Distribusjonsprodukter

Energitapet i det norske overføringsnettet er anslått til om lag 10 %. Siemens sine løsninger sikrer en optimal, robust og sikker energiforsyning, samt smarte løsninger for overføring og styring av distribusjon og forbruk.

Produktene for fordelingsnettet omfatter nettstasjoner, fordelingstransformatorer, bryteranlegg, lavspenningstavler, friluftsbrytere, utstyr for automatisk seksjonering, sikringer og avledere. Mesteparten av utstyret produseres i fabrikken i Trondheim. Dette gir nærhet til markedet og mulighet til å utvikle/tilpasse produktene til kundens behov.

Nettstasjoner

Siemens har levert komplette nettstasjoner til norsk energiforsyning siden begynnelsen av 60-tallet. Det benyttes SF6-isolerte bryteranlegg, som er driftssikre under alle klimaforhold og som har lang levetid. SF6-anleggene finnes i mange varianter for alle koblingsbehov.

 

SF6-last og effektbryteranlegg

Lavspenningstavler

Lavspenningstavler

Lavspennings energifordeling, er tilpasset energiverk og egner seg for frittstående nettstasjoner og energifordelinger i bygg. Skapet kan utstyres med sikringslister, effektbrytere og utstyr for måling og overvåking etter behov.

Sikringslister

Sikringslastskillebryter leveres i utførelse 160A, 400A, 630A og 1250A for lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap.

 

Sikringslister

 

Sikringer

Den beste beskyttelse for din fordelingstransformator.
For 12 kV kan vi levere sikringer for trafoer opptil 1250 kVA. For 24 kV kan vi levere sikringer for trafoer opptil 1600 kVA.

 

Sikringer

Avledere

Våre avledere finnes både for 12 og 24 kV nett og med ulike data for krypestrømlengde og energiopptaksevne. De kan integreres i friluftsbryterne.

 

Avledere

Friluftsbrytere 12/24kV

Siemens har helt siden begynnelsen på 60-tallet vært ledende på området friluftsbrytere. Hele tiden har bryteren blitt forbedret mht. konstruksjonen og utviklingen av nye materialer.

 

Friluftsbryter F148

Fordelingstransformatorer

Siemens leverer alle typer transformatorer til det norske distribusjonsnettet. Både  med mineralolje, miljøolje og epoxy-isolerte trafoer av typen Geafol.

 

Fordelingstransformator