Nå skal teknologi gjøre «verdens beste drikkevann» enda bedre

Skal sikre bedre vannkvalitet og færre ledningsbrudd i hovedstaden.

– Vanntap fra distribusjonsnettet er et stort globalt problem. I utviklingsland kan tapet være opp mot 95 prosent og i Europa opp til 70 prosent. I tillegg mener vi at tapet ofte er underrapportert og at verdiene er lave i forhold til realitetene. Dette er ikke bevisst underrapportering, men et resultat av manglende oversikt, sier daglig leder i Sea-Lix, Aage Bjørn Andersen.

 

Nå skal selskapet overvåke vanndistribusjonsnettet i sanntid ved hjelp av sensorer montert på egenutviklede turbiner.

 

– Et problem med vanndistribusjon er at man ikke har nok data fra nettverkene. Siden det ikke er tilgang på strøm under bakken bruker dagens løsninger batterier som sender data en gang i døgnet. Ved hjelp av våre turbiner bruker vi noe av overskuddstrykket til å generere strøm til sensorer som kan rapportere fortløpende, sier han.

 

Andersen mener det er på tide med nye løsninger for å få full kontroll over drikkevannet vårt.

 

– Eksisterende løsninger snakker ikke sammen og dataoverføringen fra sensorene er ikke kompatible med hverandre. Vi ønsker å finne en løsning på disse utfordringene, sier han.

Analyserer data i sanntid

Sea-Lix samarbeider med Vann- og avløpsetaten i utprøving av den første turbinen. I første omgang tenkes den å overvåke trykk og mengde i vanndistribusjons-systemer, men på sikt kan den bidra til mer avansert overvåking.

 

– Det finnes sensorer som kan samle kvalitative data om forurensning, bakterier, misfarging, konduktivitet, turbulens og annen signatur på vannet. Slik overvåkning skaper over tid store mengder data som kan brukes til bedre vedlikehold, feilsøking og lokalisering av lekkasjer, sier Andersen.

 

Hensikten med prosjektet er å overføre data fra sensorene via Siemens MindSphere slik at disse kan brukes i driften av vanndistribusjonsnettet.

 

– Med denne løsningen, kan driftsteknikere overvåke status på vanndistribusjonen i sanntid. Vi leverer trykkdata, prognoser og historikk og legger med dette grunnlaget for maskinlæring og muligheten til å forutsi forbruksmønstre, sier han.

Felles plattform

Grunnen til at selskapet valgte MindSphere var blant annet ønsket om å øke kvaliteten på samhandlingen mellom de ulike sensorleverandørene.

 

– MindSphere er en åpen løsning som aksepterer mange standarder og kan lese data fra både nye og eksisterende sensorer, sier sikkerhetsspesialist og ekspert på MindSphere hos Siemens, Knut Lønskog.

 

Han forteller hvordan driftssentralene ved vannverkene nå kan integrere data fra eksisterende så vel som nye overvåkningssystemer.

 

– Dataen som samles inn gir sanntidsstatus på utstyret som overvåkes. Sammen med kart og automatiske varslingssystemer for smarttelefoner gir løsningen økt fleksibilitet i den operative driften, sier han.

«App-store» for industri og næringsliv

Industrielle prosesser skaper enorme mengder data som er blitt en gullgruve for dataanalytikere. Med MindSphere ønsker Siemens å visualisere og analysere dataene på en måte som gir merverdi for ulike industrier.

 

– Siden MindSphere er et åpent operativsystem har brukerne full frihet til å utvikle egne løsninger for spesifikke industrielle behov. Om du skal overvåke en kornsilo, en pumpe, et vannrenseanlegg eller en flåte med elektriske båter eller busser kan dette nå gjøres raskt og kostnadseffektivt, sier Lønskog. 

 

Globalt har Siemens levert over 30 millioner automasjonssystemer som nå sømløst kan kobles direkte til MindSphere.

 

– Vi har både ferdig apper som gir innsikt i ulike industrielle prosesser, men ser også mange utvikler egne apper. Bredden i industriell sammenheng er stor og vi nærmer oss en «app-store» for industriell IoT, sier han.

 

– Terskelen er blitt lavere for å analysere industrielle prosesser og vi har bare sett begynnelsen av digitaliseringen, avslutter Lønskog.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser?