Vil være et av de mest energieffektive historiske hotellene i Norge

Siden oppstart i 1896 har Solstrand Hotel hatt et stort fokus på langsiktige løsninger og etisk drift. Hotellet fortsetter sitt samarbeid med Siemens om optimal bærekraft for fremtiden. 

Lang historie med grønn drift

I 1896 ble Solstrand Hotel & Bad bygd av Christian Michaelsen, Norges første statsminister. I 1929 tok familien Schau-Larsen over, og har drevet hotellet siden den tid. Driften preges av langsiktige løsninger og bærekraft, der ambisjonen er å være en grønn destinasjon i Fjord-Norge. Engasjementet for bærekraft startet tilbake i 1971 for hotellet.

Vi tenker globalt, og handler lokalt! For oss er det viktig å benytte lokale tjeneste- og vareleverandører, og bidra til videreutvikling av kompetanse i regionen vår.
Børrea Schau-Larsen, daglig leder Solstrand Hotel & Bad 

 

Over lengre tid har Solstrand benyttet seg av Siemens sitt sentrale driftskontrollanlegg (SD-anlegg), som styrer ventilasjonen og varmeanlegget i bygget. Dette skjer gjennom seksjoner i ventilasjonsanlegget for å minimere luftgjennomstrømning i områder som brukes bare deler av døgnet. Det gjør at varmen og luften i rommet reguleres etter hvor mange som oppholder seg der, hvor man har mulighet til å justere ned energiforbruket med opp mot 50 prosent. 

 

Dette er en av flere investeringer regjeringen anbefaler å iverksette, når de nå gir støtte til bedrifter som utfører slike energireduserende tiltak. 

 

I 2010 ble Solstrand Miljøfyrtårn-sertifisert og elektrifisert. Hotellet har siden 2011 levert klimaregnskap, og forpliktet seg til å kontinuerlig strebe etter å optimalisere miljøløsningene. I 2012 kvalifiserte Solstrand til energimerket klasse B for deres bygninger, med god hjelp fra Siemens, noe som er en milepæl med tanke på hotellets historiske bygg fra 1896. I 2022 ble energimerket sertifisert på nytt, og gjelder ut 2032. 

 

I 1986 var Solstrand et av de første hotellene i Norge som investerte i varmepumper for å utnytte havet som energikilde, tuftet på Siemens sine styringssystemer. I dag har bedriften hele syv varmepumper som henter energi fra Bjørnafjorden. Pumpene gir en varmeeffekt på 800 kilowatt.

 

Anlegget i bassengene justerer effekten med utgangspunkt i hvor mange gjester som er i vannet. Ved å ultrafiltrere og gjenvinne 70 prosent av spylevannet reduserer hotellet vannforbruket med hele 3 millioner liter vann i året. Solstrand er kontinuerlig på let etter nye teknologiske muligheter for å drive Solstrand miljøvennlig.

Alt i alt har vi redusert energibehovet i bassenget med ytterligere 17.000 kWt i året.»
Børrea Schau-Larsen, daglig leder Solstrand Hotel & Bad 

Ønske om et bærekraftig samfunn

Å drive med minst mulig fotavtrykk er først og fremst et verdivalg.  Samfunnsaktører som Solstrand Hotel & Bad opplever i dag en stadig større bevissthet hos myndigheter, finansinstitusjoner og gjester med krav til bærekraft, i tråd med EU’s og FN’s mål mot 2030.

 

Regjeringens tiltak i vinteren 2022 gir bedrifter mulighet til å søke om støtte fra staten med inntil 50 prosent av kostnadene for investering i energieffektive løsninger. Siemens er nå i gang med å videreutvikle Solstrand Hotels styringsverktøy. Et av tiltakene er å sette opp et overvåkningssystem, der hotellet får full oversikt over energiforbruket i bygget. Det inkluderer et teknisk målenettverk som kartlegger alle strømbrukerne, alt fra tekniske systemer til ventilasjonsanlegg. 

 

Ved å sette opp et overvåkningssystem, vil det bli enklere å utarbeide mål og tiltak som ytterligere kan styre strømforbruket. I året bruker hotellet rundt 3 millioner kWt på ca. 18.000 m2. Dersom prognosene stemmer har de mulighet til å redusere forbruket med 10 prosent, som tilsvarer 300.000 kWt.

Satser på solceller

Solstrand Hotel har gjennom mange år nøye fulgt utviklingen av solcelleenergi. Hotellet har naturskifer på samtlige tak, og har avventet bedre effekt av solcellepanel, samt bærekraftige løsninger for selve solcellepanelet og dets feste anordninger. Siemens vil bidra med styring og konsultering i fremtidige solenergiløsninger.

 

«Reduce, reuse and recycle»

 

Solstrand Hotel & Bad – et lite, men tydelig og målrettet bidrag til et mer bærekraftig Vestland.

 

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser?