Fremtidens fabrikker vises frem i Hannover

Hannover messen er verdens viktigste utstillingsplass for industriell produksjon. Alt dreier seg om større fleksibilitet, effektivitet og produktivitet for å oppnå kortere tid-til-marked.

Innovasjonspresset i industrien har aldri vært høyere. De fleste produsenter er klar over at kvalitet og tid ofte henger tett sammen når det kommer til å utvikle smarte og innovative løsninger. Hvordan skal produsenter redusere tid-til-marked og samtidig opprettholde kvalitet?

 

Svaret er digitalisering.

 

Nettopp derfor er det høyt fokus på digitalisering av industrien på årets Hannover-messe. Messen ble for første gang arrangert i 1947 og er i dag verdens største industrielle messe med over 6.500 aktører og over 2.500 besøkende.

Digitalisering i høysetet

Konklusjonen fra den pågående messen er at selskaper som satser på produksjon der den virkelige og virtuelle verden smelter sammen, vil stå sterkere i den stadig tøffere konkurransen i det globale markedet.

 

Sportsbransjen er kanskje den bransjen som hurtigst må tilpasse seg endringene i markedet i dag. Etterspørselen etter smarte og skreddersydde produkter presser innovasjonskraften i sportsbransjen til det ytterste.

 

- På grunn av dette så utviklet golfgiganten Callaway nye og mer aerodynamiske, høy-ytelses golfkøller slik at både profesjonelle og amatører kunne forbedre spillet sitt. Samtidig oppnådde de vesentlig kortere tid-til-marked. De bruker nå måneder, ikke år, på å utvikle innovative golfkøller, sier sier Klaus Helmrich fra konsernledelsen i Siemens AG.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser? 

Store skritt mot Industri 4.0

I Hannover presenterer Siemens løsninger for hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn ved å kombinere den virkelige og virtuelle verden. Alt dreier seg om å oppnå lavere tid-til-marked uten å gå på bekostning av kvalitet.

 

- Et eksempel på lavere tid-til-marked er hvordan de største bilprodusentene i verden bruker smarte maskinvarer for å digitalisere produksjonen. På denne måten kan de utvikle innovative løsninger uten at de går på bekostning av tid og ressurser, sier Helmrich

 

Helmrich sikter her til produsenter som Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz og Ford som alle har tatt i bruk ny teknologi for å skape fremtidens løsninger. BMW har blant annet redusert tiden på sine produksjonslinjer til tross for økende produksjonskompleksitet.

Skreddersydde løsninger

Dagens marked krever at hver løsning er nøyaktig tilpasset de ulike behovene til de ulike delene av industrien. Et eksempel er prosessindustrien der skreddersydde løsninger er helt avgjørende for å skape konkurransefortrinn.

 

- Vellykket digitalisering av industrien avhenger av en presis forståelse og kunnskap om kravene i ulike deler av industrien og for sluttbrukere. Alle sektorer i prosessindustrien står ovenfor utfordringer i å integrere alle faser i produksjonen på en god måte, sier Helmrich.

 

I denne prosessen vil digitalisering ha en nøkkelrolle.

 

- Integrerte tekniske verktøy, simulering av automatiseringsløsninger og felles datamodeller er avgjørende for optimalisering og administrasjon. Nøkkelen til økt produktivitet og større fleksibilitet avhenger av hvordan produksjonsanleggene driftes, avslutter Helmrich.