Leasing

Leasing

Leasing er en enkel og rimelig måte for dere som virksomhet å skaffe utstyret dere trenger uten å binde opp kapital

Vi kjøper utstyret du har valgt og gir de deg full bruksrett. Vi tilbyr mange fleksible leasing løsninger for utstyr innen blant annet verkstedindustri, anlegg og transport.

Fordeler

Hvorfor leie i stedet for å kjøpe?

Flere og flere selskaper velger å finansiere utstyret sitt gjennom en eller annen form for finansiell leasing.

Fordelene er mange

  • Budsjett- og investeringsprosessen forenkles og forkortes.
  • Du kan bruke arbeidskapital til løpende utgifter i stedet for å binde den opp i investeringer.
  • Beslutningsprosessen er vanligvis kortere ved leasing enn ved kjøp fordi det er en mindre beslutning å leie noe enn å kjøpe.
  • Du beholder lånerammer i din bank og leasing krever ingen pant utover leasingobjektet.
  • Det er mulig å justere leasingavgiften sesongmessig for å bedre harmonisere med inntektsstrømmen. Det juridiske eierskapet til det leide utstyret ligger hos Siemens Financial Services. Etter kontraktsperioden har du som leietaker rett til å forlenge kontrakten. 
  • Enkelt og kostnadseffektivt!
Kontakt

Fyll ut informasjonen din