Slik håndterer Siemens koronaviruset 

– Viktig oppdatering for kunder og partnere


I Siemens er helse og sikkerhet til våre ansatte og kunder noe vi tar på alvor og er vår viktigste prioritet. Vi har et felles ansvar for å sikre at ingen utsettes for unødvendig risiko. Derfor har vi nå innført restriksjoner på jobbreiser til/fra land og områder som er påvirket av koronaviruset. Vi har også innført hjemmekontor for de fleste ansatte i Siemens. 

 

Som leverandør til kritisk infrastruktur i Norge er det viktig at vi opprettholder arbeidet sammen med våre kunder der dette ikke truer helsen. Dette ansvar tar vi på alvor.

 
Vi følger de råd og retningslinjer som er satt av både norske og internasjonale helsemyndigheter, og som oppdateres daglig.  

 
Utbruddet av koronaviruset er, for oss som for alle andre, en uforutsett hendelse som vi ikke har kunnet forhindre eller har mulighet til å få kontroll over på kort sikt. Samtidig gjør vi vårt ytterste for å opprettholde våre forpliktelser overfor kunder og partnere. De fleste av våre ansatte har mulighet til å utføre sine arbeidsoppgaver hjemmefra, og vi vil tilpasse vår IT-infrastruktur og våre prosesser slik at vi best mulig kan håndtere daglige arbeidsoppgaver.

Vi ber oppriktig om din forståelse for den situasjonen vi alle er i, og håper inderlig at begge parter kan samarbeide tett for å løse denne ekstraordinære situasjonen på best mulig måte.  

Tiltak som allerede er iverksatt

Hygiene

Vi gjør våre ansatte oppmerksom på behovet for sosial distansering og informerer dem om forholdsregler og hygienetiltak.

Reise 

Vi har innført restriksjoner på jobbreiser til/fra land og områder som er påvirket av koronaviruset. Vi anbefaler våre ansatte å avstå fra reiser som ikke er absolutt nødvendige. Alle møter bør erstattes av online møter eller lignende. Alle reisende som returnerer fra utlandet, må bli hjemme i 14 dager.

Hjemmekontor

Vi har også innført hjemmekontor for de fleste ansatte i Siemens. Vi har god erfaring med hjemmekontor og online møter.

Produksjon

Siemens har etablert prosesser for å sikre kontinuiteten i våre produksjonsvirksomheter i størst mulig grad. For å sikre at våre ansatte beskyttes best mulig, jobber vi sammen med våre arbeidsmiljørepresentanter for å gjøre alt vi kan for å implementere anbefalingene fra myndighetene.