Polar Miljø AS

Case: Polar Miljø AS

Siemens Financial Service

Polar Miljø + Siemens = sant

Knut Bito jobber med salg i Polar Miljø, og han og Petter Winzer Falch fra Siemens Finans (SFS) har samarbeidet på en god del prosjekter sammen. Knut er ute og kjører som vanlig, og latteren sitter løst i sommervarmen.

 

– Produktene våre gjenspeiler helt klart Polar Miljøs engasjement for miljøvennlige løsninger, med utvikling og innovasjon som de sterkeste verdiene. Og når en samarbeidspartner innen finansiering skal på plass, er det som regel Siemens Finans som trekker det lengste strået. 

God tone, godt samarbeide

– Vi var på jakt etter et bedre, enklere og mer effektivt alternativ , sier Knut.  - Det hele startet faktisk med at Petter i SFS sto på MacDrive og ringte til Thomas hos oss, han hadde snappet opp at det var behov for finansiering av noe utstyr hos en stor kunde. Og så førte det ene til det andre - vi fikk til et fint innsalg sammen, vi fant tonen, og det var starten på et meget godt samarbeid, sier Knut.  

 

– Et velfungerende samarbeid er viktig for å kunne klare å bygge en portefølje, når finansieringen fungerer sømløst, knytter vi kundene tettere på oss. Og ikke minst bidrar vi til en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i alle ledd. 

Løsningen som gjør det hele mulig

– Løsningen med å selge på månedspris fungerer veldig godt. På den måten blir det et enklere innsalg, investeringen kan tas direkte som en driftskostnad i selskapet – en løsning som er lettere å få aksept på fra eierne / beslutningstaker, og miljøfaktoren er også med på å lette beslutningen til kunden.

 

– Hva var førsteinntrykket deres mht Siemens Finans? 

 

– For mitt vedkommende, veldig bra, sier Knut.  Det vi trenger er sparringspartnere som er smidige og fleksible og at det er høyt under taket. 

 

– Har du noen konkrete eksempler?

 

– Små og mellomstore bedrifter peker seg ut. Det vi ofte ser, er at vi får til løsninger selv om det i utgangspunktet i noen tilfeller er en kunde med utfordringer . Dette betyr at vi har en attraktiv løsning for eksempel for små og mellomstore bedrifter som kanskje ikke alltid har de beste tallene, men der vi likevel kan finne gode løsninger, med ny dokumentasjon som gjør at vi kan løse caset.

Et velfungerende samarbeid er viktig for å kunne klare å bygge en portefølje, når finansieringen fungerer sømløst, knytter vi kundene tettere på oss. Og ikke minst bidrar vi til en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i alle ledd.
Knut Bito

Smidigheten som kommer mindre bedrifter til gode

– Det føles ekstra bra når man starter med et litt utfordrende utgangspunkt, men likevel får til en fornuftig løsning, sier Knut. - Det meste av dette skyldes en god dialog med de som jobber hos SFS, en tillit over bordet som gjør at vi ofte finner løsninger, og ikke minst fordi SFS alltid er tilgjengelige og ønsker å opptre smidig. 

 

– Er det viktig for dere med personlig oppfølgning? 

 

– For meg er det det, sier Knut. Jeg er ute og kjører nesten hele tiden, og når man ikke sitter på et kontor fra 8-4, men er i bilen kanskje uten tilgang på pc, er det viktig at det likevel kan fungere. At vi kan ta det på telefon, bli enige om månedsbeløp, løpetid på for eksempel 10 år, da er det en smidighet og fleksibilitet som bidrar til at samarbeidspartneren blir foretrukket hos oss.

Hemmeligheten som skaper god business

Siemens Finans har lagt spesielt vekt på det personlige og det fleksible, men i tillegg er det én ting til Knut vil fremheve: 

 

– Dette handler litt om kjemi også. Hvis du ringer en KAM 10 ganger og knapt nok får tekstmeldinger tilbake, så ringer man heller en som er tilgjengelig.  Det sier litt om oppfølgingen at jeg nå legger mye av avtalene til Siemens Finans. Oppføgingen fra Siemens Finans og kjemien gjør at vi  skaper vi en vinn-vinn-situasjon for begge.  Jo flere oppdrag Siemens Finans får desto mer fleksibelt samarbeidsklima blir det mellom oss. 

 

– Dette er en bransje der tilbudene fra de forskjellige finansieringsselskapene som regel er helt like og lite skiller de forskjellige aktørene. Det er derfor det er så viktig å være frempå og på hugget, og spørre om å få ordren, og det gjør Siemens Finans, sier Knut.  

Polar Miljø AS er en landsdekkende leverandør av avfallsløsninger og avfallsutstyr, og selskapet ble opprinnelig startet som et båtverft i Haugesund med egen slip. I dag holder Polar Miljø til i Sandefjord og leverer vannrensesystemer til shipping, og siden 2007 har bedriften spesialisert seg på komprimeringsutstyr for avfall. 

 

Tøffe tider krever nye løsninger

– Har dere andre ting dere vil fremheve som bra håndtert av Siemens Finans? 

 

– Da coronaen kom, sier Knut, var SFS flinke med å komme med løsninger. De tilbød noen av våre kunder oppstartsutsettelse, «kanskje vi kan klare 3- 6 måneder». Dette gjorde jo at noen cases kunne reddes i stedet for å bli lagt døde. SFS hadde evnen til å tenke nytt, noe som gjorde at vi også fikk sikret salget. 

 

– Når man vet at den første regningen, er fleksibilitet og snarrådighet viktig. I tilfellet med corona-krisen var det viktig å opprettholde fortsatt drift og ansvar for å drive videre, vi måtte holde hjulene i gang. Og det klarer vi nettopp med leverandører som kan snu seg rundt i en uforutsett situasjon som denne, sier Knut. En utfordring Siemens Finans er glad for å ha fått lov til å bryne seg på.