Software financing

Fleksibel software financing fra Siemens Financial Services
Kontakt oss hvis du vil vite hvordan vi kan hjelpe deg med finansiering:

Kontakt oss

Invester uten at det påvirker likviditeten til ditt foretak

Med Siemens Financial Services software financing kan ditt foretak investere i programvare og tilhørende lisenser fra Siemens via en betalingsplan på 12 til 36 måneder og dermed fordele kostnaden over tid, i stedet for å belaste likviditeten eller investeringsbudsjettet. Software financing tilbys til Siemens kunder direkte via Siemens eller via autoriserte forhandlere.

Fleksibel programvarefinansiering for ditt foretak

Med software financing fra Siemens behøver ikke ditt foretak betale hele investeringen i programvare på en gang. I stedet for å binde kapital kan dere tilpasse investeringen til produksjonstakten, noe som gjør at dere kan frigjøre kapital til andre investeringer og innkjøp som kan gi høyere avkastning. Vi kan tilpasse betalingen etter deres behov og som kunde kan dere bestemme om dere betaler månedsvis eller kvartalsvis. For å tilpasse betalingene til planlagt utrulling og bruk av programvaren kan man ved avtaletidens start opprette en betalingsplan med en i utgangspunktet lavere måneds-/kvartalskostnad som suksessivt øker i takt med den effekt som en programvare skaper. Dere kan selvfølgelig også velge en rak tilbakebetaling av programvaren.  

Software financing kan også inkludere oppgradering og support

 

Ved Software financing kan man i tillegg til kostnaden for programvaren også inkludere:

  • Opplæring
  • Installasjon
  • Prosjektkostnader
  • Oppgradering og support

 

Dere kan selv bestemme om dere inkluderer alt eller bare deler av kostnaden. 

Tre fordeler med software financing fra Siemens Financial Services

Virker det interessant?

Samarbeid med oss

Christian Hermansen (Sales Manager, Siemens Financial Services) forteller gjerne mer om software financing. Fyll ut opplysningene dine nedenfor, så kontakter han deg.
Kontakt

Fyll ut informasjonen din