Dra nytte av langsiktige fordeler med digitalisering

Machine building and plant engineering

Bli bedre kjent med maskinens digitale tvilling

Digitale tvillinger hjelper deg med å utvikle ditt anlegg raskere og mer effektivt. Allerede fra designfasen kan du optimalisere nye maskiner, identifisere potensielle forbedringer før den faktiske igangkjøringen, samt anvende maskindata for kontinuerlig optimalisering av driften. Siemens tilbyr de tekniske forutsetningene for å bli en digital bedrift – implementer nå!

Vil du vite mer om dine digitale muligheter som maskinbygger?

Kontakt oss

Industrielle løsninger

Våre industrielle løsninger hjelper modul- og maskinbyggere med å møte industriens økende behov. Den omfatter hele livssyklusen fra utvikling til produksjon og videre til tjenester. Våre eksperter vil hjelpe deg med å låse opp og implementere Digital Enterprises fulle potensial. Vårt tilbud inkluderer dokumenterte produkter og løsninger, samt fremtidige teknologier som additivproduksjon eller robotteknikk og tilpassbare finansieringsmuligheter.

 

Bransjespesifikke løsninger

Økt produksjonsfrekvens og individuelle kundekrav påvirker modulære og maskinprodusenter. For å møte ulike behov har vi tilpasset porteføljen med løsninger for hvert marked. På denne måten kan alle bransjer unikt koble sine maskiner og digitale tvillinger og dermed muliggjøre digital transformasjon gjennom verdikjeden.

Opplev digitaliseringen

Digitalisering i maskinbygging og anleggsteknikk

Dra nytte av digitaliseringens fordeler og muliggjør en mer fleksibel og effektiv produksjon av tilpassede produkter. Dette er allerede mulig for bedrifter av alle størrelser og næringer.

Den digitale tvillingen i maskinproduksjon

Den digitale tvilling er en eksakt virtuell modell til en maskin- eller et produksjonsanlegg. Den viser utviklingen gjennom hele livssyklusen og lar operatørene forutsi atferd, optimalisere ytelsen og implementere innsikt fra tidligere design- og produksjonserfaringer.

 

Vårt konsept for digital tvilling består av tre former: en digital tvilling av produktet, en digital tvilling av produksjonen, og en digital tvilling av ytelsen til både produkt og produksjon. Takket være vår omfattende domenekompetanse og optimaliserte verktøy er Siemens det eneste selskapet som tilbyr denne holistiske tilnærmingen. Med dette kan vi skape en sluttet forbindelse mellom den virtuelle verden av produktutvikling og produksjonsplanlegging med den fysiske verden av produksjonssystem og produktytelse. Denne forbindelsen genererer informasjon som muliggjør faktabaserte beslutninger gjennom hele produkt- og produksjonslivssyklusen. 

Holistisk tilnærming

Digital Enterpirse Suite gjør det mulig for produksjonsbedrifter å integrere og digitalisere sine forretningsprosesser – inkludert deres leverandører. De kan starte hvor som helst i verdikjeden, fra produktdesign til produksjonsplanlegging, produksjonsteknikk, produksjonsutførelse og tjenester, samt utvide digitaliseringsprosessen trinnvis. Det samme gjelder maskinbygging: fra maskindesign til konstruksjon, igangkjøring, maskinoperasjon og tjenester. 

 

MindSphere, den skybaserte, åpne IoT-operativsystemet, skaper en tilknytning til den digitale verden. Dette betyr at produsenter kan analysere sine produksjonsanlegg når de er i bruk, og få ny innsikt som kan optimalisere hele verdikjeden. Maskinbyggere kan analysere maskinens ytelse for kontinuerlig optimalisering av maskinen, som muliggjør nye maskinkonsepter. 

Lær mer om våre Digital Enterprise løsninger for maskinbyggere

Last ned interaktiv PDF

Referanser

Digitaliseringens bruk i dag

Les mer om hvordan maskinbyggere og anleggsingeniører rundt om i verden benytter industri- og applikasjonsspesifikke løsninger for å skape vinnende konsepter for maskiner og fabrikker.