Hvordan overleve og vokse i krisetider  

Innsikt i hvordan Smart Finansiering kan hjelpe mat- og drikkevareprodusenter med å navigere i den "nye normale" økonomien

Mat og drikke

Det er liten tvil om at det økonomiske ettersjokket av pandemi-krisen vil føles i lang tid fremover. Mat- og drikkevareindustrien har i stor grad sluppet unna trusselen med midlertidig nedstenging, men en midtveis økonomisk nedgangsperiode vil påvirke forbruk.

Det er klart at bransjen vil bli omformet. Kommentatorer kaller disse permanente endringene den "nye normalen", en frase som ble skapet etter finanskrisen i 2008, og gjenopplevd i denne gjeldende situasjonen.

 

Dette betyr at mat- og drikkevarebransjene fremdeles vil måtte søke forbedret driftsagilitet, fleksibilitet og effektivitet - kvaliteter som ekspertkommentatorer sier blir muliggjort gjennom automatisering, digitalisering og en mengde andre teknologi- og maskineriinvesteringer via utbytte eller ettermontering.

 

I en bransje hvor SMEs utgjør hoveddelen av mat- og drikkevarebransjer og besørger to tredjedeler av jobbene i sektoren, har 74 % allerede investert for å forbedre produksjonsprosesser gjennom digital teknologi.

Investering i forbedrede produksjonsprosesser gjennom digital teknologi i mat- og drikkevareindustrien

Tilgang til disse nøkkelteknologiene på et tidspunkt når mat- og drikkevareselskaper er tilbøyelig til å være forsiktige med investeringer gitt markedenes usikkerhet, krever smarte finansieringsteknikker fra organisasjoner som forstår teknologiene og fordelene de sannsynligvis kan produsere i praksis.

 

Det finnes en rekke smarte finansieringsverktøy som støtter spesifikke krav i mat- og drikkevareindustrien.

Siemens Financial Services tilbyr fleksibel finansiering av maskiner og verktøy som utstyr for blanding, skjæring, pakking og annet produksjonsutstyr. Det vil si mye av det du trenger innen mat, bryggeri, slakteri, bakeri og annen

matproduksjon, enten du vil leie eller lease.

 

Vi er et industriselskap og er godt kjent med din bransje, og derfor kan vi tilby et bredt spekter av forskjellige ordninger for finansiering av utstyr for produksjon av mat og drikke.

Ladda ned

Last ned papiret her!

Lær mer om rollen smart finansiering spiller i å hjelpe den globale mat- og drikkevare-sektoren navigere til den økonomiske "nye normalen".