Distribusjon og stasjonsløsninger

eBoP solutions by Siemens: Photovoltaic electrical Balance of Plant

Fremtidens energidistribusjon

Vi ser helheten og kan hjelpe våre kunder med å optimalisere nyinvesteringer, driftskostnader og bærekraft. I tillegg til erfaring på konvensjonelle løsninger, bidrar vi med nye ideer for hvordan utnytte dagens infrastruktur  med digitaliseringsløsninger. Vi løser alt fra prosjektleveranser i store transformatorstasjoner og koblingsanlegg, til systemer og  produkter som er i vår portefølje i stasjoner og distribusjonsnett. BlueGIS er framtidens beste teknologi i koblingsanlegg for bærekraft og kommer sterkere og sterkere framover samtidig som dagens teknologi dekker dagens behov slik at vi har en komplett portefølje. Lokal norsk produksjon av nettstasjoner sikrer kundetilpassete løsninger og integrering av digitaliseringsløsninger  der vi bruker samme kompetanse som i våre stasjonsløsninger på høyere spenningsnivåer. Vi har også løsninger for rask gjenoppretting av nett etter feil. Ladeinfrastruktur fra Siemens er på sterk frammarsj. 

Distribusjon og stasjonsløsninger

Stasjonsløsninger

Vi leverer stasjonsløsninger til nettselskap, industri og kraftselskap.

Siemens i Norge er i en unik posisjon med et sterkt prosjekterings, service- og salgsmiljø som ivaretar alt fra de kompliserte prosjektene med store mellomspenning koblingsanlegg, med kontrollanlegg for stasjoner 11-420kV, til rene system- og produktleveranser. 

Vi har fleksible og kompetansesterke prosjekterings- og servicemiljø i Oslo, Bergen og Trondheim.

 

Vi har bred erfaring med leveranser av stasjonsløsninger bestående av koblingsanlegg og kontrollanlegg, og har mange referanser og en sterk posisjon hos nettselskap- og industrikunder i Norge.

 

 

Distribusjon og stasjonsløsninger

Distribusjonsprodukter

Energitapet i det norske overføringsnettet er anslått til om lag 10 %. Siemens sine løsninger sikrer en optimal, robust og sikker energiforsyning, samt smarte løsninger for overføring og styring av distribusjon og forbruk.

Energitapet i det norske overføringsnettet er anslått til om lag 10 %. Siemens sine løsninger sikrer en optimal, robust og sikker energiforsyning, samt smarte løsninger for overføring og styring av distribusjon og forbruk.

Produktene for fordelingsnettet omfatter nettstasjoner, fordelingstransformatorer, bryteranlegg, lavspenningstavler, friluftsbrytere, utstyr for automatisk seksjonering, sikringer og avledere. Mesteparten av utstyret produseres i fabrikken i Trondheim. Dette gir nærhet til markedet og mulighet til å utvikle/tilpasse produktene til kundens behov.

Distribusjon og stasjonsløsninger

Koblingssanlegg - klimavennlige og kompakte systemer

 

Med et koblingsanlegg fra Siemens er du garantert en stabil strømforsyning. Porteføljen av koblingsutstyr består av klimavennlige og kompakte luft- og gassisolerte koblingsanlegg samt lavspenningsystemer - alle med +35 års levetid, minimale vedlikeholdskrav og med garanti for lave driftskostnader.

 

Bryterutstyret vårt er grundig testet, sertifisert og oppfyller alle tekniske krav - og når du investerer i et koblingsanlegg fra Siemens, står våre eksperter til din disposisjon under planlegging, installasjon og etterfølgende inspeksjon.

Elektrisk ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur - landstrøm, energiforsyning for cruise

Med landstrøm fra Siemens kan skip motta nødvendig energi fra land, stenge generatorene og dermed oppfylle miljøbestemmelsene for havner over hele verden på den mest effektive måten. SIHARBOR gir en rask, enkel og fleksibel tilkobling til skipet via et kabeladministrasjonssystem.

Elektrisk ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur - busser, tungtransport og biler

En effektiv ladeinfrastruktur er avgjørende hvis vi skal oppnå den grønne overgangen for busser, biler og ferger - og hos Siemens kan vi bidra til å legge til rette for overgangen til elektrisk og mer bærekraftig trafikk.

Vi tilbyr komplette løsninger og råd som hjelper til å oppnå målene om mindre CO2-utslipp og færre støyplager i trafikken. Vår portefølje inkluderer produkter i hele den elektriske verdikjeden - fra nettilkobling og distribusjon til sluttkundens ladestasjoner. Det gir et unikt nivå av kompetanse og råd, samt fleksibilitet i de enkelte løsningene.

Energilagring

Energilagring i batterier - best mulig bruk av fornybar energi

Enkel, sikker, skalerbar energilagringsteknologi. Energilagring i batterier bidrar til å sikre stabil energiforsyning og bidrar til å minimere toppbelastninger på strømnettet.

 

Siemens er verdens største batterileverandør, og våre energilagringssystemer er basert på anerkjente teknologier som sikrer effektiv lagring og bruk av fornybar energi til lavest mulig pris.

 

Vi tilbyr energilagringsløsninger for store så vel som for mindre anlegg. De mindre anleggene - med en batteristørrelse på mindre enn 5 MW - er designet og skreddersydd til lokale behov fra vårt danske kontor, enten det er for lagring av solenergi eller vindenergi eller i forbindelse med lading av elektriske biler.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser? 

Energilagring

Energilagring i batterier - best mulig bruk av fornybar energi

Enkel, sikker, skalerbar energilagringsteknologi. Energilagring i batterier bidrar til å sikre stabil energiforsyning og bidrar til å minimere toppbelastninger på strømnettet.

 

Siemens er verdens største batterileverandør, og våre energilagringssystemer er basert på anerkjente teknologier som sikrer effektiv lagring og bruk av fornybar energi til lavest mulig pris.

 

Vi tilbyr energilagringsløsninger for store så vel som for mindre anlegg. De mindre anleggene - med en batteristørrelse på mindre enn 5 MW - er designet og skreddersydd til lokale behov fra vårt danske kontor, enten det er for lagring av solenergi eller vindenergi eller i forbindelse med lading av elektriske biler.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser? 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss

Når det gjelder å møte de utfordringene som ligger foran oss, har Siemens mye å tilby: en omfattende portefølje av fysiske og digitale teknologier, produkter og løsninger med eksepsjonelle tjenester og dedikerte mennesker. Ta kontakt!

Har du noen spørsmål? Våre eksperter hjelper deg gjerne.

Kontakt oss