Energidistribusjon og stasjonsløsninger

Fremtidens energidistribusjon

I Siemens jobber vi stadig mot en mer miljøvennlig energidistribusjon. Vi ser helheten og kan hjelpe våre kunder med å optimalisere nyinvesteringer, driftskostnader og bærekraft. I tillegg til erfaring på konvensjonelle løsninger, bidrar vi med nye ideer for hvordan utnytte dagens infrastruktur med digitaliseringsløsninger. Vi løser alt fra prosjektleveranser i store transformatorstasjoner og koblingsanlegg, til systemer og produkter som er i vår portefølje i stasjoner og distribusjonsnett. Blue GIS er fremtidens beste teknologi i koblingsanlegg for bærekraft og kommer sterkere og sterkere framover samtidig som dagens teknologi dekker dagens behov slik at vi har en komplett portefølje. Lokal norsk produksjon av nettstasjoner sikrer kundetilpassede løsninger og integrering av digitale prosesser der vi bruker samme kompetanse som i våre stasjonsløsninger på høyere spenningsnivåer. Vi har også løsninger for rask gjenoppretting av nett etter feil. Ladeinfrastruktur fra Siemens er på sterk frammarsj. 

Energidistribusjon og stasjonsløsninger

Stasjonsløsninger

Stasjonsløsninger til nettselskap, industri og kraftselskap.

Siemens i Norge er i en unik posisjon med et sterkt prosjekteringsmiljø, servicemiljø og salgsmiljø som ivaretar alt fra de kompliserte prosjektene med store mellomspenning koblingsanlegg, med kontrollanlegg for stasjoner 11-420kV, til rene system- og produktleveranser. 

Vi har fleksible og kompetansesterke prosjekteringsmiljø og servicemiljø i Oslo, Bergen og Trondheim.

 

Vi har bred erfaring med leveranser av stasjonsløsninger bestående av koblingsanlegg og kontrollanlegg, og har mange referanser og en sterk posisjon hos nettselskap- og industrikunder i Norge.

 

 

Energidistribusjon og stasjonsløsninger

Distribusjonsprodukter

Energitapet i det norske overføringsnettet er anslått til om lag 10 %. Løsningene Siemens leverer sikrer en optimal, robust og sikker energiforsyning, samt smarte løsninger for overføring og styring av energidistribusjon og energiforbruk.

Energitapet i det norske overføringsnettet er anslått til om lag 10 %. Siemens sine løsninger sikrer en optimal, robust og sikker energiforsyning, samt smarte løsninger for overføring og styring av distribusjon og forbruk.

Produktene for fordelingsnettet omfatter nettstasjoner, fordelingstransformatorer, bryteranlegg, lavspenningstavler, friluftsbrytere, utstyr for automatisk seksjonering, sikringer og avledere. Mesteparten av utstyret produseres i fabrikken i Trondheim. Dette gir nærhet til markedet og mulighet til å utvikle og tilpasse produktene til kundens behov.

Energidistribusjon og stasjonsløsninger

Koblingssanlegg - miljøvennlige og kompakte systemer

 

Med et koblingsanlegg fra Siemens Norge er du garantert en stabil strømforsyning. Porteføljen av koblingsutstyr består av klimavennlige og kompakte luft- og gassisolerte koblingsanlegg samt lavspenningsystemer - alle med +35 års levetid, minimale vedlikeholdskrav og med garanti for lave driftskostnader.

 

Bryterutstyret vårt er grundig testet, sertifisert og oppfyller alle tekniske krav - og når du investerer i et koblingsanlegg fra Siemens, står våre eksperter til din disposisjon under planlegging, installasjon og etterfølgende inspeksjon.

Elektrisk ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur - grønnere busser, tungtransport og biler

Effektiv ladeinfrastruktur er avgjørende for å oppnå den grønne overgangen for busser, biler og ferger - og hos Siemens kan vi bidra til å legge til rette for overgangen til elektrisk og mer bærekraftig trafikk.

 

Vi tilbyr komplette løsninger og råd som hjelper til å oppnå målene om mindre CO2-utslipp og færre støyplager i trafikken. Vår portefølje inkluderer produkter i hele den elektriske verdikjeden - fra nettilkobling og distribusjon til sluttkundens ladestasjoner.

 

Det gir et unikt nivå av kompetanse og råd, samt fleksibilitet i de enkelte løsningene.

Elektrisk ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur - landstrøm, energiforsyning for cruise

Vi sørger for energisparende løsninger for skip og ferjer. Med landstrøm fra Siemens kan skip motta nødvendig energi fra land, stenge generatorene og dermed oppfylle miljøbestemmelsene for havner over hele verden på den mest effektive måten. SIHARBOR gir en rask, enkel og fleksibel tilkobling til skipet via et kabeladministrasjonssystem.

Energilagring

Energilagring i batterier - best mulig bruk av fornybar energi

Enkel, sikker, skalerbar energilagringsteknologi. Energilagring i batterier bidrar til å sikre stabil energiforsyning og bidrar til å minimere toppbelastninger på strømnettet.

 

Siemens er verdens største batterileverandør, og våre energilagringssystemer er basert på anerkjente teknologier som sikrer effektiv lagring og bruk av fornybar energi til lavest mulig pris.

 

Vi tilbyr energilagringsløsninger for store så vel som for mindre anlegg. De mindre anleggene - med en batteristørrelse på mindre enn 5 MW - er designet og skreddersydd til lokale behov fra vårt danske kontor, enten det er for lagring av solenergi eller vindenergi eller i forbindelse med lading av elektriske biler.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser? 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss

Når det gjelder å møte de utfordringene som ligger foran oss, har Siemens mye å tilby: en omfattende portefølje av fysiske og digitale teknologier, produkter og løsninger med eksepsjonelle tjenester og dedikerte mennesker. Ta kontakt!

Har du noen spørsmål? Våre eksperter hjelper deg gjerne.

Kontakt oss