Beyonder rigger batterifabrikk for suksess

Gjennom et unikt samarbeid med Siemens bygger Beyonder digitale løsninger som skal sørge for at selskapet blir verdensledende innen bærekraftig batteriproduksjon.

Beyonder er eneste batteriprodusent i Norge som utvikler egen teknologi

– Vi skal bli verdensledende på bærekraftig batteriteknologi for industri og transport, Mirjam Engelsvold, Beyonder.

Leder for IT og digitalisering Mirjam Engelsvold, gründer Svein Kvernstuen og resten av Beyonder-teamet på rundt sytti personer, er i ferd med å skrive norsk industrihistorie. Siden 2016 har oppstartsselskapet på Forus utenfor Stavanger jobbet for å innovere batteriindustrien ved å utvikle neste generasjon materialer og batterier, samtidig som de planlegger en gigantisk batterifabrikk.

Vi skal skalere til landbasert storindustri og etablere storskala produksjon. Det har aldri vært gjort i Norge før, innenfor batterier.
Mirjam Engelsvold, Beyonder

Beyonder er eneste batteriprodusent i Norge som utvikler egen teknologi. Batteriene er klimavennlige og energieffektive. De er kraftige og egner seg spesielt for tunge kjøretøy som går korte distanser. På to minutter kan de lades opp, opptil 100.000 ganger.

Batteri av treflis

Batteriindustrien vokser ekstremt raskt i hele verden og blir en viktig brikke for at Europa skal nå målene om nullutslipp. Tradisjonell batteriproduksjon gir veldig høye CO2-utslipp. Beyonder bruker treflis som kilde til karbon, som videreforedles til høykvalitets katodemateriale gjennom en egenutviklet prosess. Det erstatter behovet for kobolt og nikkel og reduserer CO2-avtrykket i batteriene.

– Beyonder har stort potensiale og Siemens har tro på en grønn batteriproduksjon i Norge. Markedet ser etter «grønne» batterier, men disse må være konkurransedyktige til fossile alternativer. Høy volumproduksjon er en forutsetning, men det ligger ytterlige store miljø- og kostnadsgevinster i å redusere produksjonstiden og få ned råvare- og materialsvinn, sier Jarle Nilsen, markedsleder for batteriindustri i Siemens AS.

 

Foreløpig består batterisenteret av en «innovasjonslinje» som ikke gir inntekter. Parallelt med planleggingen av storskala drift, bygger Beyonder opp et ledende miljø for læring og utvikling.

Alt testes og forskes på for at de skal kunne produsere batterier av høy kvalitet uten feil, når fabrikken skaleres opp i 2025.

 

– Evnen til tempo og handlekraft på den ene siden, og samtidig sikre kvaliteten i hvert utviklingstrinn, er suksessfaktorer. Det er en ganske krevende balanse. Det krever kompetanse i verdensklasse – kompetanse og erfaring vi i Beyonder, og faktisk til dels i Norge, ikke har hatt tilgjengelig, sier Engelsvold.

Kompleks produksjon

Teknologi, digitalisering og samarbeid er essensielt for at gründerselskapet skal lykkes. Beyonder opplever en høy grad av vilje til å samarbeide på kryss av ulike industrier og selskaper.

 

– Siemens kommer til å være en del av en håndfull kritiske partnere for oss. De har erfaring og kompetanse til å designe fabrikker i storskala internasjonalt, og kan bidra med robuste og forutsigbare løsninger på digitale plattformer, sier Engelsvold.

 

Siemens har kunnskap om nyttige systemer rundt battericelleproduksjon og kan bidra med digitale automatiserte løsninger og kunstig intelligens. I første omgang skal selskapet levere et automasjonskontrollsystem, som gjør at alle maskiner og komponenter kommuniserer harmonisert og samarbeider med hverandre.

 

– Det å sy sammen disse plattformene til et helhetlig system nå i starten er ekstremt viktig, sier Engelsvold.

– For å lykkes med bærekraftig og kostnadseffektiv storskalaproduksjon, må hele verdikjeden digitaliseres, fra produktutvikling og produksjon, til kundetjenester og gjenbruk.
Jarle Nilsen, Siemens

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser? 

Unike fortrinn

Ved hjelp av digitalisering sørger man for en høyere oppetid på maskiner og sikrer en kontinuerlig produksjon. Digitale verktøy øker effektiviteten til de ansatte. Det er viktig for å kunne konkurrere med produsenter fra Asia som i dag utgjør 90 prosent av global batteriproduksjon.

 

Betydelig råvare- og materiellsvinn er en stor utfordring for batteriindustrien i dag.

 

– Å produsere en battericelle er en kompleks prosess som tar opptil fire uker. Det finnes foreløpig ingen gode metoder for å sjekke kvaliteten underveis i produksjonen. Det betyr at feil og mangler ikke er synlige før cellen er ferdig produsert og testes, sier Nilsen.

 

Siemens jobber med en løsning basert på simulering og kunstig intelligens.

 

 

Rigger for suksess

Beyonder er nå i overgangen mellom fase en og to – de har en innovasjonslinje og bygger en pilotlinje. Først i 2025 planlegges fullskala produksjon med flere produksjonslinjer og en kommersiell plan, slik at selskapet kan begynne å tjene penger.

 

– Vi står i en skikkelig spagat hele tiden. Vi har fokus på å få protolinjen opp og stå, og har utfordringer rundt det å drive forskning med maskiner som ikke er helt automatiske. Samtidig investerer vi mange hundre millioner kroner i pilotfabrikken som bygges nå, og vi planlegger langsiktig fullskalafabrikk – det tar tid.

 

Målet er å øke kvaliteten og få mest mulig kvalitet for investeringene.

 

– Vi prøver å legge til rette for mest mulig oppetid, høyest mulig kvalitet, minst mulig svinn og lavest mulig CO2- avtrykk når fullskalafabrikken settes opp. Vi kjøper inn maskiner til mange hundre millioner kroner og bruker mye ressurser på å integrere systemer og lære opp folk. Da er det veldig dumt å gjøre feil, sier Engelsvold.

 

 

Slik bygges Beyonders batterifabrikk, steg for steg

  • Innovasjonslinje: For forskning, utvikling og testing. Leverer ikke til kommersielt bruk. Tester teknologien og tester oppskalering. Luker ut feil.

  • «Scale up»-linje: Oppskalering til kommersiell produksjon, men fremdeles testing på oppskalering av kommersiell produksjon. Vil ha kapasitet på et par tusen battericeller om dagen. Bygget reiser seg nå utenfor hovedkontoret.

  • Produksjonslinje: Krever en helt annen kvalitet på maskinene med automatisering. Man må ta stilling til hva slags grad av robotisering det skal være.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Jarle Nilsen i Siemens