Byggautomasjon - energibesparende byggteknologi  for bedre arbeids- og leveforhold 

Byggautomasjon - energibesparende byggteknologi for bedre arbeids- og leveforhold
Byggautomasjon - bedre arbeids- og leveforhold

Uavhengig av byggets størrelse og formål, bør byggautomasjon skreddersys for å møte de økende kravene til funksjonalitet, inneklima og ikke minst energieffektiv drift. Alle våre automasjonssystemer er basert på åpenhet og fleksibilitet. Åpne kommunikasjonsprotokoller gir enkel integrasjon med andre systemer, og gjør det enkelt å oppgradere og tilpasse etter fremtidens løsninger. 

Sentral Driftskontroll forbedrer inneklimaet og arbeidsmiljøet

Byggautomasjon er et relevant satsingsområde for deg som ønsker å sikre optimal drift av større bygg, som for eksempel forretningsbygg og institusjoner. Investering i intelligent byggautomasjon gir ikke bare energibesparelser, men skaper også bedre inneklima og arbeidsmiljø. Det er i tillegg en viktig del av det grønne skiftet. 

Med Sentral Driftskontroll, eller et SD-anlegg, kan du via fjernstyring kontrollere og overvåke, hva som skjer i bygget - eller til og med i flere bygg. Du kan blant annet kontrollere lys, varme, ventilasjon og adgangskontroll i bygget, dersom de er koblet til et felles system. 

Et SD-anlegg kan være verdifullt hvis du vil oppnå energibesparelser i bygg og samtidig sørge for at det er behagelig å oppholde seg i dem. SD-anlegget er vanligvis koblet til en utendørs værstasjon, som måler alt fra temperatur, vindretning, hastighet, luftfuktighet til nedbør, lysmengde og varmestråling.

 

Basert på denne informasjonen justerer SD-anlegget automatisk byggets klimaforhold. På denne måten er det enkelt å sikre et kostnadseffektivt energiforbruk, og samtidig sørge for at det er et behagelig inneklima i bygget.  SD-anlegg er brukervennlige og kan styres fra en vanlig datamaskin eller smarttelefon.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser? 

Energiscreening

Green Migration - Energiscreening av bygget ditt

Alle bygg kan spare energi. Med en energiscreening får du informasjon om sparingspotensialet i bygget ditt. Erfaringer viser at folk flest kan spare opptil 30 prosent - og ofte mer, med en investering som kan tilbakebetales innen få år. En energiscreening er derfor et godt utgangspunkt for å sikre optimal drift av bygget.

 

Vi kaller dette Green Migration, som vil si at vi energiscreener bygget ditt og de tekniske anleggene. Vi ser på for eksempel driftstider, energipriser og muligheter for energitilskudd. Deretter utarbeider vi en analyse som dokumenterer sparepotensialet og økonomi.

Resultatet vil være en merkbar reduksjon i energikostnader, mer effektiv drift av bygget, forbedret inneklima og redusert miljøpåvirkning. 

Overvåking og kontroll

Et SD-anlegg sørger for optimal drift av bygg

Et effektivt SD-anlegg er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø og store energibesparelser. Med et SD-anlegg samler du kontroll og overvåking av de forskjellige energiprosessene i konstruksjonen, inkludert vann, oppvarming, ventilasjon og belysning. Gjennom vårt SD-anlegg kan du også kontrollere alarmer (f.eks innbruddsalarm), og andre sikkerhetssystemer.

 

Systemet er skreddersydd for bygget ditt og kan enkelt integreres med andre systemer som for eksempel brannsystemer eller andre sikkerhetssystemer. Vi jobber kontinuerlig med å fornye og forbedre mulighetene med vårt SD-anlegg, slik at bedrifter og institusjoner kan oppnå større besparelser og bedre resultater i arbeidet med byggautomasjon. 

Hva er et SCADA system og hvordan fungerer det? 

SCADA er et kontrollsystem som består av scada software som hjelper til med å kontrollere teknologien i bygget. SCADA er en forkortelse for “Supervisory Control And Data Acquisition” og betyr “overvåking, kontroll og datainnsamling”.

 

Dette systemet brukes av byggeiere for å styre, regulere og overvåke et hvilket som helst anlegg. Videre utveksler SCADA viktig informasjon via datamaskiner, servere, og HMI-paneler. Hovedjobben til Scada software er rett og slett å samle og vise data om selve driften. 

Intelligent byggteknologi - en del av selskapets grønne skifte 

Byggautomasjon er ikke bare en måte å oppnå energibesparelser på, men gir også muligheten til å skape et bedre inneklima. For mange er et SD-anlegg også en investering i et mer bærekraftig bygg, som bruker færre ressurser i driften.

For selskaper, entreprenører og byggeiere med grønne ambisjoner, er det åpenbart å ta i bruk intelligent byggteknologi – da det er mye å spare her.

Verdens grønneste hotell halverer energiforbruket 

0 %

reduksjon av hotellets energiforbruk

0

rom og hotellets atrium-regnskog styres av et avansert CTS-system. 

Crowne Plaza har hatt store energibesparelser med et CTS-system integrert med hotellets bookingsystem. Det nye CTS-systemet innebærer at det i dag brukes et minimum av energi til oppvarming og ventilasjon i tomme rom. Noe som kan sees i de totale energikostnadene.

Referenser

Kundehistorier

Les mer om mulighetene med byggautomasjon og bli inspirert av våre kunder og samarbeidspartnere.

Kontakt

Har du spørsmål om byggautomasjon eller et prosjekt som du trenger inspirasjon til?

Enten du har spørsmål om SD-anlegget ditt, trenger teknisk support eller vil vite mer om mulighetene med intelligent byggautomasjon, er vi klare til å hjelpe deg et skritt videre.