Bærekraftige energiløsninger for fremtiden

Bærekraftigie energiløsninger for fremtiden

Veien mot den digitale transformasjon av det norske energisystemet 

Energisystemet er i rask endring, og dette stiller store krav til strømnettet. Vi skal opprettholde høy forsyningssikkerhet og kvalitet på strømforsyningen, samtidig som vi skal tilrettelegge for økt variabel fornybar energiproduksjon, økt elektrifisering, og desentralisering av energiressurser. Disse utfordringene krever avanserte produkter og løsninger som dekker hele energisystemet - i den fysiske så vel som den digitale verden. I Siemens er vi stolte over å spille en nøkkelrolle i det norske energisystemet. 

Portefølje

Løsninger til hele energikjeden

Siemens-porteføljen spenner vidt fra lavspenningsprodukter til intelligent administrasjon av strømnettet, innovative lagringsteknologier og lading for elektrisk infrastruktur - alt støttet av muligheten for eksepsjonell service og vedlikehold.

Tema: El-indeks

Smarte løsninger for elektrifiseringen av Norge

En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser, og disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk. På denne måten kan vi skape mer grønn energi i Norge og redusere våre klimafotavtrykk. El-indeks gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og har som mål å vise hvilke grep kommunene kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp. Elektrifiseringsgraden sier noe om hvor stor andel elektrisitet utgjør av det totale energiforbruket til en kommune. 

el-indeks.no

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss

Når det gjelder å møte de utfordringene som ligger foran oss, har Siemens mye å tilby: en omfattende portefølje av fysiske og digitale teknologier, produkter og løsninger med eksepsjonelle tjenester og dedikerte mennesker. Ta kontakt!

Har du noen spørsmål? Våre eksperter hjelper deg gjerne.

Kontakt oss