Building X

Ta steget inn i fremtiden

Fordeler med Building X

Ved å samle inn data, og analysere disse kan vi forbedre energiytelsen i din bygning, og gjøre den mer bærekraftig gjennom økt behovsstyring. Samtidig vil høy datakvalitet gi deg bedre innsikt, slik at du vil du kunne gjøre din bygning mer autonom og levere en forbedret brukeropplevelse til dine leietakere 

Building X

De fleste bygg inneholder teknologi fra flere leverandører. Dette er viktig fordi det gir eier en økt fleksibilitet med tanke på løsning, men det skaper også en utfordring fordi ulike leverandører har ulike løsninger for hvordan data skal presenteres og lagres. Som teknologileverandør vet vi i Siemens dette, og med Building X tilbyr vi en digital plattform hvor alle relevante bygningsdata kan samles og presenteres på ett sted. Dette gjelder uavhengig av teknologileverandør, men forutsetningen er at disse kommuniserer på åpne standardiserte protokoller.  Vår løsning fyller også gjeldende GDPR krav for lagring av person- og andre data.

 

Building X tar ikke bare i mot data, men presenterer også data gjennom et applikasjonslag. Her kan bygningseier raskt få status på ulike tekniske komponenter, eller oversikt over byggets energiforbruk. Siemens tilgjengeliggjør også et API grensesnitt som gjør at bygningseier eller et IT selskap (m.fl.) kan bygge egne tjenester basert på data fra Building X.

Designed to empower people

Whatever role you take in building operations and management, you will have the right data and actionable insights needed to meet your KPIs.

Partnering for your success

Our team of building experts develop and deliver a data-driven service program tailored specifically for your individual needs.

Everything at your fingertips

Accessing and processing data into usable analytics from your entire portfolio with insights from a single sign-on will help you achieve your goals faster and more effectively.

Unlock the power of your buildings

Monitoring and managing properties of different lifespans and systems in a single environment will make you benefit from fund management and sustainability initiatives.

Gain AI driven insights

The power of AI helps spot issues in buildings, optimize operational costs, enable early corrective actions with advanced analytics, and forecasting energy consumption based on historical data. 

En helhetlig portefølje for å møte ulike brukerbehov

Som bærekraftsleder kan du bruke Building X som et oppfølgingsverktøy for å drive forbedringsprosesser, og følge opp ulike KPI.

 

Med realtidsdata fra hele bygningsporteføljen i en konsolidert visning, kan du med

Building X sammenstille energiforbruk og vannkonsum og utslipp fra bygningsmassen 

i en visning, og trende denne over tid.

 

Med alle data samlet ett sted, kan du analysere data, sette opp rutiner for varsling

og komme med korrektive innspill for å optimalisere driften. Løsningen er brukervennlig og det

er enkelt å sette opp.  

Som driftsansarlig kan du med Building X planlegge og sikre stabil drift, spare kostnader og gjennomføre korrektive tiltak..

Når som helst og hvor enn du er, lar Building X deg på en sikker måte overvåke og kontrollere flere anlegg i sanntid. Enten du vil se på ressursforbruk og kostnader over tid eller måle bygninger, gjør de interaktive diagrammene i Building X det enkelt å utforske data. Med sikker og ekstern tilgang til bygningens SD-anlegg, feilsøker du eksternt, sporer uvanlig atferd, setter terskler for å forhindre budsjettoverskridelser og varsler som krever inngripen.

Kan benytte Building X for å dokumentere ytelsen i bygningsmassen ovenfor bygningseiere og eiendomsinvestorer

Som eiendomssjef kan du benytte Building X for å analysere hvordan bygget

presterer i forhold til andre bygg i din portefølje. Du kan bruke det som et

verktøy for å følge opp bygget med tanke på budsjetter og ressursbruk. Det er

enkelt for deg å trekke ut rapporter, og rapportere til ulike beslutningstakere.

Med Building X får du som IT sjef tilgang til en moderne, åpen og integrerbar plattform, hvor du kan hente rådata gjennom et eget API grensesnitt, eller benytte ferdig utviklede applikasjoner.

Gjennom dette forretningslaget dokumenterer og tilgjengeliggjør Siemens alle relevante

bygningsdata i et eget tjenestelag. Her kan du enkelt eksportere dine data til egne

rapporteringsverktøy utenfor Building X plattformen, som eksempelvis Power BI. Du kan

også konsumere data via dette API laget for å bygge egne applikasjoner og tjenester.

Den digitale løsningen

Building X er en åpen og skalerbar plattform, som tilbyr en rekke ulike applikasjoner i tillegg til et API grensesnitt. Ett av våre viktigste mål med løsningen er å knytte bygningseier- og investorer tettere til aktiviteten i eiendomsmassen, og skape et silofritt miljø. Dette vil  forbedre bygningsytelsen, fremme bærekraftsarbeid og øke brukeropplevelsen hos leietakerne i bygget. 

Ett grensesnitt - flere muligheter

Med Building X får du tilgang til flere ulike tjenester som kan hjelpe deg, å bidra til å gjøre din

hverdag litt enklere. Enten du ønsker bedre energiovervåkning, for å sikre at dine utslippsmål blir

nådd, eller mer rasjonell bygningsdrift gjennom bedre oppfølging av ulike KPI, vil tjenestene vi tilbyr på Building X kunne hjelpe deg med å nå dine mål.  

Eget API grensesnitt for datautveksling

Med et eget API grensesnitt tilgjengeliggjør vi bygningsdata for programvareutviklere,

slik at disse kan bygge egne tjenster og applikasjoner som er skreddersydd for deres behov. Denne

integrasjonsløsningen er levert med egen analysefunksjon, slik at det er mulig å gjøre

ytterligere tilpasninger basert på disse analysene.  

''Siemens Building Technologies has elevated IoT applications to first-class extensions of its product line via the Building X platform. Building X will set the standard for customized, remote monitoring and control applications for the foreseeable future."
Thomas Naylor, Cloudline Solutions
Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?