Våre markeder

Ved investering i nytt utstyr vil det være mange forhold å ta hensyn til. All kapital koster og det gjelder å finne den løsningen som er best egnet for din virksomhet. Ved anskaffelser og investeringer som finansieres ved lånefinansiering i bank eller ved bruk av egenkapital vil hele kjøpesummen betales i forkant og utstyret blir bokført som en eiendel. Dette vil påvirke bedriftens likviditet og ofte også bedriftens mulighet for ytterligere opplåning i bank på et senere tidspunkt. Leiefinansiering av utstyret vil gi  bedriften en rekke fordeler. Dette vil være et forhold mellom dere som leietaker, leverandør av utstyret og finansieringsselskapet. Ved leie vil dere kun betale for bruksretten til utstyret, og investeringen påvirker ikke investeringsbudsjettet. Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby deg er du velkommen til å kontakte oss. 

Ring oss i dag! 22 63 30 80

Bli kontaktet!

Finansiering

Våre spesialområder

Kostnadene i forbindelse med helse og helsebringende aktiviteter øker, og det er mest trolig at det også i fremtiden vil være behov for ytterligere forandringer og tilpasninger. Siemens Financial Services har bred erfaring innenfor finansiering i helsesektoren og vi kan finansiere alt fra komplette røntgenløsninger for store sykehus til dental utstyr for din tannlegepraksis. Vi hjelper gjerne små kommuner eller andre helseforetak med finansieringsløsninger som er spesielt tilpasset deres behov. Når våre kunder og samarbeidspartnere har det bra har vi også det bra!

Helsevesen

Sykehus, sykehjem, privatklinikker og laboratorier vil stå ovenfor finansielle utfordringer på lik linje med andre i markedet. Gjennom våre finansieringsløsninger kan gamle maskinparker fornyes på en smidig og strukturert måte. Nye journalsystemer kan innføres og implementeres og den nye teknikken vil kunne bidra til å bedre pasientforholdene. Siemens Financial Services administrerer disse finansielle løsningene på en smidig og effektiv måte for kunden.

Ved å velge finansieringsløsninger fra Siemens Financial Services kan hele bedriften innredes med møbler, datautstyr, kopimaskiner og annen type utstyr uten å binde opp egen kapital. Kostnadene harmoniserer bedre med budsjettet og de fordeles over en lengre periode.

Kopimaskiner, fax, scanner og skriver utvikles hele tiden, og blir stadig oftere å se som komplette multifunksjonsmaskiner. Ved å leiefinansiere denne løsningen vil du kunne fordele denne kostnaden i samsvar med ditt budsjett.

Et godt arbeidsmiljø setter store krav til møbler og innredning. Siemens Financial Services’ finansieringsløsninger gjør det mulig å alltid ha oppdatert utstyr, og et høyt nivå på alle funksjoner både innen møbler og maskinpark. Det er enkelt å oppgradere etter egne behov samtidig som kostnadene er enkle å administrere.

Vi ser at det er et økende behov for innbrudds – og brannalarm innenfor både innenfor privat og offentlig sektor. Siemens Financial Services kan tilby en gunstig finansiering av denne sikkerhetsfunksjonen.

For mange bedrifter vil det å installere en komplett sikkerhetsløsning være et godt alternativ til å kjøpe enkeltprodukter. Vi kan tilby en gunstig finansiering av denne løsningen slik at din bedrift vil ha mulighet til å fordele denne kostnaden over tid. Investeringen kan gjøres i samsvar med ditt budsjett.

Markedstilpassede finansieringsløsninger

Siemens Financial Services vil kunne tilby ulike finansieringløsninger for din bedrift. 

Uansett om finansieringsbehovet gjelder for investering av utstyr til den daglige driften eller en større investering vil Siemens Financial Services kunne tilby ulike finansieringsløsninger tilpasset bedriftens behov.

Det spiller ingen rolle for oss om virksomhetene er stor eller liten - Siemens Financial Services kan skreddersy finansieringsløsninger ut i ifra de krav og ønsker som blir stilt, basert på bred kunnskap og lang erfaring innen bransjen. 

For i størst mulig grad å kunne ta hånd om de ulike behovene våre kunder har, har vi valgt å fokusere på et antall spesifikke markeder. Finns ikke det markedsområdet du jobber i på våre sider, ta kontakt. Det er alikevel store muligheter for at vi har kunnskap og erfaring fra akkurat din bransje, kanskje også fra en lignende situasjon.

Våra basprodukter

Läs mer om fördelarna med våra olika basprodukter

Leie

Funksjonsleie

Kontakt

Fyll ut informasjonen din