Skreddersydd masseproduksjon med ny teknologi

I fremtiden vil ny RFID-teknologi kunne revolusjonere skreddersydd masseproduksjon og gjøre norsk industri mer konkurransedyktig.

I fremtiden vil norsk industri være preget av smarte fabrikker. Maskiner snakker med maskiner, og maskinene kommuniserer direkte med produktene. Alt som skal produseres blir utstyrt med RFID-brikker som forteller hvordan det skal brukes og hvilke deler som skal bygges rundt produktet.

Ny teknologi

I dag opererer RFID-systemet via ultra-high-frekvensbånd (UHF), noe som gir en relativt stor rekkevidde. Lagringskapasiteten har tidligere vært begrenset til beskjedne 64 bytes, noe som gir lite rom for nye bruksområder.

 

- Vi har nå utviklet et system med 4 kilobyte lagringskapasitet. Dette gjør at brikke kan inneholde mer informasjon, samtidig som de vil være lesbare på store avstander, sier Markus Weinländer, leder for produktledelse i Siemens Process Industry and Drives. 

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser? 

Flere bruksområder

Ved hjelp av nye applikasjoner og sensorer kan lagringskapasiteten brukes til å samle og lagre data om temperaturer, vibrasjoner, energiforbruk og avstander. Dette vil for eksempel gjøre det enklere å kontrollere om temperatursensitive varer blir håndtert riktig.

 

Et annet eksempel er oppfølging av skjøre produkter, her vil brikken for eksempel kunne avgi viktig informasjon vedrørende vibrasjoner slik at man har mulighet for å gjøre justeringer eller finne alternative løsninger.

Sikrer konkurransedyktig industri

For å være konkurransedyktig i dagens globale marked, er produsenter nødt til å ha mulighet for stor fleksibilitet i produksjonen og individuell masseproduksjon. Individuelt masseproduserte varer har allerede erstattet standardiserte produkter i mange segmenter.

 

Den økte lagringskapasiteten vil i fremtiden føre til at norske bedrifter kan forbli konkurransedyktige på verdensmarkedet ved å tilrettelegge for individualisert masseproduksjon uten økte kostnader.

Fabrikken styrer seg selv

Fabrikker som er utstyrt med et intelligent RFID-system vil også kunne styre seg selv gjennom produksjonsprosessen og fortelle maskiner hvilke operasjoner som skal gjennomføres.

 

- Et litt annet eksempel er elektroniske billetter som aktiviseres ved å gå inn på et tog eller buss. Slike billetter vil kunne følge passasjerens reise, og automatisk beregne den beste billettprisen for passasjeren, forteller Andreas Ziroff i Siemens Corporate Technology.

Energi fra elektromagnetiske felt

Et problem med brikkene er likevel hvordan man skal forsyne dem med energi, selv når brikken er utenfor rekkevidde. Store RFID-brikker trenger mer energi enn de med lite datalagring.

 

- For øyeblikket følger vi opp ideen om å få energi ved hjelp av elektromagnetisk stråling. Dette gjøres ved å spre ut antenner over et område for å generere nok energi til brikken, sier Ziroff.

 

Det som er spesielt med denne løsningen er at brikken, på veien gjennom en fabrikk, kan forsyne seg med energi når den er i bevegelse.