Vi forandrer hverdagen for å forbedre framtiden

Bærekraft er en essensiell del av vår virksomhet – det er i vårt DNA. Vi hjelper våre kunder til bærekraftig vekst og til å transformere sin forretning. Med vårt bærekraftskonsept DEGREE har vi fastlagt våre strategiske ambisjoner til nytte for alle de vi jobber med innen nøkkelområdene miljø, sosiale forhold og forretningsetikk.  

Teknologi for en bærekraftig framtid 

Innovativ teknologi har vært kjernen i Siemens i mer enn 170 år, og det vil fortsette å være kjernen i den framtid vi skaper. Siemens teknologi og innovasjon skaper muligheter og hjelper våre kunder og partnere med å nå sine bærekraftsmål for å sikre en bedre framtid.
 

I tillegg til å hjelpe kundene våre på veien mot en bærekraftig framtid, fokuserer vi også på vårt eget bidrag. I 2015 lanserte Siemens som et av de første, store globale selskap målet om å bli CO2-nøytral i 2030. Vi er stolte av at vi i 2020 har levert en reduksjon på 54 % sammenlignet med 2014.

 

I 2021 har vi sluttet oss til initiativet "Science Based Target" (SBTi ) for å forsterke vår forpliktelse til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader i henhold til Parisavtalen, og vi har lansert bærekraftskonseptet DEGREE, som setter klare prioriteringer og ambisjoner for bærekraft i Siemens. 

Nyheter

Nyheter og kundehistorier

Her kan du lese noen bra eksempler på historier om bærekraftig utvikling.
Forretningsførsel

Ansvarlig forretningsførsel

Vi i Siemens ønsker å være rollemodeller, og jobber for å ivareta både våre egne og våre interessenters interesser. Ansvarlig forretningsførsel spiller en sentral rolle i vårt mål om å fatte etiske og ansvarlige beslutninger. Vi ønsker å handle i beste hensikt for alle våre interessenter. Dette omfatter en høy standard i miljøledelse, respekt for menneskerettigheter gjennom hele i verdikjeden, og vår vilje til å fostre pålitelighet, rettferdighet og integritet.
FN Agenda 2030

Siemens sitt bidrag til SDGene

I 1987 definerte FN gjennom Brundtland-kommisjon bærekraft som å "dekke dagens behov uten å gå på kompromiss med framtidige generasjoners evne til å dekke sine egne behov". Dette er fortsatt grunnlaget for vår forståelse av bærekraft. I 2015 vedtok FNs generalforsamling FNs agenda 2030 for bærekraftig utvikling, som inkluderer 17 bærekraftsmål.
UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more
Les mer om vår forpliktelse og hvordan vi jobber for å skape en mer bærekraftig framtid.

Hva gjør vi for å støtte en bærekraftig framtid?

Hold deg oppdatert - øk din kompetanse 

Du som er interessert i ny teknologi og bærekraftige løsninger innenfor automatisering, digitalisering og elektrifisering - meld deg på vårt nyhetsbrev.