Denne maskinen snur tradisjonell produksjon på hodet

- Tidsspørsmål før vi får denne type fabrikk i Norge, mener Arne Bergun i Siemens.

– Dette er en ny industriell revolusjon som er på vei mot oss.

 

Andreas Graichen er utviklingssjef for additiv produksjon, altså 3D-printing i industriell skala, hos Siemens Industrial Turbomachinery. Det er i dag en av verdens raskest voksende industrigrener.

 

Kort fortalt handler det om å snu tradisjonell produksjon på hodet: Helt siden vi formet de første verktøyene av stein, har vi gjort stadige fremskritt i å lage nye produkter fra ulike typer råmaterialer. I Finspång handler det i stedet om å «printe» lag på lag basert på skreddersydde tegninger.

 

Metoden har satt Siemens fabrikk i Finspång på det industrielle kartet. I Norge kjenner salgsdirektør Arne Bergun i Siemens foreløpig ikke til lignende fabrikker. Han nevner Hønefoss med Norsk Titanium og Tronrud Engineering som to av de som har kommet lengst - med avansert produksjon med 3D-printere i litt mindre skala.

 

I Finspång startet det hele med anskaffelsen av en 3D-printer i 2009. Med den kunne en teste nye måter å jobbe på og forstå hvilke krav som må oppfylles for at teknologien skulle bli en integrert del av fabrikkens drift - slik den er i dag.

 

– Vi ser oss som en avansert bruker og testplass for nye digitale løsninger. Sammen med våre kollegaer rundt omkring i verden, utvikler vi dette slik at flere kan ta det i bruk, sier Andreas Graichen.

AI gir høyere kvalitet

 

Utviklingen går raskt. Jonny Valette er en av de ansatte som merker effekten. Han startet på fabrikken i Finspång som printoperatør for kun to år siden. De siste seks månedene har han i stedet jobbet med å optimalisere de digitale systemene. Målet er at produktet skal bli perfekt.

 

– I begynnelsen av hver nye produksjon blir det gjerne feil - men etter hvert som vi justerer - går det smidigere. Med det nye systemet går prosessene raskere, sier Valette.

 

Bak denne endringen ligger digitale innovasjoner. En av de viktigste er AM-monitoren. Den scanner raskt gjennom bildene fra produksjonen og vurderer kvaliteten på produksjonen i sanntid.

 

– Tradisjonelt blir dette fotografert og kontrollert manuelt av en person. Det var krevende arbeide når flere tusen bilder må gjennomgås. Derfor utviklet vi AM-monitoren som går gjennom bildene og advarer mot avvik, sier Andreas Graichen.

 

Dermed kan teknikerne avbryte produksjonen umiddelbart når det oppstår feil. Det forhindrer sløsing med materiale og energi.

 

– Jeg synes det er morsomt å jobbe på en arbeidsplass som satser på digital utvikling. Er man ikke i forkant så havner en fort på etterskudd, ettersom utviklingen går så raskt, sier Valette.

 

 

Dette er 3D-printing

3D-printing er en produksjonsteknikk der tredimensjonale objekter bygges opp lag for lag ved hjelp av et skriverhode. Utskriften av hvert lag kan minne en del om en todimensjonal blekkutskrift.

 

Teknologien har frem til nå blitt brukt mye til raskere prototyping og produktutvikling. Nå former det også en ny produksjonsmetode kalt additiv produksjon.

 

3D-printing utføres med utgangspunkt i digitale 3D-modeller eller andre digitale spesifikasjoner.

Dette er effektene av industriell 3D-printing

Siemens i Finspång trekker frem følgende effekter av additiv produksjon:

 

  • utviklingsprosessene kortes ned fra år til måneder eller uker
  • kostnadseffektiv serieproduksjon av svært kompliserte komponenter

  • produksjonen kan spesialtilpasses og effektiviseres

  • ventetidene reduseres med 90 prosent

  • produksjons- og reparasjonstidene kortes ned

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser? 

Ingen svinn på veien

Men produktet blir aldri bedre enn tegningene de produseres fra. Siemens i Finspång jobber systematisk med å skape sikre CAD/CAM-verktøy, som produserer de tegningene produktet printes etter.

 

Ingenting må bli tapt på veien fra tegning via data til produkt - noe som krever avanserte systemer.

 

– I dag jobber jeg mye med programmering og klargjøring av de filer som sendes til maskinen. Tidligere gikk jeg til maskinen og klargjorde den rent fysisk før hver nye jobb. Nå sender jeg bare programfilen gjennom datamaskinen, sier Valette.

 

For å holde styr på alt har Siemens utviklet et overordnet system for å styre og overvåke alle produksjonsprosessene.

 

– Det fantes ikke noe system som passet additiv produksjon, så vi ba kollegaene våre i Italia om å bygge om et system som tidligere var brukt for bilindustrien i Italia. Det er nå implementert hos oss. Vi har fått en første versjon og en ny oppdatering er gjort under sommeren, sier Andreas Graichen.

 

Neste steg for fabrikken i Finspång er å kryptere dataene i produksjonssystemet. Det er viktig for å beskytte eiernes verdier fra inntrengere.

 

– Vi er i gang med implementeringen, men det er ikke helt lett. Det er så många ulike systemer som skal tilpasses og samvirke, sier Andreas Graichen.

Den fjerde industrielle revolusjonen

 

Til sammen gjør dette fabrikken i Finspång til en pioner i den fjerde industrielle revolusjon.

 

– Jeg er overbevist om at additiv produksjon er en fullstendig etablert produksjonsmetode innen fem til sju år. Vi går i bresjen for å vise hvordan det skal gjøres, sier Andreas Graichen.

 

Arne Bergun i Siemens regner med at det kun er et tidsspørsmål før vi får denne typen fabrikker også i Norge. Blant annet bygger Sintef Manufacturing på Raufoss nå en 3D-lab som del av Norsk Katapult. Han håper det kan skape ytterligere fart og kraft i det norske markedet.

 

– Vi møter stor nysgjerrighet omkring 3D-printing. Sintefs nye testsenter gjør at enda flere kan få testet teknologien, sier Bergun.