Leie

En enkel måte å holde maskinparken moderne.

Ved investering i nytt utstyr vil det være mange forhold å ta hensyn til. All kapital koster og det gjelder å finne den løsningen som er best egnet for din virksomhet. Ved anskaffelser og investeringer som finansieres ved lånefinansiering i bank eller ved bruk av egenkapital vil hele kjøpesummen betales i forkant og utstyret blir bokført som en eiendel. Dette vil påvirke bedriftens likviditet og ofte også bedriftens mulighet for ytterligere opplåning i bank på et senere tidspunkt. Leiefinansiering av utstyret vil gi  bedriften en rekke fordeler. Dette vil være et forhold mellom dere som leietaker, leverandør av utstyret og finansieringsselskapet. Ved leie vil dere kun betale for bruksretten til utstyret, og investeringen påvirker ikke investeringsbudsjettet.

Ring oss i dag! 22 63 30 80

Bli kontaktet!

Leie, vårt vanligste finansieringsprodukt

Fordeler ved leie

Stadig flere bedrifter velger å finansiere sitt utstyr gjennom leie.

I utgangspunktet kan alle typer løsøre  leiefinansieres og leieavtalen tilpasses bedriftens behov. Hele leiebeløpet er fradragsberettiget og dere betaler kun for bruksretten til utstyret i den avtalte leieperioden, slik at eierforholdet blir av underordnet betydning.

Fordeler ved leie:

  • Forenklet budsjettprosess for bedriften
  • Bedriften betaler kun for bruksretten til utstyret
  • Kapital frigjøres til andre formål og bedriften belaster i liten grad soliditet og likviditet

Ved leie vil den juridiske eiendomsretten til utstyret ligge hos finansieringsselskapet. Kunden er forpliktet til å holde utstyret forsikret i hele avtaleperioden. Siemens Financial Services har utviklet en gunstig forsikringsløsning som er tilpasset våre leieavtaler.

Kontakt

Fyll ut informasjonen din