Lier kommune bruker data til å spare på energiregningen og CO2-regnskapet

Det største potensiale i framtidens bygg handler om å bruke de data som bygget skaper til å effektivisere og forbedre inneklimaet. 

Sparte nesten 20 % av energibruket i kommunens bygg

De årlige besparelsene kan kommunen bruke til nye investeringer og vedlikehold. Samtidig er det opplevd bedre inneklima og luftkvalitet i byggene, noe som igjen fører til bedre forhold for de som bruker de.

Dårlig energistyring koster penger

Lier kommune, som ligger mellom Oslo og Drammen, har som kommuner flest en kongstanke: Å effektivisere driften og minimere utgifter. Det kan ofte bety tunge, dyre og kompliserte prosjekter, men Lier tenkte annerledes.

 

- På mange måter er vi en typisk kommune som prøver å drifte byggene våre økonomisk. Vi forsøker å finne muligheter til å spare penger, og her klarte vi det takket være smart teknologi, god kunnskap og aktive bidrag, sier Bjørn Audun Wilberg, teknisk fagansvarlig i Lier kommune.

 

Innsparinger er mulig å gjennomføre på en smart og smidig måte ved å bruke løsninger mange kommuner og bedrifter allerede har, men ikke bruker fullt ut.

 

– Da jeg startet i kommunen for rundt to år siden, startet vi opp kartlegging av detaljer og erfaringer for alle de byggtekniske løsningene i kommunens bygningsmasse, sier Bjørn Wilberg.

Få invitasjon til kommende webinarer, arrangementer og nyheter tilpasset dine interesser.

Hold deg oppdatert

– Det kom ganske klart frem at et riktig tiltak var å dele inn byggene i kategorier og standardisere driften i byggene for å kunne gjøre store energibesparelser raskt.
Bjørn Audun Wilberg, teknisk fagansvarlig i Lier kommune

Nøkkelen er å bruke systemer man har, og kombinere teknologi med flinke mennesker.

 

– Det kom ganske klart frem at et riktig tiltak var å dele inn byggene i kategorier og standardisere driften i byggene for å kunne gjøre store energibesparelser raskt. Kartleggingen, effektiviseringen og standardiseringen av våre tekniske anlegg, gir oss et verktøy som minsker feilprosent, reduserer tidsforbruk og gir oversikt for driftsorganisasjonen og selvfølgelig reduserer vårt energi fotavtrykk. Planen forankret vi hos øverste administrative myndighet i kommunen. Vi har lenge jobbet sammen med Siemens, som kunne hjelpe oss med dette.

 

Wilberg nevner at Lier kommune har høye ambisjoner innen energi og klimaarbeidet med mål om å være en grønn kommune. «Grønne Lier»-visjonen er et politisk mål, og for å oppnå det målet, må man ha et detaljert systemsamarbeid. Der kommer både Siemens og andre partnere som kommunens miljørådgivere, drift og helse inn i bildet. 

Fanger strømtyven

Bjørn Wilberg forteller at det viktigste grepet var å standardisere temperatur i alle kommunale bygg; skoler, barnehager og helsebygg. Nivåene på temperatur, luftkvalitet og driftstid ble satt ut fra hvordan og når byggene brukes, for eksempel 23,5 grader i eldreboliger, eller 20 grader i skolebygg.

 

– Det er retningslinjer for alle typer bygg og arealer, om det er barnehage eller gymsal. Disse verdiene er normalverdier for bransjen, men ikke alle kommuner er like flinke til å følge dem opp, sier Bjørn Wilberg.

 

– Det høres veldig lett å si at det er bare å sette temperaturen eller justere driftstiden, men hvis man ikke lager gode retningslinjer, ender man opp med å justere den kontinuerlig, sier Jonny Kongsgård, ingeniør i Siemens, som jobber med å følge opp systemet.

 

Kommuneledelsen var enig i at dette var et godt grep. Dette gjorde det enkelt for aktørene å jobbe sammen, og følge opp for de som utfører arbeidet. På linje med andre kommuner har også Lier en bygningsmasse som spenner bredt. Fra nye smarte bygg til eldre og mer manuelt drevne byggtekniske systemer. En standardisering må derfor følges opp med lokale justeringer og tilpasninger slik at brukerne av byggene opplever et helhetlig og reelt inneklima som er i tråd med forventningen.    

 

Lier har fått gode rutiner, og har verktøy for driftspersonell som er ute. De vet at byggene skal driftes på en spesifikk måte, som er basert på standardene for den typen bygg, påpeker Jonny Kongsgård.

 

 

Automasjon og tett samarbeid

Siemens har lenge levert løsninger for byggautomasjon til kommunen, som er koblet sammen med det nettskybaserte systemet Navigator. Det brukes til å kontrollere og analysere energistyringen i bygg. 

 

Automasjonssystemet kalt Desigo sørger blant annet for å holde temperaturen der den skal være.

 

– Vi benytter Desigo og Navigator til å følge opp, slik at driftspersonell slipper å reise rundt og stille temperaturen på hver enkel lokasjon. Endringer og oppdateringer kan vi da enkelt gjøre via fjernoppkobling, sier Jonny Kongsgård.

 

Takket være skikkelig planlegging og samarbeid har de klart å utnytte det de har til det fulle. Både Siemens, Bjørn Audun Wilberg, teknikere, og andre aktører, bidrar med mye kunnskap. Kunnskap trumfer ofte nytt, skinnende utstyr.

 

 

Har du kompetansen, kan du få ut veldig mye av det du allerede har. Kunnskap om hvordan ventilasjon, varmeanlegg og varmepumper fungerer er viktig for å få et riktig og godt inneklima.
Jonny Kongsgård, ingeniør i Siemens

 

 

– Du trenger ikke alltid å ha det nyeste og flotteste. Har du kompetansen, kan du få ut veldig mye av det du allerede har. Kunnskap om hvordan ventilasjon, varmeanlegg og varmepumper fungerer er viktig for å få et riktig og godt inneklima, sier Jonny Kongsgård.


Slik jobber han smartere, og sparer kommunen store verdier.

 

– Vi hadde et gammelt aggregat på loftet i en barnehage, som skapte lydproblemer, brukte for mye energi og hadde dårlig driftssikkerhet. Å bytte det ville kostet to millioner kroner, inkludert demontering av tak, blant annet. Vi kikket på det og fant ut at mye kunne gjenbrukes. Vi byttet varmegjenvinner med god virkningsgrad, spjeld, satte inn nye energivennlige vifter, installerte automatikk, og kjørte i gang. Det kostet oss 250.000 kroner, i stedet for to millioner, sier Bjørn Wilberg.

 

 

– Vi har spart nesten 20 prosent av energibruk i byggene på 2 år. Det tilsvarer over 3 millioner kwh spart i året. 
Bjørn Wilberg, teknisk fagansvarlig i Lier kommune.

 

 

Resultatene har ikke latt vente på seg.

– Vi har spart nesten 20 prosent av energibruk i byggene fra 2017 til 2019. Det tilsvarer over 3 millioner kwh spart i året. Penger på innspart energibruk vil gi kommunen videre muligheter for å gjennomføre hensiktsmessige energisparingstiltak og verdibevarende vedlikehold, sier Bjørn Wilberg. 

 

I tillegg er det tydelige besparelser i logistikken. Driftspersonell er glade for å slippe å kjøre frem og tilbake for å stille temperatur. Samtidig er det opplevd bedre inneklima og luftkvalitet i byggene, noe som igjen fører til bedre forhold for de som bruker dem.

 

– Vi har månedlige møter med alle involverte. Der går vi gjennom status på bygg, hvilke tiltak som kan gjøres, og kvalitetssikrer alle tall, påpeker han.

 

– Samarbeidet vi har, der Lier, Siemens og driftspersonell alle bidrar med sitt, har gjort at dette har lykkes, sier Jonny Kongsgård.

 

 

Riktig kompetanse og tett oppfølging 

Bjørn og Jonny er enige i at samarbeidet mellom aktørene viser hvordan energiledelse kan fungere i praksis og lager en smart vei til besparelser og bedre miljø.

 

– Det er enkelt å vise frem resultatene i kroner og øre, men vi har også en klimaplan. Nøkkelen til å snu en stor kommune raskt er å kunne vise til miljøaspektet, og vi setter opp et detaljert CO2-regnskap hver måned, sier Bjørn Wilberg.

 

Samarbeidet slutter ikke der. Automasjonssystemet Desigo samler inn store mengder data, som sikrer mer nøyaktig analyse av energibruken og bidrar til å redusere vedlikeholdsbehovet. Dataene viser også hvordan temperatur-, ventilasjon- og varmesystemene fungerer i byggene. - Det gir innsikt i hvilke målrettede tiltak som kan være neste steg for Lier Kommune, sier Jonny.

 

­– Med Bjørn har Lier kommune en unik kompetanse! Sånne prosjekter lykkes når man har riktig kompetanse, riktig fokus, rutiner og vilje, avslutter Jonny Kongsgård.

Få invitasjon til kommende webinarer, arrangementer og nyheter tilpasset dine interesser.

Hold deg oppdatert

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser?