Industrielt 5G på fremmarsj!

Hva er industrielt 5G? Få overblikket her og hva som er status på teknologien

Innenfor teknologi er 5G et av de store samtaleemnene om dagen. I over 20 år har vi hatt tilgang på og benyttet trådløs teknologi, som Industrielt WiFi, radio og mobile nettverk (2G, 3G, 4G) i industrien Siemens har for eksempel levert løsninger for PROFISafe over WiFi de siste to tiårene, med stor suksess.

 

Hvis trådløs teknologi i industrien ikke er nytt, hvorfor snakkes det så varmt om 5G og er teknologien så mye bedre enn forrige generasjon? Hvordan vil fremtidens trådløse løsninger for industrien være?

Høye datahastigheter i mobile applikasjoner

For rundt 40 år siden ble det første mobilnettet lansert. Hovedfokuset den gang var å muliggjøre og fremme bruk av mobile telefoner i det offentlige rom. Siden første versjon har teknologien utviklet seg med en ny generasjon, omtrentlig hvert tiende år (1G, 2G, 3G, 4G). 

 

Men for industrien har bruksområdet fortsatt bare vært preget av små steg og lite innovasjon for hver ny versjon. Med 5G er det nå håp om at ting vil endre seg. Under utviklingen av 5G standarden har søkelyset for første gang blitt rettet mot behov innenfor industrien. 

 

Siemens har vært en sterk pådriver og bidragsyter for dette, og har tatt en aktiv rolle i utviklingen av standarden som medlem i 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 5G skal ikke bare være 4G med høyere båndbredde, det skal være noe mer. Tidlig i utviklingen satte de seg en visjon for 5G bestående av  tre hovedelementer: 

  • Høy båndbredde - Enhanced Mobile Broadband (eMBB) 
  • Høy tetthet av enheter - Massive Maschine Type Communications (mMTC) 
  • Lav latency - Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC)

Hovedmålet med eMBB er å dekke behovet for høye datahastigheter i mobile applikasjoner. Et typisk eksempel innenfor konsummarkedet er det økende behovet for strømming av musikk og video, av høy kvalitet, til smarttelefoner. I industrien ser man blandt annet for seg at tilgang til høyere datahastigheter vil gi nye muligheter innenfor fjerntilgang og assistert arbeid. For eksempel vil man i større grad kunne benytte teknologi som utvidet virkelighet (AR), for å støtte ingeniører direkte i felten.

 

Massive Machine Type Communications gir mulighet til å koble til et stort antall enheter innenfor et lite geografisk område. Dette støtter opp under videreutviklingen av IoT og IIoT konsepter, for eksempel i et fremtidig prosessanlegg hvor man kan se for seg at en stor del av sensorene kan være tilkoblet via 5G. 

 

Det meste spennende elementet i 5G visjonen for industrien er kanskje URLLC. Høy pålitelighet i kombinasjon med og lav tidsforsinkelse vil gi nye muligheter innenfor mobilitet og trådløs sammenkobling av krevende industrielle applikasjoner som roboter, AGV, sikkerhetsapplikasjoner osv. 5G vil definitivt gi nye mulighet og mye av lovnadene rundt 5G er reelle. 

OFFENTLIG VS. PRIVATE NETTVERK 

I tillegg til de tre nevnte hovedelementene er det også viktig å kjenne til at et 5G-nettverket kan være offentlig eller privat. Offentlig nettverk er mobilnettverket slik vi kjenner det i dag. Disse nettverkene driftes og kontrolleres av teleoperatører, som tilbyr tjenester og styrere dataflyten. Et privat 5G-nettverk vil være et nettverk man selv eier og kontrollerer, litt på samme måte som et WiFi-nettverk. 

 

Her vil brukeren selv ha muligheten til å tilpasse og kontrollere løsningen ut ifra sitt behov, og på den best mulige måten. I tillegg vil man ha full kontroll og eierskap over all data. En viktig betingelse for å muliggjøre private 5G nettverk er at man også må ha tilgang til et definert frekvensspektrum. 

 

Tyskland har vært et foregangsland innenfor dette og allerede besluttet å reservere 100 MHz fra 3,7 GHz - 3,8 GHz for lokal bruk i industrimiljøer. Dette gir selskaper i Tyskland muligheten til å leie et frekvensområde mot en rimelig, årlig avgift. 

 

Andre europeiske land begynner nå også å følge etter det tyske eksemplet, da man mener at dette vil gi en reell fordel for industrien og at det åpner nye veier for fremtidens fabrikk. Siemens støtter argumentet og mener at private nettverk vil være nøkkelen til full utnyttelsen av 5G for industrien.

INDUSTRIELT 5G, SIEMENS ER KLARE 

For at 5G skal bli skikkelig egnet for industrien, trenger vi først at versjon 16 kommer på plass. Deretter er det opp til silisiumleverandørene å levere de første mikrobrikkene, som vi som leverandører trenger for å lage vårt 5G utstyr. 

 

Vi i Siemens har stor tro på at 5G blir en viktig teknologi i fremtidens digitale fabrikker. Derfor satser vi for fullt med utvikling og testing, for å sikre at vi er klare til å levere riktig løsning, med riktig funksjonalitet, til rett tid for industrien. 

 

Visste du...?
Vi lanserte vår første 5G enhet til markedet i begynnelsen av 2021.


Du bør også lese

Industrial 5G. For the industry of tomorrow [EN]

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

Er du interessert i å høre mere om dette? Har du noen spørsmål til oss, ønsker du teknisk support, eller annet? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne!