Perfekte omgivelser

Perfekte omgivelser

Innovasjon og entreprenørskap skaper perfekte omgivelser - slik at du kan  nyte livet slik du ønsker
Verdifull kunnskap rettet mot byggbransjen

Hold deg oppdatert

Hvordan er dine perfekte omgivelser?

Hva skal til for å skape et bedre bygg for deg?

 

Livet starter i perfekte omgivelser. Her blir det aldri for kaldt, for varmt, for bråkete eller for stille.

Burde du ikke være i perfekte omgivelser hele livet? Enten du studerer, trener eller skal bli frisk etter sykdom?

90 prosent av livet tilbringer du innendørs i et bygg. Helt fra barnehagen til jobben, men også i idretthallen, på teater og shoppingsenter møter du mennesker og omgivelser som inspirerer deg og bidrar til din utvikling. Uansett om du tilbringer mye eller lite tid i bygget, bør det ha det du opplever som perfekte omgivelser.  

 

Om oss

De perfekte omgivelsene finnes

 

For å skape de perfekte omgivelsene må vi forstå hva byggets formål er. Hvem vil være der? Hva skal de gjøre der og hvordan påvirker bygget mulighetene? Se noen av de perfekte omgivelsene rundt om i verden, hvor Siemens har bidratt med å gjøre byggene sikre, energieffektive og smarte.

 

Gå til Byggteknologi i Norge

 

Digitalisering

Er de perfekte omgivelsene digitale?

 

Bygg kommuniserer stadig mer og bedre med oss. Milliarder av intelligente enheter og maskiner genererer enorme mengder data hvert sekund gjennom hele året.

Samler du inn og analyserer data fra de ulike systemene i bygget, fra varme og ventilasjon til belysning og sikkerhet, får du nyttig informasjon som du kan benytte til å optimalisere omgivelsene dine. Slik hjelper digitaliseringen deg til å forstå mulighetene i byggene dine bedre.

Energieffektivisiering

Behagelig temperatur kan faktisk gi deg høyere karakterer på skolen

Energikostnadene svingte for skolene og førskolene i Sosnowiec i Polen, fordi temperaturen i klassrommene var for høy og vanskelig å regulere. Dette påvirket også elevenes prestasjoner. Myndighetene i Sosnowiec ønsket derfor å gjøre om hele skolesystemet, og 87 skoler ble modernisert på kun 10 måneder.

Små endringer, store resultater

Resultat: Skolene senket kostnaden 31 prosent. De reduserte  energiforbruket for belysning med 21 prosent og utslippene med 5 220 tonn per år. Det viktigste var likevel at elevene opplevde det som spennende å lære seg nye ting igjen. Nå trives elevene bedre, er mer fokuserte, presterer bedre og får høyere karakterer.

Et svar på klimautfordringen

Bygg står for 41 prosent av verdens energiforbruk og genererer en tredjedel av miljøutslippene. Det er nødvendig å redusere energiforbruket i byggene våre. Offentlig sektor og næringslivet etterspør større miljøansvar. Energiforbruket står for opp til 30 prosent av et byggs livssykluskostnader. Effektivisering handler ikke bare om å oppfylle kravene til å være bærekraftig og redusere utslippene, men er også viktig for å forbedre  økonomien, reguleringer og byggets klassifisering.

Les mer om energieffektivisering, bærekraftige bygg, og om hvordan du gjør bygg til langsiktige investeringer.

Du bestemmer hva som er optimalt for bygget ditt

Perfekte omgivelser skapt av innovative løsninger

 

Ingen omgivelser er like. Det er dine mål og ambisjoner med bygget ditt som avgjør hvilke løsninger du bør velge. Hvilke løsninger som skaper det riktigste inneklimaet, den beste tilgangskontrollen, høyeste kostnadseffektiviteten og energieffektiviteten som mulig, det er opp til deg. Det er mange muligheter.