Vi forandrer hverdagen for å skape en bærekraftig fremtid

Bærekraft er en essensiell del av vår virksomhet og DNA. Våre kunder er opptatt av bærekraftig vekst og utvikling av sin forretning, det hjelper vi dem med.  Gjennom bærekraftskonseptet DEGREE setter vi våre strategiske ambisjoner for mennesker, miljø, sosiale forhold og forretningsetikk.  
Som selskap har vi et ansvar for å balansere hensynet til miljø og mennesker med å drive en lønnsom virksomhet.
Nils Klippenberg, CEO, Siemens AS

Teknologi til en bærekraftig fremtid 

Innovativ teknologi har vært kjernen i Siemens i mer enn 170 år, og det vil fortsette å være kjernen i den fremtid vi skaper. Siemens teknologi og innovasjon skaper muligheter og hjelper våre kunder og partnere med å nå sine bærekraftsmål for å sikre en bedre fremtid.
 

I tillegg til å hjelpe kundene våre på veien mot en bærekraftig fremtid, fokuserer vi også på vårt eget bidrag. I 2015 lanserte Siemens som et av de første, globale selskap målet om å bli CO2-nøytral i 2030. Vi er stolte av at vi allerede i 2020 leverte en reduksjon på 54 %.

 

I 2021 har vi sluttet oss til initiativet "Science Based Target" (SBTi ) for å forsterke vår forpliktelse til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader i henhold til Parisavtalen, og vi har lansert bærekraftskonseptet DEGREE, som setter klare prioriteringer og ambisjoner for bærekraft i Siemens. 

Nyheter

Nyheter og kundehistorier

Her kan du lese noen bra eksempler på bærekraftig utvikling.
Forretningsførsel

Ansvarlig forretningsførsel

I Siemens ønsker vi å være rollemodeller, og jobber for å ivareta både våre egne og våre samarbeidspartneres interesser. Ansvarlig forretningsførsel spiller en sentral rolle i vårt mål om å fatte etiske og ansvarlige beslutninger. Vi ønsker å handle i beste hensikt for alle våre samarbeidspartnere. Dette omfatter en høy standard i miljøledelse, respekt for menneskerettigheter gjennom hele i verdikjeden, og vår vilje til å fostre pålitelighet, rettferdighet og integritet.
FN Agenda 2030

Siemens sitt bidrag til SDGene

I 1987 definerte FN gjennom Brundtland-kommisjon bærekraft som å "dekke dagens behov uten å gå på kompromiss med fremtidige generasjoners evne til å dekke sine egne behov". Dette er fortsatt grunnlaget for vår forståelse av bærekraft. I 2015 vedtok FNs generalforsamling FNs agenda 2030 for bærekraftig utvikling, som inkluderer 17 bærekraftsmål.
UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more
Les mer om vår forpliktelse og hvordan vi jobber for å skape en mer bærekraftig fremtid.

Hva gjør vi for å støtte en bærekraftig fremtid?

Hold deg oppdatert - øk din kompetanse 

Du som er interessert i ny teknologi og bærekraftige løsninger innenfor automatisering, digitalisering og elektrifisering - meld deg på vårt nyhetsbrev.