Skrivere

Siemens Financial Services
Kontakt oss så hjelper vi deg med neste investering.

Kontakt oss

Skrivere

Det finnes egentlig bare fordeler ved å leie eller lease multifunksjonsskrivere og kontormøbler i stedet for å eie. Kopimaskiner, skrivere og skannere eldes med tiden og er komplekse og dyre maskiner. Å vedlikehold og holde maskinparken oppdatert krever store investeringer.

 

Med finansiering gjennom Siemens Financial Services binder du ikke opp egenkapital og fordeler kostnaden over tid. Dessuten kan du holde tritt med utviklingen og enkelt tilpasse utstyret - og innredningen - ut fra hvordan ditt foretak utvikles. Kanskje har det blitt tid for å se over møtelokalene eller skaffe flere kaffemaskiner?

Fleksibelt og smart

Hos oss kan du få helhetsløsninger med samlefaktura men også leieavtale på for eksempel skriver. Du bestemmer, sammen finner vi en løsning som passer ditt foretak.

 

Derfor er det bra å leie

  • Med leie selger du en kostnad, ikke en pris. Du betaler kun for bruksretten til utstyret i den avtalte leieperioden, slik at eierforholdet blir av underordnet betydning.
  • Forenklet budsjettprosess: raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen da leien utgiftsføres i sin helhet.
  • Fullfinans: vi tilbyr inntil 100% finansiering.
  • Oppgradering: dere kan enkelt, innenfor deres avtalerammer endre eller oppgradere utstyret. Det betyr at du til enhver tid vil kunne sikre deg et tidsmessig og funksjonelt riktig utstyr.
  • Frigjøring av kapital: kapital frigjøres til andre formål, og du belaster verken soliditeten eller likviditeten. Det betyr bedre forholdstall i balansen, da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.
  • Sidesikkerhet: det er normalt ingen krav til sikkerhet utover eiendomsrett i det finansierte utstyret.
  • Ved utløp: ved avtaleperiodens utløp, kan du fortsette leieforholdet, levere utstyret tilbake, eller anmode om å kjøpe utstyret.