Ny inntektsstrøm i energimarkedet

Med enkle grep kan næringsbygg og kjøpesentre nå få inntekter på strøm de lar vær å bruke. Det er både grønt og lønnsomt.

Med enkle grep kan næringsbygg og kjøpesentre nå få inntekter på strøm de lar vær å bruke. Det er både grønt og lønnsomt.

Hvert år besøker over syv millioner mennesker Sandvika Storsenter, Norges største kjøpesenter målt i omsetning. Senterets oppvarmede areal utgjør drøyt 92.000 kvadratmeter og krever et årlig strømforbruk på over fem millioner kilowatt per time. Det er like mye som en liten landsby.

I tillegg til oppvarming har senteret i Bærum blant annet 40 ulike ventilasjonsanlegg, 42 rulletrapper og -bånd, og 20 heiser om alle trenger strøm. Gjennom å redusere noe på energiforbruket i gitte korte tidsperioder, kan besparelsen nå omfordeles og tilbys i energimarkedet.

 

Nå har Olav Thon Gruppen, en av landets største eiendomsforvaltere, fått øynene opp for denne nye muligheten.

 

– Løsningen er et godt eksempel på at økonomi og bærekraft er to sider av samme sak. Det er god samfunnsøkonomi å bidra til en bedre balanse i strømnettet, og på sikt kunne høste inntekter av det, sier Ole-Martin Moe, teknisk fagsjef i Olav Thon Gruppen.

I 2020 deltok de i et pilotprosjekt i regi av Statnett sammen med teknologileverandør Siemens, energiselskapet Entelios, Entra Eiendom og Kongsberg Kommunale Eiendom. Prosjektet tok utgangspunkt i spørsmålet: «Hvordan kan næringsbygg være en bedre ressurs i strømnettet?»

 

– Vårt bidrag har vært å stille sentrene våre i Sandvika og Ski til disposisjon gjennom året. Resultatene er oppløftende, og både teknologien og markedet er interessant for oss, sier Moe.

 

Fra taket av Sandvika Storsenter styres flere av kjøpesenterets 40 ulike ventilasjonsanlegg. Prosjektet bekreftet at det ligger et stort potensial i flytting av forbruk i næringsbygg. 

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser? 

Fremtiden er elektrisk

Energisystemet vårt er i stor endring og andelen fornybare energikilder og elektrifisering vokser i rekordfart. Den trenden krever også stadig mer overføringskapasitet, samtidig som en mer væravhengig strømproduksjon gir mindre forutsigbarhet. Utfordringen er å skape balanse i kraftsystemet mellom forbruk og ulike produksjonskilder.

 

En løsning på dette er såkalte digitale fleksibilitetsløsninger, som automatisk kompenserer for ubalansen gjennom en bedre utnyttelse av energiressursene.

 

I dette markedet opererer den nordiske strømleverandøren Entelios som en megler og hjelper bedrifter med klimavennlige energiløsninger.

 

–  Vi fletter sammen teknologi, marked og kunden. Det smarte styringssystemet til Siemens muliggjør koblingen mellom kundens fleksibilitet og kraftsystemet i sin helhet, forklarer Mattias Harrysson, spesialist innen energitjenester i Entelios og har jobbet i dette balansepunktet siden 2012.

Sandvika Storsenter

På Sandvika Storsenter er det 20 heiser og 42 rullebånd og – trapper som alle trenger strøm.

 

Gjennom å redusere noe på energiforbruket i gitte tidsperioder, kan det legges til rette for at besparelsen omfordeles og tilbys i energimarkedet. 

«Nytt» marked med lavere terskel

I Norge produseres det mye strøm, men kraften må flyttes geografisk av Statnett, som også forvalter oppgaven med å holde balanse mellom forbruk og produksjon. Det gjør de blant annet gjennom å betale produsenter og forbrukere for å endre sin produksjon eller redusere sitt forbruk.

 

– På Østlandet er det mye forbruk, men få store vannkraftverk og lite kraftintensiv industri. Der ønsker vi tilgang på mer og nye typer fleksibilitet. Teknologiutvikling gjør nå at nye aktører kan delta, sier Kari Dalen, seniorrådgiver i system- og markedsutvikling i Statnett.

 

– Vårt ønskescenario for dette markedet er å få samfunnsøkonomiske, automatiserte ressurser som kan styres smart både for produsentene, kundene og strømnettet. Og at det er både enkelt og selvfølgelig å delta, legger Dalen til.

 

Innen fornybar energi og elektrifisering har teknologileverandøren Siemens lenge ligget i front. De har opparbeidet seg god ekspertise innen digitalisering av energi- og byggteknologibransjen, og styringssystemet deres har høstet positive erfaringer fra næringseiendommer i Sverige og Finland.

 

– Fremtidens løsninger fordrer mer fleksibilitet. Vi ønsker å være med og åpne dette spennende markedet, og ta en posisjon med vår nyutviklete programvare som styrer byggets forbruk i tråd med inngått fleksibilitetskontrakt, sier Trond Lein, seksjonsleder for digital grid i Siemens.

 

– I Finland har dette rett og slett tatt av, og vi tror på en positiv utvikling også i Norge. Foreløpig er Statnett eneste kjøper her til lands, men det er nok bare et tidsspørsmål før nettselskapene finner dette interessant, sier Lein videre.

 

 

Mange bekker små, gjør stor å

Hos Olav Thon Gruppen ser de heller ingen skjær i sjøen.

 

– Det oppleves trygt å samarbeide med en global aktør som Siemens om denne type effektstyring i våre bygg. Vi har forstått hvordan forbruket kan justeres etter behov, og det gir bedre kontroll og nye muligheter, sier Ole-Martin Moe.

 

– I krevende situasjoner, slik vi har opplevd i 2020, er det ekstra viktig å ivareta totaløkonomien. Det er et faktum at noen leietakere sliter, men slike tiltak kan bidra til lavere kostnader og fellesutgifter, utdyper den tekniske fagsjefen.

Pilotprosjektet hadde som mål å gi økt kunnskap om ny, intelligent teknologi og rimelig bruk av fleksibilitet fra nye kilder.

 

Statnett fikk bekreftet at det ligger et stort potensial i flytting av forbruk i bygg.

 

– Piloter demonstrerer muligheter og utfordringer for nye teknologier i praksis. Dette prosjektet har vist at fleksible bygg kan delta i markedet, som et tillegg til styring etter prissignaler fra strømpris og tariff, sier Kari Dalen i Statnett.

 

En annen nyvinning i prosjektet var at aktørene laget løsninger som automatisk kunne aktivere reduksjon i forbruket når det kom elektroniske bestillinger fra Statnett.

 

– Vi ser for oss at varmtvannstanker, elbiler, ventilasjonsanlegg og panelovner kan slås sammen og muliggjøre drift av et moderne grønt kraftsystem på en effektiv og rimelig måte, uten at komforten blir dårligere for forbrukerne, sier Dalen.

 

 

Vil du vite mer om dette? Ta kontakt med Trond Lein, seksjonsleder digital grid i Siemens.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser?