Smart grid, automatisering og digitalisering

Norges energiforsyning må bli mer fleksibel

Et intelligent og fleksibelt strømnett er fleksibelt, kan forutsi endringer, avverge svikt og redusere effekttap. Ved å jobbe mot automatiseringsløsninger kan vi oppnå den digitale transformasjonen som er nødvendig for å sørge for en mer miljøvennlig energiforsyning.  Siemens  utvikler hardware- og softwareløsninger som gir en mer kostnadseffektiv, pålitelig og bærekraftig energiforsyning. 

Portefølje

Løsninger for digitalisering, vern og kontrollanlegg

Overvåking og beskyttelse av kraftsystemet er avgjørende for hvorvidt vi lykkes med å automatisere energiforsyningen.
Spectrum Power

Spectrum Power, den åpne og skalerbare plattformen for kontroll av produksjon, transmisjons-, regional- og distribusjonsnett

Vi bygger Spectrum Power-løsningene våre på en state-of-the-art teknologisk plattform, med ett felles brukergrensesnitt, en felles nettverksmodell og et sett med applikasjoner.

Med Spectrum Power får du størst mulig avkastning på investeringen gjennom:

 

Fleksibilitet – Enkelt å tilpasse til nye og kontinuerlig endrede regulatoriske krav gjennom modularitet og trinnvise utvidelser

 

Åpenhet - for nye Smart Grid applikasjoner og for enkel interoperabilitet med andre programvarer.

  • Siemens Adapter Framework (SAF)
  • SOA- og webtjenestefunksjon
  • CIM (IEC 61968) kompatibilitet

Effektivitet - eliminere overflødig datamodellering og redusere datavedlikeholdsarbeid gjennom sentral datahåndtering basert på CIM (IEC 61970). Automatisk generering av enlinjeskjema minimerer arbeidsbelastningen i motsetning til manuell tegning.

 

Cyber Security - alltid oppdatert og i samsvar med internasjonale IT-sikkerhetsstandarder

Smart grid teknologi

Mikronett og smart grids til lokal energiforsyning

Flere og flere anleggseiere tar i bruk ny teknologi for å bygge og drifte energiforsyningen på en klimavennlig og kostnadseffektiv måte. Dette inkluderer blant annet mikronett, som er små systemer designet for å distribuere og kontrollere energiforsyningen i avgrensede områder som foreksempel universiteter, forretningsbygg og produksjonsanlegg eller til mindre byer.

 

Mikronett er spesielt egnet for forsyning i øde områder eller til øyer, siden de kan både fungere uavhengig eller som en del av det sentrale strømnettet.

Siemens Norge har en bred portefølje av produkter og løsninger for å bygge mikronett av alle slag og størrelser, og vi hjelper deg med råd hele veien.

Smart grid er et populært begrep for fremtidens intelligente kraftnett. Konkret kan smart grid være et desentralisert og uavhengig kraftnett basert på digital kommunikasjon, som automatisk registrerer og reagerer på endringer i energiforbruk og energiforsyning, slik at balansen opprettholdes. Smart grids bidrar til å gjøre energiforsyningen mer effektiv, pålitelig og sikker. 

 

I takt med den økende energiproduksjonen fra vind og sol, hjelper smart grids også med å legge til rette for den grønne overgangen og er en del av regjeringens plan for det intelligente kraftnettet.

 

Også eksisterende, konvensjonelle nettanlegg kan gjøres "smarte" ved å ta i bruk data som allerede finnes i anlegget, innføre sensorer og skape verdi i eksisterende og ny data ved hjelp av kommunikasjonsteknologi, dataanalyse og maskinlæring. 

loT for energisektoren

Den digitale transformatorstasjon

Internet of Things (loT) gjør det mulig å håndtere store mengder data på en sikker og pålitelig måte. For anleggseiere betyr dette tilgang til verdifull informasjon i loT-plattformer som MindSphere - informasjon som kan forbedre systemets pålitelighet, sikkerhet og effektivitet. Hos Siemens tilbyr vi løsninger som kobler automatiserte energisystemer til loT.

Transformatorstasjoner er selve kjernen i strømnettet. Derfor er digitalisering av transformatorstasjonene også et stort skritt mot et nytt og automatisert strømnett. Digitale transformatorstasjoner er mer kostnadseffektive, både i planleggingsfasen og i den operasjonelle driften - og de bidrar til å sikre en mer pålitelig og bærekraftig energiforsyning. 

 

Det er flere fordeler med digitalisering av transformatorstasjoner. Les mer under Grid Diagnostic Suite, SIPROTEC Digital Twin og digitalisering på prosessnivå.

Leveringskvalitet

Løsninger for leveringskvalitet

Leveringskvalitet er av stor betydning for både netteiere og produksjonsbedrifter, og selv små svingninger kan ha stor økonomisk betydning. Derfor er det viktig at netteiere har mulighet til å spore abnormiteter og trender i strømnettet.

Leveringskvaliteten må måles kontinuerlig og analyseres for å oppdage forstyrrelser i strømnettet. Med riktig overvåkingsprogramvare er netteiere i stand til å samle informasjon og oppdage spenningsproblemer. Dette bidrar til å sikre pålitelig drift og overholdelse av ulike standarder for energiforsyning, inkludert EN 50160.

 

Siemens tilbyr en omfattende portefølje for opptak av leveringskvalitet, feilopptak, nettverksovervåking, osv.

Hva er leveringskvalitet?

Leveringskvalitet (power quality) handler om i hvilken grad systemet støtter en pålitelig strømforsyning. I et ideelt strømnett vil spenningen være konstant, men i virkeligheten er dette ikke alltid tilfelle – blant annet grunnet svingninger fra fornybar energiproduksjon eller store energiforbrukere. I tillegg vil tilknyttede forbrukere gjennom sine anlegg kunne tilføre harmoniske forstyrrelser i nettet som påvirker leveringskvaliteten negativt. Derfor er det viktig å kontinuerlig måle spenningen for å sikre at den oppfyller de etablerte standardene for strømkvalitet, nærmere bestemt EN 50160. 

Nettplanlegging og simuleringsverktøy

Nettplanlegging og simuleringsverktøy

Alle tjenester og verktøy som er nødvendig for å sikre et stabilt, robust og effektivt fremtidig og digitalt kraftsystemnett.
IT-sikkerhet

Hvorfor prioritere IT-sikkerhet i energisektoren?

En økende grad av digitalisering gjennom smart grids, fjernlesing og andre digitaliseringsinitiativer kan bidra til å gjøre energiforsyningen mer stabil og pålitelig. Men hvis det ikke investeres i sikkerhet samtidig, vil strømnettet bli sårbart for hackerangrep og trusler. Derfor er det viktig å jobbe for å forbedre IT-sikkerhet i strømnettet.

Rapporter fra det danske Center for Cybersikkerhed viser at det er en alvorlig trussel fra både IT-spionasje og nettkriminalitet mot energisektoren. Når man jobber med digital transformasjon i energisektoren er det derfor viktig å sikre et høyt nivå av cybersikkerhet.

IT-sikkerhet innebygd i komponenter og systemer

Hos Siemens starter arbeidet med IT-sikkerhet allerede den dagen vi begynner å utvikle et nytt produkt. Vi jobber med å utvikle produkter og systemer med et høyt nivå av IT-ikkerhet, og i tillegg håndterer vårt team Siemens productCERT [EN] også de mange truslene som påvirker våre produkter, løsninger og infrastruktur.

 

Vi sørger kontinuerlig for at produktene våre lever opp til både norske og internasjonale sikkerhetsstandarder, alt fra BDEW til IEC 62443, IEC 62351 og NERC CIP. Våre produkter har en grunnleggende solid sikkerhetsdesign som sørger for at du er beskyttet og forberedt på hackerangrep gjennom hele produktets levetid.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser? 

Kontakt

Har du spørsmål om Smart Grid, automatisering og digitalisering eller bruk for rådgivning?

Har du spørsmål om Smart Grid, automatisering og digitalisering eller trenger du rådgivning?  Når det gjelder å møte de utfordringene som ligger foran oss angående energiforsyning, har Siemens mye å tilby: en omfattende portefølje av fysiske og digitale teknologier, nyttige produkter og smarte løsninger med eksepsjonelle tjenester og dedikerte mennesker. Ta kontakt!