller IT vedlikeholds- og støttetjenester); og / eller
 • domstoler, tredjeparter i forbindelse med overholdelse av lovbestemte forpliktelser eller etablering, utøvelse eller forsvar av rettigheter eller krav (for eksempel for rettssaker og voldgiftsorganer, saksbehandlinger, til rettshåndhevende myndigheter og regulatorer eller advokater om nødvendig for å overholde loven eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettigheter eller juridiske krav og konsulenter).
 • Noen ganger vil mottakerne til hvem Siemens overfører dine personopplysninger til, vil være plassert i land der gjeldende lover ikke gir det samme databeskyttelsesnivået som lovene i hjemlandet ditt.

I slike tilfeller tar Siemens tiltak for å iverksette hensiktsmessige og egnede beskyttelsesforanstaltninger for beskyttelse av dine personlige data. Spesielt:

 • Vi deler dine personlige data kun med Siemens-selskaper i slike land hvis de har implementert Siemens Binding Corporate Rules ("BCR") for beskyttelse av personopplysninger. Ytterligere informasjon om Siemens BCR finner du her.
 • Vi overfører personopplysninger til eksterne mottakere i slike land kun hvis mottakeren har (i) inngått EUs standardkontraktsregler med Siemens, (ii) implementert Binding Corporate Rules i organisasjonen eller (iii) - ved amerikanske mottakere - mottaker er sertifisert under Privacy Shield.

Du kan be om ytterligere informasjon om de garantier som er implementert i forhold til bestemte overføringer, ved å kontakte dataprotection@siemens.com.

 

Personlige data publisert av deg på Siemens Online Offerings (for eksempel chatrom eller fora) kan være globalt tilgjengelig for andre registrerte brukere av Siemens Online Offer.

Med mindre annet er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen av dine personlige opplysninger (f.eks. I et skjema som er utført av deg), sletter vi dine personopplysninger dersom oppbevaring av personlige opplysninger ikke lenger er nødvendig (i) for de formål de ble samlet inn eller på annen måte behandlet, eller (ii) å overholde juridiske forpliktelser (for eksempel oppbevaringsforpliktelser i henhold til skatte- eller handelslov).

Hvis du har uttalt samtykke til behandling av visse personopplysninger fra Siemens, har du rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid med fremtidig virkning, dvs. at tilbaketrekking av samtykket ikke påvirker lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykket før dens uttak. Hvis samtykket trekkes tilbake, kan Siemens bare videre behandle personopplysningene der det er en annen juridisk grunnlag for behandlingen.

I henhold til gjeldende lov om databeskyttelse kan du ha rett til:

 • Bekreft fra Siemens-bekreftelse om hvorvidt personopplysninger om deg blir behandlet, og i så fall tilgang til personopplysninger;
 • Rettelse av unøyaktige personopplysninger om deg;
 • Slette dine personlige data;
 • Begrensning av behandling av dine personlige data;
 • Dataportabilitet vedrørende personopplysninger, som du aktivt oppgav; og
 • Kreve at vi ikke kan behandle personopplysninger om deg, av grunner knyttet til din spesielle situasjon.

Ytterligere bakgrunnsinformasjon og forklaringer knyttet til rettighetene som er beskrevet ovenfor, er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettside "Rettigheter for borgerne".

Siemens databeskyttelsesorganisasjon støtter eventuelle personvernrelaterte spørsmål, kommentarer, bekymringer eller klager eller i tilfelle du ønsker å utøve noen av dine personvernrelaterte rettigheter. Siemens Data Privacy Organization kan kontaktes på: dataprotection@siemens.com

 

Siemens Data Privacy Organization vil alltid bruke best mulig arbeid for å løse og avgjøre eventuelle forespørsler eller klager du bringer oppmerksomheten til. I tillegg til å kontakte Siemens Data Privacy Organization, har du alltid rett til å henvende deg til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten med din forespørsel eller klage.

 

Liste over kontaktinformasjon til lokale databeskyttelsesmyndigheter er tilgjengelig her.

1.1 Bruk av nettstedet, "Siemens' nettsted", som stilles til rådighet av Siemens Aktiengesellschaft og/eller dets datterselskaper ("Siemens"), er underlagt disse Bruksvilkårene. Bruksvilkårene kan endres, modifiseres eller erstattes av andre vilkår, for eksempel for kjøp av produkter og tjenester. Ved innlogging eller, dersom innlogging ikke kreves, ved tilgang til eller bruk av Siemens' nettsted, godkjenner Bruker gjeldende versjon av Bruksvilkårene.

 

1.2 Hvis Bruker benytter Siemens' nettsted i egenskap av foretak, dvs. at Bruker ikke opptrer for formål som ligger utenfor sin bransje, virksomhet eller yrke eller for en offentlig organisasjon, kommer § 312e 1. ledd, 1 setning nr.1-3 av tysk tvistemålslov ikke til anvendelse.

2.1 Siemens' nettsted inneholder spesifikke opplysninger og programvare samt eventuell tilhørende dokumentasjon, til gjennomsyn eller nedlasting

 

2.2 Siemens kan til enhver tid helt eller delvis innstille drift av nettstedet. På bakgrunn av internettets og datasystemenes beskaffenhet, påtar Siemens seg ikke ansvar for at Siemens' nettsted skal være tilgjengelig hele tiden.

3.1  Noen av sidene på Siemens' nettsted kan være passordbeskyttet. For trygge og sikre forretningstransaksjoner, kan bare registrerte brukere få tilgang til disse sidene. Siemens forbeholder seg rett til å nekte å registrere enhver bruker. Siemens forbeholder seg især rett til å avgjøre at enkelte sider, som tidligere var fritt tilgjengelige, blir underlagt registrering. Siemens kan til enhver tid, uten å oppgi grunnen, nekte Bruker tilgang til passordbeskyttede områder ved å sperre Brukerdata (definert nedenfor), dersom Bruker

 

 • Oppgir falske opplysninger ved registrering;
 • Bryter Bruksvilkårene eller forsømmer sin plikt til å utvise varsomhet i sin omgang med Brukerdata;
 • Bryter gjeldende lov ved tilgang til eller bruk av Siemens' nettsted; eller
 • Ikke har brukt Siemens' nettsted i en lengre periode.

3.2 Ved registrering må Bruker oppgi nøyaktige opplysninger og, dersom disse opplysningene endres over tid, må de oppdateres (så langt mulig på nettet) uten ugrunnet opphold. Bruker skal sørge for at e-postadressen oppgitt til Siemens til enhver tid er oppdatert og at Bruker kan kontaktes på denne adressen.

 

3.3 Etter registrering vil Bruker få en tilgangskode som består av en Bruker-ID og et passord ("Brukerdata"). Ved første tilgang, skal Bruker umiddelbart endre passordet mottatt fra Siemens til et passord som bare Bruker kjenner til. Brukerdata gjør det mulig for Bruker å se eller endre sine data eller eventuelt trekke tilbake samtykke til databehandling.

 

3.4 Bruker skal sørge for at Brukerdata ikke blir gjort tilgjengelig for tredjepart og er ansvarlig for alle transaksjoner og annen virksomhet som skjer ved bruk av Brukerdata. Etter hver tilgang til internett, skal Bruker logge seg ut fra passordbeskyttede nettsteder. Hvis og i den grad Bruker blir klar over at en tredjepart misbruker hans/hennes Brukerdata, skal Bruker varsle Siemens om dette uten ugrunnet opphold, skriftlig eller eventuelt på e-post.

 

3.5 Etter å ha mottatt varsel i henhold til punkt 3.4, skal Siemens sperre tilgang til det passordbeskyttede området med Brukerdata. Brukers tilgang vil kun bli mulig på nytt etter ved Brukers ansøkning til Siemens eller ved ny registrering.

 

3.6 Bruker kan til enhver tid skriftlig be om at registreringen blir slettet, forutsatt at slik sletting ikke bryter med behørig oppfyllelse av kontraktsmessige forhold. I dette tilfellet vil Siemens fjerne alle Brukerdata og andre lagrede personlige og identifiserbare opplysninger om Bruker så snart slike opplysninger ikke lenger er nødvendige.

4.1 Bruk av opplysninger, programvare og dokumentasjon som gjøres tilgjengelig på eller gjennom Siemens' nettsted er underlagt Bruksvilkårene eller, ved oppdatering av opplysninger, programvare eller dokumentasjon, gjeldende lisensvilkår tidligere avtalt med Siemens. Lisensvilkår som er særskilt avtalt går foran Bruksvilkårene.

 

4.2 Siemens gir Bruker en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, som ikke kan underlisensieres, til å bruke opplysningene, programvaren og dokumentasjonen som gjøres tilgjengelig for Bruker på eller gjennom Siemens' nettsted i den utstrekning dette er avtalt eller, dersom det ikke foreligger en avtale, for formål fastlagt av Siemens da nettstedet ble gjort tilgjengelig.

 

4.3 Programvaren skal gjøres tilgjengelig gratis i objektkode. Dette innebærer ingen rett til å kreve å kreve utlevering av kildekoden. Dette gjelder ikke for kildekoder knyttet til programvare med åpen kilde, og lisensvilkårene for slik programvare går foran Bruksvilkårene når programvaren med åpen kilde overføres og lisensvilkårene krever at kildekoden gjøres tilgjengelig. I dette tilfellet skal Siemens gjøre kildekoden tilgjengelig mot dekning av utgiftene.

 

4.4 Bruker kan ikke distribuere opplysninger, programvare og dokumentasjon til tredjepart, leie ut eller gjøre ovennevnte tilgjengelig på noen annen måte. Med mindre annet er bestemt i preseptorisk lov, kan Bruker ikke endre programvaren eller dokumentasjonen og skal heller ikke ta fra hverandre, foreta omvendt utvikling av eller dekompilere programvaren eller skille ut noen del av den. Bruker kan ta en sikkerhetskopi av programvaren om nødvendig for å sikre videre bruk i samsvar med Bruksvilkårene.

 

4.5 Opplysningene, programvaren og dokumentasjonen er beskyttet av opphavslov, internasjonale avtaler om opphavsrett og andre lover og konvensjoner knyttet til immaterielle rettigheter. Bruker skal overholde slik lovgivning og skal især ikke endre, skjule eller fjerne noen alfanummeriske koder, merker eller opphavsrettslige varsler verken fra opplysningene, programvaren eller dokumentasjonen eller eventuelle kopier av samme.

 

4.6 §§ 69a og følgende av tysk lov om opphavsrett berøres for ikke av dette.

5.1 Uansett bestemmelsene i punkt 4 i Brukervilkårene, kan opplysninger, varemerker og annet innhold på nettstedet ikke endres, kopieres, reproduseres, selges, leies ut, brukes, suppleres eller brukes på annen måten uten skriftlig forhåndssamtykke fra Siemens.

 

5.2 Bortsett fra bruksretter og andre rettigheter som innvilges herved, gis Bruker ingen andre rettigheter og heller ingen underforståtte forpliktelser som innebærer at Bruker skal innvilges andre rettigheter. Alle patentrettigheter og lisenser er uttrykkelig unntatt.

6.1 Bruker skal ikke, ved tilgang til eller bruk av Siemens' nettsted:

 

 • Skade andre personer, især mindreårige, eller krenke deres personlige rettigheter;
 • Bryte offentlig moral i sin bruk av nettstedet;
 • Bryte immaterielle rettigheter eller annen eiendomsrett;
 • Opplaste innhold som inneholder et virus, en såkalt trojansk hest eller andre programmer som kan skade data;
 • Overføre, lagre eller opplaste lenker eller innhold som Bruker ikke har rett til, især der slike lenker eller slikt innhold bryter med taushetsplikt eller er ulovlig, eller
 • Distribuere reklame eller frittløpende e-poster (såkalt søppelpost) eller uriktige varsler om virus, mangler eller liknende materiale og Brukeren skal ikke oppfordre til eller be om deltakelse i lotterier, "snøballsystemer", kjedebrev, pyramidespill eller lignende virksomhet.

 

6.2 Siemens kan til enhver tid sperre tilgang til nettstedet, især hvis Bruker bryter noen av forpliktelsene som følger av Bruksvilkårene.

Siemens' nettsted kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider. Siemens har intet ansvar for innholdet på slike nettsider og gir ingen tilsikringer om eller tilslutning til slike nettsider eller deres innhold, ettersom Siemens ikke kontrollerer opplysningene på slike nettsider og derfor ikke er ansvarlig for opplysningene som gis på dem. Bruk av slike nettsider er ene og alene for Brukers risiko.

8.1 Så fremt opplysninger, programvare eller dokumentasjon gjøres tilgengelig gratis, er Siemens fritatt for ansvar for retts- eller kvalitetsmangler ved opplysningene, programvaren eller dokumentasjonen, især med hensyn til riktighet, feilfrihet, eventuelle krav eller tredjeparts rettigheter, fullstendighet og/eller egnethet for et bestemt formål, med unntak av forhold som innebærer forsettlig handling eller bedrageri.

 

8.2 Opplysningene på Siemens' nettsted kan inneholde spesifikasjoner eller generelle beskrivelser knyttet til enkeltprodukters tekniske potensial, som muligens ikke vil være tilgjengelig i visse tilfeller (for eksempel på grunn av produktendringer). De ytelser som kreves av et produkt må derfor avtales i hvert tilfelle på kjøpstidspunktet.

9.1 Siemens' ansvar for kvalitets- og rettsmangler er underlagt bestemmelsene i punkt 8 i Bruksvilkårene. For øvrig er Siemens unntatt for ytterligere ansvar med mindre det er fastsatt ved lov, for eksempel produktansvarsloven, eller ved forsettlig handling, grov uaktsomhet, personskade eller død, unnlatelse av å oppfylle garanterte egenskaper, bedragersk fortielse vedrørende en mangel eller ved brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser. Erstatning ved brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser er begrenset til kontraktstypisk, påregnelig skade, dersom det ikke foreligger forsettlig handling eller grov uaktsomhet.

 

9.2 Selv om Siemens bestreber seg på å holde Siemens' nettsted fritt for viruser, kan ikke Siemens garantere at nettstedet er virusfritt. Bruker må for egen skyld sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og bruke virusskanner før nedlasting av opplysninger, programvare eller dokumentasjon.

 

9.3 Punkt 9.1 og 9.2 innebærer ingen endringer i bevisbyrden til skade for Bruker.

10.1 Utførsel av visse opplysninger, programvare og dokumentasjon kan, for eksempel på grunn av sin natur, tiltenkt bruk eller endelig mottakssted, være underlagt eksporttillatelse. Bruker må strengt overholde eksportbestemmelser som gjelder for opplysninger, programvare og dokumentasjon, især de som gjelder for EU, hvert enkelt EU-land og USA. Siemens skal merke opplysningene, programvaren og dokumentasjons i samsvar med tyske lister for eksportkontroll, samt de som gjelder for EU og USAs "Commerce Control List".

 

10.2 Bruker skal især undersøke og kontrollere at

 • Opplysningene, programvaren og dokumentasjonen ikke brukes for noe formål knyttet til krigsmateriell, kjerneteknologi eller våpen;
 • Ingen bedrifter eller personer oppført på den amerikanske Denied Persons List (DPL) mottar varer, programvare eller teknologi av amerikansk opprinnelse;
 • Ingen bedrifter eller personer navngitt i den amerikanske Warning List, U.S. Entity List eller U.S. Specially Designated National List mottar gjenstander av amerikansk opprinnelse uten lisens; og
 • Ingen bedrifter eller personer navngitt i Specially Designated Terrorist List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List eller i EUs Terrorists List mottar varer;
 • Ingen leveranser skjer til militære mottakere:
 • De tyske myndighetenes respektive forskrifter om tidlig varsling overholdes.

Tilgang til programvare, dokumentasjon og opplysninger på Siemens' nettsted kan bare skje hvis slik tilgang er i overensstemmelse med ovennevnte undersøkelser og garantier. Dersom Bruker ikke retter seg etter ovennevnte, har Siemens ingen oppfyllelsesplikt.

 

10.3 Siemens skal, på anmodning, opplyse Bruker om aktuelle kontaktpunkter for ytterligere opplysninger.

For innhenting, bruk og behandling av Brukers identifiserbare personopplysninger, skal Siemens rette seg etter gjeldende datavernlovgivning og Siemens retningslinjer for data- og personvern ved bruk av nettstedet, som er tilgjengelige i en lenke på Siemens' nettsted og/eller på www.siemens.com.

12.1 Eventuelle tilleggsavtaler må være i skriftlig form.

 

12.2 Verneting er München dersom Bruker er forretningsmann i henhold til tysk handelslov (Handelsgesetzbuch).

 

12.3 De enkelte sidene på Siemens' nettsted drives og administreres av Siemens Aktiengesellschaft og/eller dets datterselskaper. Sidene er i overensstemmelse med gjeldende lov i det land der det ansvarlige selskapet har sitt hovedkontor. Siemens tar ikke ansvar for at opplysningene, programvaren og/eller dokumentasjonen på Siemens'    nettsted er egnet eller tilgjengelig for gjennomsyn eller nedlasting på steder utenfor landet. Hvis Brukere får    tilgang til Siemens' nettsted fra et annet land, er de ene og alene ansvarlig for oppfyllelse av gjeldende lokale lover. Tilgang til opplysninger, programvare og/eller dokumentasjon på Siemens' nettsted fra et land der slikt innhold er ulovlig er ikke tillatt. I dette tilfelle og hvis Bruker ønsker å inngå forretningsforbindelser med Siemens, må Bruker ta kontakt med Siemens' representant i det aktuelle landet.

 

12.4 Bruksvilkårene er underlagt - og eventuelle konflikter som oppstår fra eller i forbindelse med Bruksvilkårene  eller deres innhold skal løses i samsvar med - tysk lov, med unntak av bestemmelser om lovkonflikt. Anvendelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) av 11. april 1980 gjelder ikke.