Finansiering for anleggsbransjen

Finansiering for anleggsbransjen

Siemens Financial Services
Kontakt oss så hjelper vi deg med neste investering.

Kontakt oss

Finansiering av anleggsmaskiner

Du som er i anleggsbransjen vet hvor viktig det er med en profesjonell og langsiktig samarbeidspartner for finansiering av maskiner, som er lydhør for de utfordringer din bransje møter og som raskt kan tilby fleksible finansieringsavtaler som er tilpasset markedets foranderlige behov. Både store og mindre bygg- og anleggsfirma behøver å investere i de beste anleggsmaskinene og den nyeste teknikken, og det er her vi kan hjelpe deg.

 

Siemens Financial Services er eksperter på finansiering av anleggsmaskiner for bygg- og anleggsfirma. Sammen med leverandører av maskiner og utstyr tilbyr vi finansiering for sluttkunder innen entreprenørbransjen. Vi ser til at ditt foretak får godt tilpassede og konkurransedyktige avtaler.

Fleksible avtaler for et marked i forandring

I tider med store konjunktursvingninger er det viktigere enn noen gang med likviditet og smarte finansieringsløsninger. Lik mange andre virksomheter har bygg- og entreprenørbransjen blitt påvirket av Covid-19-pandemien på ulike måter. Anleggsbransjen med litt mer langsiktige infrastrukturprosjekter kjører avgårde i motsetning til byggebransjen som er mer påvirket av pandemien. Men markedet er som sagt under forandring. Og da er det trygt med en konkurransedyktig finansiering av anleggsmaskiner som gjør det mulig å handle raskt og vinne nye kontrakter. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende diskusjon!

Få råd til mer

Med vår finansiering av anleggsmaskiner har du råd til kapitalintensive investeringer som kraner, grave- og lastemaskiner, lifter, redskapsbærere, markvibratorer og dumpere, og alle typer redskaper og redskapsholdere. Vi hjelper deg med å sikre tilgang til utstyr og maskiner for alle typer infrastruktur- og byggeprosjekt. 

Selvfølgelig kan vi også finansiere redskap til anleggsmaskiner og transportkjøretøy.

Velg smart finansiering av maskiner

Det er alltid klokt å finansiere anleggsmaskiner med avtaler som kan tilpasses til et foranderlig marked. Gjennom å ikke binde opp egen kapital, ha kontroll på likviditeten og fordeler kostnaden over tid kan ditt foretak handle raskt ved endrede forutsetninger.

 

Vi tilbyr leasing og leie. Avhengig av prosjekt og forutsetninger tilbyr vi dessuten gjerne fleksible løsninger som gir deg mulighet til å bygge opp en langsiktig og lønnsom virksomhet. Men vi slipper ikke taket, vi er der som støtte under hele avtaletiden, noe som verdsettes av våre kunder.

Derfor Siemens Financial Services!

  • Hos oss er du aldri anonym. Du får en kontaktperson og rask service.
  • Vi kan din bransje og er godt kjent med de utfordringene som dere møter.
  • Kostnaden forPartes over tid, ditt foretak beholder likviditeten gjennom å ikke binde opp egen kapital i maskinene og bygger en buffer for framtiden.
  • Du får kostnadseffektiv og fleksibel finansiering for anleggsmaskiner, for eksempel betalinger tilpasset etter sesong.
  • Du kan få e-fakturaer og undertegne dine avtaler med e-signatur, enkelt og smidig!
  • Fleksible finansieringsavtaler slik at ditt foretak kan handle raskere i et marked i forandring. 
Kontakt

Fyll ut informasjonen din