Ny teknologi gir 50 prosent mer olje

Ved å flytte deler av ”fabrikken” ned på havbunnen kan oljebransjen få betydelig mer ut av olje og gassreservoarene.

 

Når åpningen av nye olje- og gassfelter vurderes, er en av de viktigste kriteriene hvor stor andel av feltet man kan anta å få utvunnet. I Trondheim jobber nå norske ingeniører med å utvikle ny teknologi som kan revolusjonere måten vi henter opp olje og gass fra havbunnen på.

 

Svaret er en nyutviklet subseateknologi med egen strømtilførsel for dypvann. Dette er en langt mer effektiv teknologi enn tradisjonell utvinning, og sikrer at flere pumper kan være konstant operative. 

 

-Den nye teknologien gjør oss i stand til å utvinne omkring 60 prosent av et reservoar. Med dagens subseateknologi kan vi ikke utvinne mer enn 40 prosent. Det betyr altså en økning på 50 prosent, sier Jan Erik Lystad, avdelingsleder for Power Electronic Center i Siemens.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser? 

Ekstreme trykk

Equinor vil ta i bruk selvforsynte olje- og gassutvinningsfabrikker på havbunnen. Siemens i Trondheim jobber nå med å utvikle teknologi som kan levere stabil elektrisitet til alle pumper og kompressorer.

 

Dette har vært en enorm utfordring for ingeniørene. Komponentene må vise at de kan tåle 300 kilo trykk per kvadratcentimeter i evig mørke 3000 meter under havet.

 

- Vi har noe som kan kalles et torturkammer for tekniske komponenter hvor vi putter komponentene under enormt trykk. Teknologien må tåle trykk opp til 460 bar, som tilsvarer presset på 4600 meter, sier Jan Erik Lystad, avdelingsleder for Power Electronic Center i Siemens.

 

Men komponentene skal ikke bare tåle enorme trykkforhold, de skal også fungere uten behov for service over flere tiår.

 

- Transformatorer, frekvensomformere og koblingsanlegg må fungere problemfritt i 30 år. Vedlikehold er ikke like lett å gjennomføre på 3000 meters dyp som det er på tradisjonelle plattformer, sier Lystad.

 

Tekniske komponenter torturtestes i et trykkammer. Teknologien må tåle press opp til 460 bar, som tilsvarer presset på 4600 meters dyp.

Fabrikk på havbunnen

Fortsatt er det slik at bare en liten prosentandel av olje og gass som produseres offshore, ekstraheres direkte på havbunnen. Det finnes noen få anlegg som opererer på havbunnen, men de er koblet til flytende plattformer og må være individuelt forsynt med strøm gjennom dusinvis av kabler. De fungerer dessuten bare på grunnere vann, og er dyre og kompliserte.

 

Lystad mener at i fremtiden dette forholdet vil bli reversert.

- Trenden går i retning av stadig mer produksjon på dypt vann og i Arktis. Dette er områder som er vanskelig å nå med konvensjonell teknologi. Selvforsynte undervannsenheter vil derfor være fornuftig i slike områder, sier han.

Billigere og enklere

Selv om forholdene på havbunnen er ekstreme, er de samtidig svært stabile. Det er stabilt 4 grader og ingen stormer eller isfjell.

- Dette gjør dypvannsenheter mye mindre utsatt for feil og mer kostnadseffektive enn konvensjonelle systemer. Deres eneste forbindelse til overflaten vil være en strømkabel og en rørledning som eventuelt også kan knyttes direkte til land, sier Lystad.

 

I løpet av året er den første transformatoren til Siemens ferdig, og både en switch- og en omformerstasjon er straks klare for produksjon. Da skal alle enhetene settes sammen og testes en siste gang før de senkes ned på havets dyp.